Godišnja EURYDICE konferencija „Održivi razvoj kao tema u obrazovanju – iskustva, politike i prakse u Republici Srbiji i Evropi”

Fondacija Tempus – nacionalna jedinica mreže Eurydice organizuje godišnju konferenciju pod nazivom „Održivi razvoj kao tema u obrazovanju – iskustva, politike i prakse u Republici Srbiji i Evropi“ 26. i 27. juna 2024. godine, u onlajn formatu.

Cilj konferencije je upoznavanje učesnika sa novinama na polju politika i praksi u obrazovanju na temu održivosti, zelenih praksi i ekologije, kao i primerima dobre prakse uključivanja ove teme u nastavne i vannastavne školske aktivnosti i rad s mladima.

Prvog dana konferencije biće reči o različitim načinima uključivanja teme održivog razvoja u evropske obrazovne sisteme, te različitim vidovima podrške nastavnicima i školama u razvijanju kompetencija za bavljenje ovim temama. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa novom Eurydice studijom „Obrazovanje za održivost u Evropi – izgradnja kompetencija i podrška nastavnicima i školama”, kao i sa primerima dobre prakse uključivanja teme održivog razvoja putem međunarodnih projekata.

Drugog dana konferencije biće predstavljeni primeri dobre prakse, kao i različita iskustva nastavnika u sprovođenju aktivne i projektne nastave sa učenicima na temu održivosti, ekologije i zelenih praksi.

Konferencija je namenjena nastavnicima, stručnim saradnicima, direktorima škola, istraživačima, predstavnicima donosilaca odluka i drugima zainteresovanima za ovu temu.

Konferencija je akreditovana u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Učešće je besplatno, a svi učesnici koji budu pratili događaj u celosti dobiće potvrdu o učešću.

Za učešće na ovom događaju neophodno je popunjavanje registracionog formulara najkasnije do 20. juna 2024. u ponoć.

Preliminarni program konferencije možete da pogledate ovde.