Objavljeni formulari za podnošenje projekata strateških partnerstava za oblast obrazovanja i obuka

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane ustanove i organizacije da su objavljeni sledeći formulari za podnošenje projektnih prijava za Erazmus+ projekte strateških partnerstava u oblasti obrazovanja i obuka u 2018. godini:

Tehnička uputstva za popunjavanje elektronskih formulara za projekte strateških partnerstava KA201, KA202, KA203 and KA204  Call 2018

Prijave za sve KA2 projekte podnose se do 21. marta 2018. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu (GMT+1).

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za neki navedenih tipova projekata iz ovog Nacionalnog poziva, pozivaju se da obavezno pogledaju dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja:

 o Erazmus + konkursu za projekte za 2018. Godinu.

Projekte prema pravilima programa podnose institucije i organizacije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.