Objavljen formular za podnošenje strateških partnerstava u oblasti mladih

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane organizacije i ustanove da je objavljen online formular za podnošenje projektnih prijava za KA2 projekte strateških partnerstava u oblasti mladih (KA205) u 2018. godini u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+. 

Formularu možete pristupiti prateći sledeći link. 

Molimo Vas da imate u vidu da formularu ne možete da pristupite bez EU login naloga. 

Prijave za KA2 projekte strateških partnerstava za mlade podnose se do 26. aprila 2018. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu (GMT+1). 

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za neki od navedenih tipova projekata pozivaju se da obavezno pogledaju dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja u Nacionalnom pozivu