Fondacija Tempus u okviru Grupe za mlade, informisanje i sport raspisuje konkurs za radno mesto:  Savetnik za projekte u oblasti mladih

  

Fondacija Tempus u okviru  Grupe za mlade, informisanje i sport raspisuje konkurs za radno mesto:

 

Savetnik za projekte u oblasti mladih

 

Konkurs je otvoren do 02. decembra 2023. godine u 23:59 časova.  

Najvažnije aktivnosti savetnika za projekte u oblasti mladih su:  

 • pružanje podrške organizacijama, institucijama i drugim akterima koji konkurišu za omladinsku komponentu Erazmus+ programa; 
 • monitoring Erazmus+ projekata u oblasti mladih;
 • organizacija promotivnih i informativnih aktivnosti, kao i treninga za izgradnju kapaciteta omladinskog sektora (uključujući TCAaktivnosti); 
 • pružanje podrške organizacijama, institucijama i drugim akterima u sprovođenju projekata u okviru Erazmus+ programa u domenu mladih;
 • pružanje podrške u pripremi informativnog i edukativnog materijala u okviru Erazmus+ programa u domenu mladih;
 • redovno ažuriranje baze projekata, u delu koji se odnosi na projekte u oblasti mladih;
 • uređivanje veb-sajta Fondacije u delu za mlade i slanje informacija na mejling liste; 
 • priprema materijala od značaja za učešće mladih u programu Erazmus+;
 • praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga; 
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi:  

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom režimu studija, odnosno minimum osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine);
 • poznavanje engleskog jezika na nivou C1; 
 • poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno; 
 • najmanje dve godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; 
 • sposobnost rada u programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint); 
 • dobre prezentacione i komunikacione veštine; 
 • posedovanje veština i iskustva u organizaciji ili u facilitaciji neformalnih obrazovnih aktivnosti;
 • sposobnost za samostalan rad i za rad u timu;
 • poželjno je posedovanje vozačke dozvole B kategorije i sposobnost aktivne vožnje.  

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:  

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom).  
 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom).  
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom).  

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.  

Termini testiranja i razgovora:  

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovnekorespondencije) je 05. decembar 2023.  godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, Žabljačka 12.
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Predviđeno je da razgovori sa kandidatima budu organizovani u drugoj nedelji decembra 2023. godine. 

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs  

Potrebno je poslati:   

 • CV, tj. Biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu  
 • Motivaciono pismo 

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):  

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju) 
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu) 

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.  

Očekuje se da će početak rada biti u drugoj polovini decembra 2023. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.  

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.