Evropska jezička oznaka

Evropska jezička oznaka je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne inicijative u oblasti nastave i učenja jezika. Ona služi i kao podsticaj za predstavljanje i širenje rezultata ovih inicijativa i za promovisanje unapređenja jezičkih veština u široj javnosti. U Evropi postoji od 1999. godine, a od 2014. je deo najvećeg evropskog obrazovnog programa – Erazmus+. Od ove godine, za Evropsku jezičku oznaku mogu da konkurišu i ustanove i pojedinci iz Srbije.

 

Šta su ciljevi Evropske jezičke oznake?

 • Prepoznavanje i podsticanje inovativnih incijativa u oblasti nastave i učenja jezika,
 • Promovisanje dobrih praksi i širenje rezulata nagrađenih inicijativa,
 • Promovisanje učenja jezika i višejezičnosti.

Zašto da se prijavim?

Ako vaš projekat dobije Evropsku jezičku oznaku, dobijate priznanje koje ističe postignuće vas i vaše škole u odnosu na druge kolege. Sertifikat potpisuju ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i evropski komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport. Vaša škola i vi bićete na mapi evropskih škola sa sličnim priznanjem, a bićete i potencijalni partner za Erazmus+ projekte.

Da li mogu da se prijavim?

Podnosioci prijava koji imaju pravo učešća su:

 • Predškolske ustanove
 • Osnovne škole
 • Srednje škole opšteg i stručnog usmerenja
 • Škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom
 • Škole stranih jezika

Prijavu mogu podneti navedene ustanove, kao i pojedinci zaposleni u tim ustanovama, bez razlike u kriterijumima i načinu prijavljivanja.

Da li projekat može da se odnosi na bilo koji jezik?

Ne. Projekat/inicijativa mora da obuhvata jedan od jezika koji se uči u školama: engleski, nemački, francuski, ruski, španski ili italijanski.

Da li mogu da se prijave projekti iz neke druge zemlje?

Ne. Takmičenje je otvoreno samo za inicijative iz Republike Srbije. Za Evropsku jezičku oznaku se mogu prijaviti projekti/inicijative koji su već sprovedeni ili se nalaze u završnoj fazi i imaju konkretne vidljive rezultate. Projekti/inicijative koji su završeni više od 12 meseci pre roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje.

Da li negde mogu da se nađu projekti koji su već dobili nagradu?

Naravno. Svi takvi projekti/inicijative se nalaze u bazi podataka.

Mi smo izdvojili dva primera uspešnih projekata:

Projekat „The Great Journey“ predstavlja virtuelno putovanje u Francusku. Učenici su stvorili likove koji su putovali iz Švedske u Pariz. Tokom putovanja, učenici su dobijali različite zadatke čiji je cilj bio da njihovi likovi upoznaju grad i francusku kulturu i uče francuski jezik. Učenici su komunicirajli i razmenjivali materijale i sadržaje sa nastavnikom i jedni sa drugima putem bloga na kojem su vodili dnevnik o putovanju i gde su takođe objavljivani prezentacije učenika i zanimljivi linkovi. Po završetku svakog zadatka, učenici su ih analizirali zajedno sa nastavnikom i na taj način učili jedni od drugih. Cilj ovih zadataka bio je i učenje, obnavljanje i vežbanje vokabulara i jezičkih struktura, kao i unapređenje jezičkih kompetencija. Glavna ideja ovog projekta jeste da se učenici nađu u autentičnom okruženju za učenje, pa su korišćeni autentični materijali kao što su video-snimci sa YouTube-a, sajtovi, aplikacije i sl.

U projektu „The Energy of Art“, u kome su učestvovale jedna škola iz Italije i dve iz Škotske, tema energije i očuvanja životne sredine obrađivana je kroz umetnost. Svaka škola je učestvovala u pravljenju raznovrsnih zajedničkih finalnih proizvoda, npr. zajedničkog ilustrovanog kalendara napravljenog od recikliranih materijala; ilustrovane knjige koju su napravili učenici čija fantastična priča govori o različitim izvorima energije; i ilustrovane zbirke pesama o različitim vrstama energije i poštovanju životne sredine koju su učenici sastavili na engleskom i preveli na italijanski. Projekat je omogućio učenicima da saznaju nešto novo o kulturi zemlje partnera i razmenjuju ideje, i podstakao ih je da kroz umetnost razvijaju ekološku svest koristeći strani jezik u realnim situacijama.

Postoje li neki kriterijumi za izbor?

Naravno. Potrebno je da projekat/incijativa ispunjava sledeće kriterijume:

 • Potrebno je imati u vidu individualne potrebe učenika i da nastava bude prilagođena svakom učeniku
 • Učenici treba da budu što više angažovani na projektu
 • Bitan je kvalitet rezultata, da su aktivnosti svrsishodne i da vode do ostvarenja ishoda učenja
 • Projekat treba da doprinese tome da učenici koriste jezik u stvarnom životu
 • Potrebno je da motivišete učenike da učestvuju u projektu, kao i da unapređuju svoje jezičke veštine van učionice (slušanje strane muzike, gledanje filmova na stranom jeziku…)
 • Originalnost i kreativnost – to prvenstveno znači da se u projektu ne oslanjate u potpunosti na tradicionalne i uobičajene pristupe u nastavi
 • Evropska dimenzija projekta – kroz učenje jezika, deca treba da upoznaju druge kulture i jezike i razvijaju empatiju i toleranciju
 • Neka vaš projekat bude inspiracija drugima – da mogu da ga koriste u različitim zemljama, da može da se koristi na različitim jezicima itd.

Koji je rok za prijavu i kako da se prijavim?

Rok za podnošenje prijava za Evropsku jezičku oznaku je 30. jun u 23:59. Za učešće u konkursu potrebno je prvo odštampati, popuniti i skenirati dokument sa podacima o prijavi. Zatim treba popuniti elektronski prijavni formular u kojem se prilaže i dokument sa podacima o prijavi. Poželjno je da se prijava podnese na engleskom jeziku, ali će biti prihvaćene i prijave na srpskom. Sažeti opis projekta/inicijative mora biti napisan na engleskom jeziku. Napominjemo da se nivo i tačnost jezika u prijavi neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja.

Takođe, poželjno je priložiti dokumente, izveštaje, evaluacije, video i audio snimke, fotografije, linkove ka veb-stranicama i druge materijale koji svedoče o kvalitetu inicijative i prikazuju sprovedene aktivnosti u praksi.

Svi dokumenti se prilažu direktno u elektronskom formularu.