Evropska jezička oznaka – Konkurs za podnošenje prijava

Фондација Темпус од ове године почиње са расписивањем конкурса за Европску језичку ознаку, у оквиру програма Еразмус+ Европске уније, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за унапређење образовања и васпитања, Француским институтом, Гете институтом и Институтом Сервантес.

Европска језичка ознака је признање чији је циљ да истакне и награди иновативне и креативне иницијативе у области наставе и учења језика. Она служи и као подстицај за представљање и ширење резултата ових иницијатива и за промовисање унапређења језичких вештина у широј јавности.

Конкурс за подношење пријава за Европску језичку ознаку продужен је до 30. јуна 2019. године.

За Европску језичку ознаку се могу пријавити пројекти/иницијативе који су већ спроведени или се налазе у завршној фази и имају конкретне видљиве резултате. Пројекти/иницијативе који су завршени више од 12 месеци пре рока за подношење пријава неће бити узети у разматрање. Такмичење је отворено само за иницијативе из Републике Србије.

 

Подносиоци пријава који имају право учешћа

 • предшколске установе
 • основне школе
 • средње школе општег и стручног усмерења
 • школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом
 • школе страних језика

Пријаву могу поднети наведене установе као и појединци запослени у тим установама.


Типови пројеката који се квалификују за учешће

У такмичењу за Европску језичку ознаку могу да учествују сви пројекти, иницијативе и добре праксе, који су већ спроведени или се налазе у завршној фази и имају конкретне видљиве резултате. Такође се могу пријавити пројекти који су већ добили неку другу награду.

 

Циљни језици

Пројекат/иницијатива мора да обухвата један од следећих циљних језика: енглески, немачки, француски, руски, шпански или италијански.

 

Пријављивање на конкурс

За учешће у конкурсу потребно је прво одштампати, попунити и скенирати документ са подацима о пријави. Затим треба попунити електронски пријавни формулар у којем се прилаже и документ са подацима о пријави. Пожељно је да се пријава поднесе на енглеском језику, али ће бити прихваћене и пријаве на српском. Сажети опис пројекта/иницијативе мора бити написан на енглеском језику. Напомињемо да се ниво и тачност језика у пријави неће узимати у обзир приликом оцењивања.

Такође, пожељно је приложити документе, извештаје, евалуације, видео и аудио снимке, фотографије, линкове ка веб-страницама и друге материјале који сведоче о квалитету иницијативе и приказују спроведене активности у пракси.

Сви документи се прилажу директно у електронском формулару.


Због техничких проблема са пријавним формуларом за Европску језичку ознаку, неке пријаве нису регистроване. Тај проблем је решен, па Вас молимо, ако сте се пријавили пре 23. маја, да поново попуните формулар. Ваша пријава је прихваћена када добијете следеће обавештење: 

 


 

Критеријуми за избор

Пројекти морају да испуњавају следеће критеријуме да би добили Европску језичку ознаку:

 1. Свеобухватност

Иницијативе треба да буду свеобухватне. Сви обухваћени елементи – ученици, наставници, методе и материјали – треба да допринесу дефинисању и задовољењу потреба ученика. Неопходан је индивидуализован приступ ученику, а подучавање треба прилагодити различитим потребама и нивоима знања језика. Ученици треба активно да учествују у процесу учења. Расположиве ресурсе треба користити на адекватан и креативан начин у циљу подстицања учења језика. То може да подразумева, на пример, употребу ИКТ алата, присуство изворних говорника, вежбање језичких компетенција које се организује са партнерским градовима или установама, сарадњу са локалним предузећима, или учење ван учионице.

Максималан број поена за овај критеријум је 25.

 1. Додатна вредност

Иницијативе треба да пруже додатну вредност, у националном контексту. Оне треба да доведу до квантитативног и квалитативног унапређења наставе и учења језика. У квантитативном смислу, то може подразумевати укључивање неколико језика, посебно оних који нису у широкој употреби, односно наставу/учење који имају шири опсег и нису ограничени само на једно одељење. У квалитативном смислу, то се може односити на употребу боље методологије него раније. Настава треба да буде усмерена на развој језичких компетенција и оспособи ученике да језик користе у ситуацијама из стварног живота. Такође, интердисциплинарни приступ може пружити додатну вредност и побољшати квалитет наставе, што је пожељна али не и обавезна компонента. Треба да буде спроведен неки вид евалуације предвиђених исхода учења и они треба да буду остварени. Пројекат треба да доведе до квалитетних резултата/производа.

Максималан број поена за овај критеријум је 25.

 1. Мотивација

Иницијативе треба да пруже мотивацију, за ученике и наставнике. Ученици треба да покажу интересовање и мотивисаност за учешће у предложеним активностима. Подстицање и мотивисање ученика да унапређују језичке вештине изван учионице и предвиђених активности представља предност али не и услов.

Максималан број поена за овај критеријум је 20.

 1. Оригиналност и креативност

Иницијативе треба да буду оригиналне и креативне. Оне треба да истражују приступе који раније нису били познати, а који су прикладни за дате ученике, или користе методологију која се обично користи у другачијем контексту.

Максималан број поена за овај критеријум је 10.

 1. Европска димензија

Иницијативе треба да имају европску димензију. Оне треба да буду засноване на околностима у Европској унији и њеној језичкој разноликости и да користе потенцијале које овај контекст нуди (на пример, контакти ван националних граница, учење језика међу суседним земљама, итд.) како би се унапредило разумевање других култура кроз учење језика. Развијање/подстицање емпатије и толеранције код ученика представља предност али не и услов.

Максималан број поена за овај критеријум је 10.

 1. Преносивост

Иницијативе треба да обухвате иновације које су преносиве. Оне треба да представљају потенцијалан извор инспирације за друге у различитим земљама и контекстима. Ово се односи, рецимо, на прилагодљивост за учење других језика, или за неке друге старосне групе од оних које су првобитно предвиђене.

Максималан број поена за овај критеријум је 10.

Пројекат/иницијатива може освојити максимално 100 поена. Да би се пријава узела у разматрање за доделу Европске језичке ознаке, неопходно је остварити најмање 60 поена, а најмање 50% за сваки критеријум и појединачне обавезне компоненте који су наведени у опису критеријума.

 

Избор добитника признања

Стручна комисија ће оценити све пријаве које испуњавају формалне услове и доделити поене за сваки критеријум, након чега ће донети заједничку одлуку о томе који пројекти/иницијативе треба да добију Европску језичку ознаку. Број награђених пројеката/иницијатива зависи од њиховог квалитета.

 

Додела Европске језичке ознаке

Додела признања Европска језичка ознака биће организована током Европског дана језика, 26. септембра 2019. године, а на догађају у Београду ће присуствовати награђени учесници.

 

За сва додатна питања можете послати имејл на office@tempus.ac.rs.

 

The text of the Call in English can be found here.