Evropska godina mladih 2022!

Evropska komisija je proglasila 2022. godinu godinom mladih, čime se posebna pažnja pridaje položaju mladih u Evropi, u želji da se razvijanjem dijaloga sa mladima o njihovom viđenju vlastite uloge u evropskoj budućnosti osnaži njihovo aktivno učešće u društvu. Radi promovisanja Evropske godine mladih (European Year of Youth, EYY), pokrenuta je posebna podstranica na Evropskom portalu za mlade, u okviru koje se nalazi mapa #EYY2022 aktivnosti širom Evrope, koje su namenjene mladima.

Pored toga, ovaj mesec obiležavamo i međunarodni dan mladih – 12. avgusta. Pogledajte šta je grupa mladih novinara imala da kaže povodom ovog praznika, kao i potreba mladih i njihove uloge u donošenju značajnih odluka u Evropi u sledećoj reportaži i video klipu u nastavku.

Ako posmatramo sve mlade kao homogenu grupu, zanemarićemo jedinstvene individue koji se u to ne uklapaju. Među nama postoje mnogi koji poseduju strast, amibiciju i želju da rade za zajedničko dobro. Različiti smo i ne uklapamo se u kratke definicije, zato nas je potrebno pažljivo slušati.
Agne iz Litvanije
mlada novinarka

Kako da se i vi uključite u obeležavanje Evropske godine mladih!

Organizator događaja može biti bilo koja organizacija ili ustanova koja radi sa mladima, uključujući škole i visokoškolske ustanove, a događaji mogu biti različiti, poput onlajn ili fizičkih radionica, seminara, vebinara, konferencija, susreta, debata, takmičenja, izložbi, koncerata, festivala, umetničkih performansa, kampanja i sličnih aktivnosti. Osim formata i organizatora, i teme događaja mogu biti različite, baš kao i eventualni izvor finansiranja događaja.

Kako da prijavite svoj događaj?

Svoje aktivnosti i događanja za mlade možete da prijavite vrlo jednostavno: potreban vam je EU login nalog, putem koga ćete se ulogovati na Evropski portal za mlade i pristupiti EYY stranici. Detaljnija uputstva možete pronaći na sledećoj stranici.

Komunikacijski materijali

U svojim aktivnostima u okviru Evropske godine mladih možete koristiti materijale za komunikaciju i promociju koji su dostupni na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas za podršku

Za sva pitanja i podršku možete se obratiti Informativnom centru Fondacije Tempus putem imejla info@tempus.ac.rs, telefona 011-3342-430 (opcija 1) ili posetom uživo (Beograd, Terazije 39, I sprat), radnim danima 10-18 časova.