Eurydice – ресурс за упознавање са образовним системима у Европи

Шта је Eurydice?

Eurydice мрежа као свој главни задатак има прикупљање и приказивање података о образовним системима у Европи. Мрежом руководи координативно тело Европске комисије, тј. Европска извршна агенција за образовање, медије и културу са седиштем у Бриселу, а у њеном раду учествују 42 националне агенције из 38 земаља Европе које учествују и у Еразмус+ програму. Свака агенција је задужена за прикупљање и представљање податка о систему образовања у својој земљи, почев од предшколског, па све до високог образовања и образовања одраслих. Ови подаци се на националним нивоима прикупљају из законских и стратешких докумената, националних студија и истраживања и база података, а затим се обједињују и представљају кроз публикације и/или Описе националних система образовања и бесплатно су доступни за читање и преузимање.

Којим информацијама можете да приступите у склопу Eurydice мреже?

Како можете користити Eurydice…

  • ако сте наставник или запослени у школи?

Уколико размишљате о одласку на мобилност у институцију у иностранству, желели бисте да пријавите интернационали пројекат или да на други начин сарађујете са колегама из других држава, на Eurydice платформи можете наћи информације о организацији рада школа и предшколских установа, начину процењивања ученичких знања, образовању и стручном усавршавању наставника, обезбеђивању једнакости и праведности образовања и многим другим темама. При проналажењу потенцијалних партнера на пројектима важно је упознати се са њиховим начинима рада и образовним системом јер то може бити основ за квалитетну размену и међусобно учење.

  • ако сте студент факултета друштвено-хуманистичких наука ?

Уколико се током студија у оквиру појединих предмета бавите образовним политикама, упоредне студије и тематски извештаји могу да буду за вас додатна литература. У њима можете пронаћи податке о темама попут мобилности студената и наставног особља, једнакости у образовању, имплементације болоњског процеса у високом образовању, појединостима о наставничкој професији и многим другим.

  • ако се бавите истраживањем у области образовања?

Током припреме истраживања и креирања теоријског оквира, описи националних система могу да буду референтни општи оквири и полазишта за нове студије. Док сте у фази desk истраживања, прикупљање података о структури образовних система у Европи, организацији наставних и ваннаставних активности, приступима дигитализацији у образовању, програмима предшколског васпитања и образовања и многим другим темама, можете спроводити прегледом тематских извештаја и упоредних студија, као и националних описа.