Eurydice konferencija 2019 „Digitalne kompetencije u inicijalnom obrazovanju nastavnika“

Fondacija Tempus i Eurydice mreža u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizuju konferenciju „Digitalne kompetencije u inicijalnom obrazovanju nastavnika“ koja će se održati 04. jula 2019. godine, u hotelu Metropol Palas (Bulevar kralja Aleksandra 69, Beograd) sa početkom u 10.30.

Na konferenciji će, između ostalog biti reči o integraciji digitalnih kompetencija u pedagoško-psihološko-metodičke predmete na studijskim programima za inicijalno obrazovanje nastavnika kao i integraciji digitalnih kompetencija u kriterijume za odabir recenzenata za akreditaciju studijskih programa za inicijalno obrazovanje nastavnika.

Konferencija je namenjena pre svega predstavnicima visokoškolskih ustanova koje se bave obrazovanjem nastavnika. Prijave drugih pojedinaca/predstavnika ustanova koje su zainteresovane za ovu temu  takođe će biti razmotrene.

Sve zainteresovane učesnike molimo da popune registracioni formular najkasnije do 15. 06. 2019. u 23:00.  Registracija je obavezna.

Dnevni red u popodnevnom delu predviđa paralelne sesije koji će biti posvećene diskusiji u vezi sa tri teme, sa tim što će učesnici moći da učestvuju u jednoj po njihovom izboru. Stoga Vas molimo da pri prijavljivanju za događaj odaberete temu prema svojim interesovanjima kako bismo mogli da Vas rasporedimo u odgovarajuću grupu.

 

Nacrt programa konferencije