EURODESK – prilike za mobilnost studenata

Шта је Еуродеск?

Еуродеск је европска мрежа која пружа бесплатне и проверене информације о могућностима за мобилност младих. Мобилност у овом смислу подразумева размену или дужи или краћи боравак у сврху формалног или неформалног образовања у некој страној земљи. Поред пружања информација о мобилностима, Еуродеск охрабрује и активно грађанство младих и развој политика за младе.

Активности Еуродеска се спроводе у 36 земаља Европе, путем Еуродеск центара и сарадника који у  локалном срединама шире те информације у непосредном контакту са младима. Фондација Темпус са својим Информативним центром је од 2019. године национални центар за Еуродеск у Србији где се можете и уживо информисати о свим приликама за мобилност младих.

 

Kојим информацијама можете да приступите у склопу Еуродеск сајта?

Еуродеск пружа подршку спровођењу и промовише различите програме по питању мобилности, међу којима и два велика европска програма: Еразмус+ и Европска иницијатива за солидарност.

Претраживањем сајта www.eurodesk.eu се могу пронаћи све информације везане за мобилност у сврху учења, волонтирања, пракси, партиципација младих и грантова (који се углавном додељују организацијама, а не појединцима) било да сте млада особа или омладински радник. Почетком године се очекује да крене са радом и сајт са информацијама на српском језику.

 

Kако можете користити Еуродеск портал?

Еуродеск портал можете претраживати у односу на то да ли сте млада особа или омладински радник кликом на одређено поље.

У главном менију у картици Opportunities hub постоје опције да се оде на сајт Еуродеск opportunity finder, да се преко опције Country data base претражују информације о могућностима у земљи коју изаберете, да преко опције Stories of inspiration прочитате инспиративне приче о томе како је мобилност утицала на животне путеве учесника и која су искуства тамо стекли.

У оквиру опције Useful links се могу претраживати базе могућности и ресурси који могу помоћи у тражењу мобилности за студирање, међу којима су на пример: Study portals и Study in Europe за претраживање могућности за студирање где су наведени доступни универзитети, стипендије и слично; Scholarship portal где се по земљама могу претраживати доступне стипендије и други ресурси. Доступне су и базе за волонтирање (Opportunity databases on volunteering), међу којима је и Европска иницијатива за солидарност, база са информацијама о организацијама које су акредитоване да шаљу и примају волонтере, база волонтерских пројеката, други ЕУ програми волонтирања и мреже волонтерских организација. Могу се претраживати и базе могућности за рад у иностранству (Opportunity databases on working) за више информација о радним местима у земљама Европе.

У опцији Useful links се налазе и контакти омладинских организације које могу да помогну пре током или након пројекта мобилности, где се пре свега налазе European Youth Forum на коме се преко чланица може доћи и до кровне организације младих у датој земљи, у нашем случају Србије; Erasmus Student Network – промовише мобилност и окупља алумнисте са размена; AiesecAegee, организација студената права, удружења извиђача, …

 

Шта нуди Еуродеск opportunity finder?

Еуродеск opportunity finder је главни алат Еуродеска који даје прве, проверене и основне информације о различитим програмима и могућностима који постоје за младе у Европи који пресумерава даље на сајтове програме за више информација.

Претраживање је подељено по опцијама у односу на сврху мобилности: учење (learning), волонтирање (volunteering), праксе (internships), партиципација младих (participating), грантови (grants – више везани за организације).

У свакој од ових опција су прилике за мобилност представљене у форми картица где се могу сазнати основне информације о програму, која је његова суштина, шта очекивати на тој мобилности, а наведена је и званична страница тог програма, рок за прјаву, земље из којих млади могу да учествују и у којим земљама је могуће реализовати дату мобилност.

 

Европски портал за младе – шта можете пронаћи и како се претражује?

Европски портал за младе је недавно редизајниран и доступан на 27 језика са свим информацијама приликама и иницијативама за студирање, волонтирање и рад у Европи и шире.

Претраживањем картице Go abroad и опција volunteering, studying, working, trainerships долази се до доступних информација  за студирање, волонтирање, рад и праксе, доступна је и листа организација које су задужене за слање и примање волонтера, листа волонтерских пројеката, а претраживање је могуће по датој земљи, времену, темама према којима се неки програм спроводи.

У картици Traveling се налазе корисне информације и ресурси који вам могу помоћи да лакше и боље организујете своје путовање, а у опцији Stories се налазе инспиративне и занимљиве приче о искуствима са мобилности.

Од европских иницијатива (EU initatives) се поред Еразмус+ размена и Европске иницијативе за солидарност, може сазнати више и о виртуелним разменама, као и о програму Discover EU који ће бити доступан младима од 18 година преко Еразмус+ програма.

За све додатне информације, као и подршку приликом избора и пријаве програма стоје вам на располагању колеге из Информативног центра Фондације Темпус.