EURODESK – prilike za mobilnost studenata

Šta je Eurodesk?

Eurodesk je evropska mreža koja pruža besplatne i proverene informacije o mogućnostima za mobilnost mladih. Mobilnost u ovom smislu podrazumeva razmenu ili duži ili kraći boravak u svrhu formalnog ili neformalnog obrazovanja u nekoj stranoj zemlji. Pored pružanja informacija o mobilnostima, Eurodesk ohrabruje i aktivno građanstvo mladih i razvoj politika za mlade.

Aktivnosti Eurodeska se sprovode u 36 zemalja Evrope, putem Eurodesk centara i saradnika koji u  lokalnom sredinama šire te informacije u neposrednom kontaktu sa mladima. Fondacija Tempus sa svojim Informativnim centrom je od 2019. godine nacionalni centar za Eurodesk u Srbiji gde se možete i uživo informisati o svim prilikama za mobilnost mladih.

 

Kojim informacijama možete da pristupite u sklopu Eurodesk sajta?

Eurodesk pruža podršku sprovođenju i promoviše različite programe po pitanju mobilnosti, među kojima i dva velika evropska programa: Erazmus+ i Evropska inicijativa za solidarnost.

Pretraživanjem sajta www.eurodesk.eu se mogu pronaći sve informacije vezane za mobilnost u svrhu učenja, volontiranja, praksi, participacija mladih i grantova (koji se uglavnom dodeljuju organizacijama, a ne pojedincima) bilo da ste mlada osoba ili omladinski radnik. Početkom godine se očekuje da krene sa radom i sajt sa informacijama na srpskom jeziku.

 

Kako možete koristiti Eurodesk portal?

Eurodesk portal možete pretraživati u odnosu na to da li ste mlada osoba ili omladinski radnik klikom na određeno polje.

U glavnom meniju u kartici Opportunities hub postoje opcije da se ode na sajt Eurodesk opportunity finder, da se preko opcije Country data base pretražuju informacije o mogućnostima u zemlji koju izaberete, da preko opcije Stories of inspiration pročitate inspirativne priče o tome kako je mobilnost uticala na životne puteve učesnika i koja su iskustva tamo stekli.

U okviru opcije Useful links se mogu pretraživati baze mogućnosti i resursi koji mogu pomoći u traženju mobilnosti za studiranje, među kojima su na primer: Study portals Study in Europe za pretraživanje mogućnosti za studiranje gde su navedeni dostupni univerziteti, stipendije i slično; Scholarship portal gde se po zemljama mogu pretraživati dostupne stipendije i drugi resursi. Dostupne su i baze za volontiranje (Opportunity databases on volunteering), među kojima je i Evropska inicijativa za solidarnost, baza sa informacijama o organizacijama koje su akreditovane da šalju i primaju volontere, baza volonterskih projekata, drugi EU programi volontiranja i mreže volonterskih organizacija. Mogu se pretraživati i baze mogućnosti za rad u inostranstvu (Opportunity databases on working) za više informacija o radnim mestima u zemljama Evrope.

U opciji Useful links se nalaze i kontakti omladinskih organizacije koje mogu da pomognu pre tokom ili nakon projekta mobilnosti, gde se pre svega nalaze European Youth Forum na kome se preko članica može doći i do krovne organizacije mladih u datoj zemlji, u našem slučaju Srbije; Erasmus Student Network – promoviše mobilnost i okuplja alumniste sa razmena; AiesecAegee, organizacija studenata prava, udruženja izviđača, …

 

Šta nudi Eurodesk opportunity finder?

Eurodesk opportunity finder je glavni alat Eurodeska koji daje prve, proverene i osnovne informacije o različitim programima i mogućnostima koji postoje za mlade u Evropi koji presumerava dalje na sajtove programe za više informacija.

Pretraživanje je podeljeno po opcijama u odnosu na svrhu mobilnosti: učenje (learning), volontiranje (volunteering), prakse (internships), participacija mladih (participating), grantovi (grants – više vezani za organizacije).

U svakoj od ovih opcija su prilike za mobilnost predstavljene u formi kartica gde se mogu saznati osnovne informacije o programu, koja je njegova suština, šta očekivati na toj mobilnosti, a navedena je i zvanična stranica tog programa, rok za prjavu, zemlje iz kojih mladi mogu da učestvuju i u kojim zemljama je moguće realizovati datu mobilnost.

 

Evropski portal za mlade – šta možete pronaći i kako se pretražuje?

Evropski portal za mlade je nedavno redizajniran i dostupan na 27 jezika sa svim informacijama prilikama i inicijativama za studiranje, volontiranje i rad u Evropi i šire.

Pretraživanjem kartice Go abroad i opcija volunteering, studying, working, trainerships dolazi se do dostupnih informacija  za studiranje, volontiranje, rad i prakse, dostupna je i lista organizacija koje su zadužene za slanje i primanje volontera, lista volonterskih projekata, a pretraživanje je moguće po datoj zemlji, vremenu, temama prema kojima se neki program sprovodi.

U kartici Traveling se nalaze korisne informacije i resursi koji vam mogu pomoći da lakše i bolje organizujete svoje putovanje, a u opciji Stories se nalaze inspirativne i zanimljive priče o iskustvima sa mobilnosti.

Od evropskih inicijativa (EU initatives) se pored Erazmus+ razmena i Evropske inicijative za solidarnost, može saznati više i o virtuelnim razmenama, kao i o programu Discover EU koji će biti dostupan mladima od 18 godina preko Erazmus+ programa.

Za sve dodatne informacije, kao i podršku prilikom izbora i prijave programa stoje vam na raspolaganju kolege iz Informativnog centra Fondacije Tempus.