eTwinning seminar: „Upotreba IKT alata u cilju unapređenja nastave“

Fondacija Tempus – eTwinning nacionalni tim za podršku organizuje akreditovani onlajn eTwinning seminar „Upotreba IKT alata u cilju unapređenja nastave“ u periodu od 14. do 30. novembra 2023. godine.

eTwinning seminar „Upotreba IKT alata u cilju unapređenja nastave“ registrovan je pod brojem 758 u Katalogu programa stručnog usavršavanja i nosi 10 bodova stručnog usavršavanja. Program se izvodi onlajn. Cilj programa je unapređenje kvaliteta nastave u predškolskim ustanovama i školama kreativnom upotrebom IKT-a u sprovođenju nastavnog programa, kao i podizanjem nivoa digitalnih kompetencija nastavnika/vaspitača i učenika. 

Seminar je namenjen nastavnicima koji imaju iskustva sa eTwinning portalom i u eTwinning projektima. Ciljna grupa su učitelji, nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u predškolskim ustanovama. Učesnici seminara moraju da budu registrovani i aktivni članovi eTwinning zajednice. 

Agendu seminara možeta da pogledate ovde.

Seminar „Upotreba IKT alata u cilju unapređenja nastave“ sastoji se od pet vebinara i praktičnih zadataka. Prijavljivanje za seminar je moguće isključivo popunjavanjem registracionog formulara. Rok za prijavu je 5. novembar do 23.59 časova. Svi prijavljeni će do 7. novembra dobiti imejl o statusu svoje prijave.

Uverenja o savladanoj obuci programa stručnog usavršavanja dobiće učesnici koji pogledaju svih pet vebinara (uživo ili na snimcima) i urade četiri zadatka u predviđenim rokovima.

Zbog ograničenog broja mesta, prilikom odabira učesnika, pored osnovnih kriterijuma za odabir, vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj i zastupljenosti različitih vaspitno-obrazovnih ustanova, kao i o vremenu prijave.

Sve dodatne informacije mogu da se dobiju telefonom ili slanjem imejla.

Telefon: 011/3342 430, opcija 7

E-pošta: etwinning@tempus.ac.rs