Seminar „eTwinning za početnike – prvi koraci“ u Leskovcu

Fondacija Tempus organizuje seminar ,,eTwinning za početnike – prvi koraci”  12. marta 2020. godine u prostorijama OŠ ,,Vuk Karadžić” u Leskovcu, Save Kovačevića 69, sa početkom u 9 časova (registracija od 8:30).

Seminar ,,eTwinning za početnike – prvi koraci” je akreditovan za školsku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. godinu, pod rednim brojem 439 u katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja, i nosi 8 bodova stručnog usavršavanja.

Cilj programa je podizanje nivoa digitalnih kompetencija zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama koji rade sa decom predškolskog i školskog uzrasta, unapređenje kvaliteta nastave kroz korišćenje IKT alata u radu sa učenicima i decom, kao i unapređenje međupredmetnih kompetencija kod učenika. Seminar je namenjen nastavnicima koji nemaju puno iskustva sa eTwinning portalom. Učesnici će biti osposobljeni da koriste eTwinning portal i alate koji se na njemu nalaze. Ciljna grupa su učitelji i nastavnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u predškolskim ustanovama.

Prijavljivanje za seminar je moguće isključivo putem registracionog formulara.

Rok za prijavu je 5. mart do 23:59 časova. Zbog ograničenog broja mesta, prilikom izbora učesnika vodiće se računa o ravnomernoj zastupljenosti predstavnika različitih škola i predškolskih ustanova. Svi prijavljeni će biti obavešteni o svom statusu nakon isteka roka za prijavu.

Napomena: Ukoliko su u mogućnosti, učesnici mogu na seminar poneti svoj laptop, netbuk, tablet ili drugi uređaj sa kojim mogu pristupiti eTwinning profilu tokom seminara. Za seminar se ne plaća kotizacija, ali učesnici sami pokrivaju troškove puta. Događaj će biti fotografisan u svrhu obaveštavanja javnosti o događaju.

Sve dodatne informacije zaiteresovani mogu dobiti upitom na:  etwinning@tempus.ac.rs.