eTwinning nacionalna onlajn konferencija „Sprovođenje nastave na daljinu uz pomoć eTwinning portala”

Fondacija Tempus i eTwinning nacionalni tim za podršku pozivaju zainteresovane vaspitače, učitelje i nastavnike da se prijave za učešće u nacionalnoj eTwinning konferenciji „Sprovođenje nastave na daljinu uz pomoć eTwinning portala“, koja će se održati 24. i 25. novembra 2020. godine. Konferencija se održava onlajn. Prvog dana program će trajati od 10-13 časova, dok će drugog dana program trajati od 13-16 časova. Agenda će biti objavljena naknadno.

Cilj konferencije je da predstavi konkretne smernice i alate nastavnicima za sprovođenje nastave na daljinu ili kombinovanog modela nastave. Učesnici će imati priliku da više saznaju o tome kako im eTwinning portal može pomoći u sprovođenju nastave na daljinu, uključujući i teme kao što su planiranje i organizacija nastave na daljinu uz pomoć eTwinning portala, praćenje rada učenika na portalu i ocenjivanje kod nastave na daljinu, kao i kako ostvariti interaktivnost u nastavi na daljinu uz pomoć eTwinning portala i njegovih alata. Učesnici će, takođe, imati priliku da razmene dosadašnja iskustva u vezi sa ovom temom kao i da se upoznaju sa konkretnim primerima, prodiskutuju i podele primere dobre prakse. Na konferenciji će biti predstavljeni dobitnici eTwinning priznanja (Nacionalnih oznaka kvaliteta i eTwinning oznaka za škole).

Pored plenarnih izlaganja učesnici konferencije imaće priliku da se na praktičan način kroz onlajn radionice bliže upoznaju sa primenom portala u nastavi. Radionice će biti organizovane u dva termina. Napominjemo da je potrebno da učesnici odaberu samo jedan termin za radionicu.

Konferencija je namenjena svim vaspitačima, učiteljima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama bez obzira da li imaju iskustvo u radu na eTwinning portalu. Učešće na konferenciji je besplatno, a broj mesta je ograničen. Prilikom izbora učesnika vodiće se računa o ravnomernoj zastupljenosti učesnika iz različitih ustanova, kao i o redosledu prijave. Prijave nastavnika koji su dobili nacionalne oznake kvaliteta biće automatski prihvaćene.

Prijavljivanje za učešće na konferenciji otvoreno je do 15. novembra 2020. u 23:59, a vrši se putem registracionog formulara.

Prijavljeni kandidati će biti obavešteni o statusu prijave nakon isteka roka za podnošenje prijava.

 

Poziv za deljenje primera dobre prakse

Ove godine, tokom plenarnih izlaganja, deo konferencije biće posvećen predstavljanju primera dobre prakse primene eTwinning-a u nastavi. Otvoren je poziv za sve nastavnike koji aktivno koriste eTwinning u nastavi da pošalju svoj primer dobre prakse putem sledećeg formulara do 15. novembra 2020. u 23:59.  Najbolji primeri biće predstavljeni na konferenciji dok će ostali primeri biti podeljeni u grupi na eTwinning portalu. Prijave će se ocenjivati na osnovu sledećih kriterijuma: upotreba eTwinning-a u obradi redovnih nastavnih jedinica,  interaktivnost i aktivno uključivanje učenika, upotreba IKT alata u okviru eTwinning-a.

Sve dodatne informacije o konferenciji i pozivu mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 7

E-pošta: etwinning@tempus.ac.rs