Erazmus+ radionica za pisanje KA1 projekata mobilnosti za oblast obrazovanja odraslih

Povodom konkursnog roka za 2024. godinu za podnošenje projektnih prijava koji će biti organizovan u februaru naredne godine (više informacija dostupno na linku), Fondacija Tempus organizuje jednodnevnu radionicu za ustanove i organizacije aktivne u oblasti obrazovanja odraslih. Radionica će biti održana u utorak, 26. decembra 2023. godine, sa ciljem pripreme ustanova i organizacija za podnošenje prijava za KA1 kratkoročne projekte mobilnosti.

Prijavljivanje je moguće isključivo putem registracionog formulara. Naknadne prijave nećemo biti u mogućnosti da uvažimo. Molimo sve zainteresovane da blagovremeno, pre isteka roka za prijavu, obaveste Sektor za opšte, stručno i obrazovanje odraslih ukoliko imaju tehničkih problema u vezi sa popunjavanjem registracionog formulara.

Radionica će se održati u utorak, 26.12.2023. godine od 10 do 14:00 časova onlajn, putem aplikacije Microsoft teams. Prijave će biti otvorene do 20. decembra u 23:59.

Prisustvovanje radionici je besplatno.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Fondaciju Tempus putem telefona 011 33 42 430, opcija 3, ili mejlom na sledeću adresu:

adult-education@tempus.ac.rs