Erazmus povelja za visoko obrazovanje

Eразмус повеља за високо образовање (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) је документ на основу кога Европска комисија високошколским установама из програмских земаља додељује акредитацију на основу које могу да конкуришу и учествују у пројектима Еразмус+ програма. Она садржи основне принципе које високошколске установе морају да поштују да би могле да учествују у Програму. Еразмус повеља пружа основни оквир квалитета европске и интернационалне сарадње.

Повеља је важна јер:

  • доприноси стандардизацији битних елемената организације мобилности,
  • подстиче установе да стратешки промисле о коришћењу Еразмус+ програма,
  • неопходан је предуслов за било какво учешће високошколских установа из програмских држава као и из Србије у Еразмус+ програму.

Институције које испуњавају услове за подношење пријаве за Еразмус повељу за високо образовање јесу високошколске установе које се налазе у једној од следећих земаља:

  • земљама чланицама Европске уније,
  • земљама чланицама ЕFTA/ЕGP (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка),
  • земљама кандидатима за чланство у ЕУ (Србија, Македонија и Турска).

Високошколске установе из програмских земаља дужне су да поседују Еразмус повељу за високо образовање како би могле да учествују у пројектима мобилности и сарадње, док се високошколске установе из партнерских земља на принципе Еразмус повеље обавезују потписивањем интер-институционалног уговора са високошколским установама из програмске земље.

Aкредитоване самосталне високошколске установе из Србије могу да конкуришу за доделу Еразмус повеље за високо образовање. Конкурс за доделу Повеље расписује се једном годишње. Повеља се додељује на цео период трајања Еразмус+ програма, док Европска комисија задржава право да повуче акредитацију, тј. додељену Еразмус повељу у случају непоштовања њених начела.

Фондација Темпус врши мониторинг примене принципа Повеље, обрађује евентуалне жалбе студената у складу са смерницама Европске комисије и обавештава Комисију о неадекватној примени Повеље.

Еразмус повељом високошколске установе се обавезују да ће у потпуности поштовати начела недискриминације наведена у Еразмус+ програму и осигурати једнак приступ програму мобилности учесницима из свих средина, да ће осигурати потпуно признавање стечених бодова за успешно завршен део студија или студентске праксе као и да неће наплаћивати студентима који су на мобилности накнаде за школарину, упис, испите или приступ лабораторији и библиотеци. Поред ових начела, потписивањем Повеље, високошколске установе се обавезују и да ће испуњавати и друге обавезе којима ће испунити основни оквир квалитета европске и интернационалне сарадње.

Како бисте проверили да ли институција испуњава услове за добијање Еразмус повеље, погледајте смернице за Еразмус повељу, као и водич за мониторинг Еразмус повеље.

Списак високошколских установа које су носиоци Еразмус повеље можете погледати овде.