EPALE nagradni konkurs za najbolje tekstove – Inovativni pristupi za revoluciju veština

Fondacija Tempus – Nacionalni tim za podršku Evropske platforme za obrazovanje odraslih (EPALE) u Republici Srbiji, objavljuje poziv za dostavljanje tekstova na temu

„Inovativni pristupi za revoluciju veština“.

Konkursni poziv za dostavljanje tekstova je u skladu sa jednim od četiri glavna fokusa u EPALE zajednici ove godine u kome su spojene dve važne teme – „Revolucija veština” i „Inovativni pristupi za razvoj veština kod odraslih”. Neke od ključnih aspekata koji povezuju ove tematske celine su inicijative koje se odnose na individualne naloge za učenje, personalizovan razvoj veština, fleksibilne puteve učenja, dizajn kombinovanog učenja, inovativne alate za predviđanje veština, dizajn politika i individualne podrške učenju. Pozivamo vas da podelite svoja zapažanja, dobre prakse i inicijative o inovativnim konceptima i pristupima u učenju i razvijanju veština kod odraslih.

Cilj ovog nagradnog poziva je da promoviše razvoj novih pristupa koji mogu transformisati obrazovanje odraslih, pospešiti celoživotno učenje i zapošljivost, ali i da sagleda izazove, mogućnosti i prilike za učenje i unapređenje kompetencija kod odraslih učenika.

Autor najboljeg teksta na konkursu kao nagradu dobiće priliku da učestvuje na 5. Svetskoj konferenciji „Budućnost obrazovanja“ koja se održava od 10. do 12. avgusta uživo u Švedskoj, u Stokholmu.  Program konferencije će obuhvati niz predavanja o najrelevantnijim temama, uključujući diskusije o globalnim izazovima u obrazovanju, inovacijama i obrazovanju odraslih, inkluzivnom obrazovanju, psihologiji, i mnogim drugim oblastima. Radni jezik konferencije je engleski jezik. Odabranom autoru će biti obezbeđeno učešće na konferenciji u svojstvu posetioca*, troškovi kotizacije za učešće na konferenciji, troškovi smeštaja, putni troškovi povratnog putovanja od Beograda do mesta održavanja konferencije.

*Napominjemo da učešće u ovom konkursu ne podrazumeva mogućnost učešća na konferenciji u ulozi izlagača.

Za učešće na konkursu potrebno je:

  • da ste registrovani na EPALE platformi. Ukoliko nemate registrovani profil, možete se registrovati putem sledećeg linka;
  • da napišete autorski članak na srpskom ili engleskom jeziku u skladu sa zadatom temom konkursa. Minimalni broj reči za unos je 500, dok je maksimalni broj reči 2000. Primere članaka možete pogledati na ovom linku;
  • da postavite napisani tekst na EPALE platformu u vidu blogaputem ovog linka. Potrebno je da budete ulogovani kako biste pristupili delu za kreiranje sadržaja;
  • poznavanje engleskog jezika na nivou B1.

Rok za postavljanje teksta na EPALE platformu je 5. jul 2022. godine do 23:59 časova. 

*Molimo vas da ispred naslova vašeg teksta stavite naznaku „za nagradni konkurs.

Napomena:

Postavljeni tekst se smatra jedinstvenom prijavom jednog autora. Korisnik koji postavi autorski tekst na svom profilu smatraće se učesnikom u konkursu.  Ukoliko postavljeni tekst ima više autora ili sadrži delove teksta nekog drugog autora, neophodno je dostaviti saglasnost tih autora da se slažu da njihov tekst bude razmatran za učešće u konkursu u ime korisnika koji je postavio tekst. Pobednik na konkursu može biti samo korisnik koji je postavio tekst.

Autori tekstova koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju na engleskom jeziku putem platforme Teams. Konačnu odluku o izboru, komisija će doneti na osnovu relevantnosti teksta i obavljenih razgovora.

Obaveštenje o statusu vašeg teksta biće vam poslato nakon procesa selekcije, putem elektronske adrese koju ste naveli prilikom registracije na platformu.

Autor nagrađenog teksta imaće obavezu da, po povratku sa konferencije, napiše jedan tekst o konferenciji i postavi ga u formi bloga na EPALE platformu najkasnije u roku od 15 dana po završetku konferencije. EPALE nacionalni tim za podršku će biti na raspolaganju za dodatne informacije, savete i sugestije pri izradi teksta.

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, kao i tehničkom podrškom prilikom registracije ili postavljanja teksta na platformu možete nam se obratiti slanjem upita na i-mejl adresu: adult-education@tempus.ac.rs ili pozivom na broj telefona: 011 33 42 430, opcija 3.