EPALE NA SRPSKOM

EPALE PLATFORMA JE OD DECEMBRA 2020. DOSTUPNA I NA SRPSKOM JEZIKU.

Sve tipove sadržaja na platformi od decembra je moguće objavljivati i pronaći na našem jeziku. Iako na EPALE već postoji dosta sadržaja koji su na srpskom, u narednom periodu predstoji postavljanje što više sadržaja u vezi sa obrazovanjem odraslih na srpsku jezičku verziju platforme.

KAKO MOŽETE PRISTUPITI SRPSKOJ JEZIČKOJ VERZIJI EPALE PLATFORME?

Srpskoj jezičkoj verziji platforme možete pristupiti direktno putem ovog linka. Takođe, moguće joj je pristupiti i biranjem srpskog jezika iz padajućeg menija dostupnih jezika koji možete pronaći u gornjem desnom uglu platforme kada se nalazite na bilo na kojoj drugoj jezičkoj verziji EPALE kao na slici.

KAKO SVE MOŽETE KORISTITI PLATFORMU?

Kao registrovani član na EPALE platformi možete:
1. deliti resurse i događaje za obrazovanje odraslih,
2. pisati članke o temama u vezi sa obrazovanjem odraslih,
3. pronaći partnere za svoj projekt u oblasti obrazovanja odraslih,
4. povezati se sa kolegama i razgovarati o različitim idejama.

Na EPALE platformi se pre svega deli sadržaj u vezi s obrazovanjem odraslih, što obuhvata i vesti, blogove, resurse, događaje i kurseve. Preko platforme možete pratiti vesti o politikama obrazovanja odraslih u Evropi, informacije o mogućnostima finansiranja za pojedince, aktivnosti i projekte u obrazovanju odraslih i otkriti korisne alate, resurse i istraživanja. Tu se nalazi i baza studija slučaja i primera dobre prakse koji mogu poslužiti kao inspiracija za neke nove projekte i koja je potencijalno prostor gde bi se i Vaš projakt mogao objaviti i promovisati.

Članovi EPALE zajednice mogu da se angažuju s kolegama u oblasti obrazovanja odraslih u celoj Evropi kroz funkcije ovog sajta, što obuhvata internet diskusije i debate, zajednice praksi, ocenjivanje sadržaja i komentarisanje blogova. Članovi takođe mogu da stupe u interakciju s drugim članovima u celoj Evropi, tako što će zahtevati kolaborativni prostor (prostor za saradnju), tj. privatan prostor u okviru platforme EPALE koji omogućava da imaju diskusije, postavljaju dokumenta, dele vesti i ističu relevantne događaje u određenom grupnom kalendaru.

SRPSKOJ VERZIJI EPALE PLATFORME MOŽETE I VI DOPRINETI, A EVO I KAKO…

Svi zainteresovani su pozvani da doprinesu našoj jezičkoj verziji platforme postavljanjem odgovarajućeg sadržaja na srpskom jeziku.
Sav sadržaj na EPALE prolazi kroz proceduru provere kvaliteta, u skladu sa Uredničkom politikom i Standardima kvaliteta i smernicama za postavljanje sadržaja. S obzirom na to da je EPALE platforma posvećena temi obrazovanja odraslih u Evropi, prvi i najvažniji kriterijum za objavu sadržaja na platformi jeste da je on u vezi sa obrazovanjem odraslih. Pored toga, sadržaj mora biti koherentan i strukturisan, pisan razumljivim jezikom na zanimljiv način tako da drži pažnju čitalaca i to u skladu sa gramatičkim i pravopisnim pravilima.
Ukoliko ima potrebe, EPALE nacionalni tim za podršku može kontaktirati autore tekstova i dati sugestije za izmenu ili unapređenje tekstova kako bi sadržaj koji se objavljuje bio što kvalitetniji.

KAKO POSTAVITI SADRŽAJ NA EPALE PLATFORMU?

Vaš sadržaj možete postaviti tako što ćete otići na srpsku jezičku verziju EPALE platforme, iz glavnog menija odabrati tip sadržaja koji želite da objavite (blog, vest, događaj ili resurs), a onda u desnom delu stranice pronaći dugme za postavljanje sadržaja (npr. „Postavite blog“).
Da biste postavili sadržaj, neophodno je da budete registrovani EPALE član. U nastavku možete pronaći tekstualno Uputstvo za registraciju na EPALE, kao i nešto detaljnije Video uputstvo za registraciju.

KOME SE OBRATITI ZA POMOĆ?

Za sva tehnička i sadržinska pitanja možete se obratiti EPALE nacionalnom timu za podršku putem mejla adult-education@tempus.ac.rs ili putem telefona 011/33 42 430 (opcija 3).