EPALE konferencija ”Metode i tehnike razvoja ključnih kompetencija u obrazovanju odraslih”

Fondacija Tempus organizuje nacionalnu EPALE konferenciju pod nazivom „Metode i tehnike razvoja ključnih kompetencija u obrazovanju odraslih“, koja će se održati u sredu, 16. oktobra 2019. godine, od 10 do 16 časova u  Beogradu.

Cilj konferencije je pokretanje diskusije o značaju razvoja ključnih kompetencija u sistemu osnovnog obrazovanja odraslih, kao i diskusije o efikasnim metodama i tehnikama u radu sa odraslima, prvenstveno odraslima sa niskim nivoom obrazovanja.

Konferencija je namenjena prvenstveno nastavnicima u osnovnom obrazovanju odraslih, andragoškim asistentima, direktorima škola koje sprovode osnovno obrazovanje odraslih, ali i ostalima koji pružaju usluge obrazovanja odraslih ili su aktivno angažovani u ovoj oblasti.

Prijavljivanje za učešće na konferenciji otvoreno je do 30. septembra 2019. u 23:59, a vrši se putem registracionog formulara.

Učešće na konferenciji je besplatno, a obezbeđen je i prevod. Predstavnicima organizacija u oblasti obrazovanja odraslih koji dolaze iz drugih gradova biće refundirani putni troškovi prema pravilniku Fondacije Tempus.

EPALE je platforma razvijena u okviru Erazmus+ programa, koja omogućava svima koji se bave ili su zainteresovani za obrazovanje odraslih u Evropi da se virtuelno sastanu na jednom mestu i razmene svoja znanja, iskustva, pitanja i dobre prakse.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 3

E-pošta: adult-education@tempus.ac.rs