Drugi Corrigendum/izmene i dopune Opšteg poziva za Erazmus + projekte za 2020. godinu

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da je na sajtu Evropske komisije objavljen drugi Corrigendum/izmene i dopune Opšteg poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2020. godinu.

Drugi Corrigendum se odnosi na dodatni konkurs za strateška partnerstva u svim sektorima unutar poziva za 2020. godinu zbog situacije sa pandemijom COVID 19 virusa.

U okviru dodatnog konkursnog roka moguće je podneti dva tipa projekata strateških partnerstava:

  1. Partnerstva za podršku u digitalnom obrazovanju (Partnerships for Digital Education Readiness). Ovi projekti su otvoreni za sektore opšteg obrazovanja, srednjeg stručnog obrazovanja i obuka i visokog obrazovanja.
  2. Partnerstva za podsticanje kreativnosti (Partnerships for Creativity). Ovi projekti su otvoreni za sektor mladih, sektor opšteg obrazovanja i obrazovanja odraslih.

 

Projektne prijave se podnose do 29.10.2020. godine, do 12 sati (CET).  Za pristup onlajn formularima je neophodno da imate EU login nalog. Potrebno je da birate tip aktivnosti:

  • KA226 Partnerships for Digital Education Readiness ili
  • KA227 Partnerships for Creativity

Nova verzija Programskog vodiča sa detalja o pomenutim tipovima projekata može se pronaći na sledećoj veb strani.

Napominjemo da u ulozi koordinatora – institucije i organizacije iz Srbije prijave podnose Fondaciji Tempus. U ulozi partnera – institucije i organizacije iz Srbije mogu učestvovati i u projektima koji se podnose nacionalnoj agenciji u nekoj drugoj programskoj zemlji gde raspoloživa sredstva za ovaj konkurs mogu biti značajno veća.

Raspoloživa sredstva za prijave koje se podnose Fondaciji Tempus za pomenute projekte po sektorima su sledeća:

Opšte obrazovanje:  147 992 EUR

Stručno obrazovanje i obuke:  120 973  EUR

Visoko obrazovanje:  155 892 EUR

Obrazovanje odraslih:  119 598 EUR

Mladi: 82 952 EUR