Drugi Corrigendum/izmene i dopune Opšteg poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2023. godinu

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da je na sajtu Evropske komisije objavljen drugi Corrigendum/izmene i dopune Opšteg poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2023. godinu.

Izmena se odnose na projekte saveza za inovacije (Alliances for Innovation).

Novu verziju programskog vodiča i tekst izmene (verzija 3, od 04.04.2023) možete pronaći na sledećoj vebstrani.