Dobrodošli na MOOC „Stem ouf of the box“ – STEM pristup predmetima koji nisu STEM

Овај MOOC има за циљ да обучи наставнике како да интегришу STEM (скраћеница од енглеских речи: Science, Technology, Engineering и Mathematics) концепте у своје наставне планове како би на тај начин помогли својим ученицима да развију научне, математичке и вештине критичког решавања проблема. Наставници ће такође моћи да науче како да овај начин размишљања уведу у рад са децом у раном узрасту и основном образовању, али и у средњим школама. Идеја курса јесте да оспособи наставнике да науче ученике како да користе научнo и аналитичко размишљање у решавању проблема из стварног живота.

На курсу ће се представити практичне STEM активности и идеје које имају полазиште у свакодневним ситуацијама а које се могу користити у учионици. Полазници ће такође добити увид у репрезентативне наставне планове за STEM часове које су осмислили и тестирали други наставници, као и друге ресурсе, а све у циљу унапређења знања и вештина ученика потребних за будућност.

Курс се може пратити по индивидуалном радном плану. По један модул биће започет сваке недеље. Има само неколико рокова на које треба обратити пажњу (рок за квизове и/или рок за прегледње радова колега учесника).

Заинтересовани наставници се већ сада могу прикључити групи на Facebook-у или поделити своје мишљење на Тwitter-у путем hashtag-a #STEMOutoftheBox.

Курс почиње 12. септембар 2022. године и траје пет и по недеља. Укупан број сати који се очекује да учесник посвети похађању курса и изради задатака јесте 25 сати.

Циљеви:

  • Учесници ће разумети вредност STEM-a у учионици без обзира на узраст ученика или предмет који предају.
  • Учесници ће стећи темељно познавање STEM вештина које ће бити потребне стручњацима у будућности.
  • Учесници ће истражити како да користе STEM концепте у раду са најмлађим узрастима, у основној школи и у средњој школи у настави предмета који не спадају у STEM предмете.
  • Учесници ће научити како да предају STEM садржаје користећи ситуације из стварног живота и принципе критичког решавања проблема, сарадничког учења и аналитичког размишљања.

Предуслови

Курс је намењен васпитачима и свима који раде са децом у раним узрастима, а, такође и учитељима и наставницима у основним школама и наставницима у средњим школама који предају предмете ван STEM групе (друштвене предмете, уметност, књижевност, економске предмете, и сл). Овај MOOC ће помоћи учесницима да осмисле своје наставне планове на иновативан начин путем интегрисања STEM активности у свој наставни процес.

Модули:

  • Модул 1: Увод у STEM за будућност – почиње 12.09.2022.
  • Модул 2: Иновативна педагогија у STEM настави – почиње 19.09.2022.
  • Модул 3: STEM вештине и аналитичко размишљање – почиње 26.09.2022.
  • Модул 4: Креирање сценарија за учење и мотивисање ученика – почиње 03.10.2022

Сертификат

Како би се добио сертификат овог курса, потребно је урадити све квизове, поднети сопствени сценарио учења, као и прегледати три сценарија учења других учесника. Коначни рок за завршетак свих активности јесте среда, 19. октобар 2022, до 23.59 сати по средњоевропском времену.

Учешће у квизовима чиниће 5% од коначне оцене и није услов за добијање сертификата. Сценарио учења заједно са прегледањем сценарија других учесника, чиниће 95% коначне оцене.

Заинтересовани се могу пријавити путем овог линка:
РЕГИСТРАЦИЈА