Dobrodošli na MOOC „Rešenja zasnovana na prirodi u Vašoj učionici“

„Ako uništavamo prirodu, priroda će uništiti nas“.

U sve većoj meri postajemo svesni ekoloških izazova i uticaja koje ti izazovi imaju na naša društva i svakodnevne živote. Nastavnici se trude da obrazuju svoje učenike da budu savesni i proaktivni članovi društva koji će raditi i graditi u skladu sa prirodom, a ne nezavisno od prirode. Ipak, mogućnosti modela Rešenja zasnovanih na prirodi (NBS od engleskih reči Nature-based solutions) ostaju neiskorišćene s obzirom na činjenicu da inovativni programi i resursi koji se oslanjaju na NBS trenutno nisu prisutni ni u formalnom, ni u informalnom obrazovanju učenika i njihovih porodica.

Ovaj MOOC ima za cilj da premosti taj nedostatak primenom Rešenja zasnovanih na prirodi u učionici putem pripremljenih scenarija za učenje. Scenariji za učenje koji se predstavljaju na ovom kursu promovišu kritičko mišljenje, saradnju i projektno-orijentisanu nastavu i mogu se lako prilagoditi velikom broju predmeta. Šta više, ovi scenariji za učenje uključuju i modele za onlajn nastavu.

Nastavnicima ovaj kurs može da pomogne da približe NBS inicijativu svojim kolegama. Takođe, nastavnici će biti u mogućnosti da započnu dijalog o smanjenju rizika i razvijnju rezilijentnosti potrebne u kriznim situacijama. Na ovaj način, njihovi učenici, kao i porodice učenika, će postati svesni pogodnosti koje donosi model Rešenja zasnovana na prirodi.

Kurs se može pratiti po individualnom radnom planu. Po jedan modul biće započet svake nedelje. Ima samo nekoliko rokova na koje treba obratiti pažnju (rok za kvizove i/ili rok za preglednje radova kolega učesnika).

Zainteresovani nastavnici se već sada mogu priključiti grupi na Facebook-u ili podeliti svoje mišljenje na Twitter-u putem hashtag-a #NBSEduWORLDMOOC.

Kurs počinje 13. februara 2023. godine i traje do 22. marta. Ukupan broj sati koji se očekuje da učesnik posveti pohađanju kursa i izradi zadataka jeste 25 sati.

Ciljevi:

  • Učesnici će naučiti šta su Rešenja zasnovana na prirodi.
  • Učesnici će se upoznati sa spektrom resursa, alata i strategija za integrisanje NBS modela u školski plan.
  • Učesnici će upoznati 15 scenarija za učenje koje su krirali nastavnici iz 5 zemalja.
  • Učesnici će kreirati svoj scenario za učenje i pregledati radove ostalih učesnika.

Preduslovi

MOOC Rešenja zasnovana na prirodi u Vašoj učionici je otvoren za svakoga, ali pre svega za nastavnike u osnovnim i srednjim školama koji imaju želju da istražuju  model Rešenja zasnovana na prirodi sa svojim učenicima.

Moduli:

  • Modul 1: Šta su Rešenja zasnovana na prirodi?– počinje 13.02.2023.
  • Modul 2: Pedagoška rešenja koja doprinose sprovođenju NBS-a u Vašoj učionici i obrazovanje aktivnih mladih građanja – počinje 20.02.2023.
  • Modul 3: Primena NBS-a u Vašoj učionici kao odgovor na stvarne probleme – počinje 27.02.2023.
  • Modul 4: Podnesite Vaš NBS scenario za učenje – počinje 06.03.202

Sertifikat

Kako bi učesnik dobio sertifikat ovog kursa, potrebno je da uradi svoj scenario za učenje i da pregleda tri scenarija drugih učesnika.

Konačni rok za završetak svih aktivnosti jeste 22. mart 2023, do 23.59 sati po srednjoevropskom vremenu.

Učešće u kvizovima čini 5% celokupne ocene i nije uslov za dobijanje sertifikata. Scenario za učenje i 3 pregledana scenarija drugih učesnika čine 95 % celokupne ocene. Prosečna stopa uspešnosti na ovom kursu je 95%.

Zainteresovani se mogu prijaviti putem ovog linka.