Dobrodošli na MOOC „Napravimo Otvoreno obrazovanje

Ovaj MOOC ima za cilj da učesnike upozna sa idejama i pedagogijom „Otvorenog obrazovanja“ (na engleskom Open Schooling) i inicijative „Pokret proizvođača“ (na engleskom Maker Movement). Kurs će pokazati kako pristup učenju i podučavanju koji propagira „Otvoreno obrazovanje“ može da se integriše u nastavni proces, naročito nastavu prirodnih nauka, kao i kako da se kombinuje sa principima „Pokreta proizvođača“. Kako bi ilustrovao mogućnosti koje „Otvoreno školovanje“ ima za nastavu, ovaj kurs donosi primere dobre prakse i svedočenja nastavnika.

Štaviše, besplatni materijali pripremljeni za korišćenje na času (npr, Navigator, Info paketi „Otvorenog obrazovanja“, i sl) će biti predstavljeni tokom kursa, a način na koji se upotrebljavaju u detaljnim tutorijalima. Kurs će takođe dati savete o načinu uključivanja spoljnih eksperata i lokalnih obrazovnih aktera u Vaše aktivnosti „Otvorenog obrazovanja“. Cilj kursa će biti i da podrži umrežavanje nastavnika/edukatora entuzijasta koncepta „Otvorenog obrazovanja“.

Kurs se može pratiti po individualnom radnom planu. Po jedan modul biće započet svake nedelje. Ima samo nekoliko rokova na koje treba obratiti pažnju (rok za kvizove i/ili rok za preglednje radova kolega učesnika).

Zainteresovani nastavnici se već sada mogu priključiti grupi na Facebook-u ili podeliti svoje mišljenje na Twitter-u putem hashtag-a #OpenSchooling.

Kurs počinje 9. januara 2023. godine i traje do 15. februara 2023. Ukupan broj sati koji se očekuje da učesnik posveti pohađanju kursa i izradi zadataka jeste 20 sati.

Ciljevi:

  • Učesnici će biti upoznati sa postavkama „Otvorenog obrazovanja“ i pedagogije „Pokreta proizvođača“, kao i učenja orijentisanog na istraživanje .
  • Učesnici će steći temeljno poznavanje jedne nove metodologije i dobiti podršku za njeno korišćenje kreiranjem posvećene zajednice.
  • Učesnici će upoznati Navigator, kao i druge materijale pripremljene za rad na času.
  • Kurs će obezbediti detaljna uputstva sa konkretnim primerima za kreiranje sistema učenja i/ili obrazovnih aktivnosti „Otvorenog obrazovanja“.
  • Kreiranje mreže nastavnika/edukatora koji žele da promovišu „Otvoreno obrazovanje“.

Preduslovi

Kurs je namenjen učiteljima i nastavnicima u osnovnim školama i nastavnicima u srednjim školama, nastavnicima prirodnih nauka, kreatorima školskih programa i ekspertima u oblasti neformalnog obrazovanja  koji žele da njihove ustanove budu prepoznate u lokalnoj zajednici, na primer edukatori koji rade u muzeju i sl.  

Moduli:

  • Modul 1: Upoznajte se sa „Otvorenim obrazovanjem“ – počinje 09.01.2023.
  • Modul 2: Principi Otvorenog obrazovanja – počinje 16.01.2023.
  • Modul 3: Otvoreno obrazovanje i Obrazovanje proizviđača – počinje 23.01.2023.
  • Modul 4: Pristupite aktivnostima Otvorenog obrazovanja – počinje 30.01.2023.

Sertifikat

Kako bi se dobio sertifikat ovog kursa, potrebno je podneti scenario učenja koji se zasniva na principima Otvorenog obrazovanja, kao i pregledati tri scenarija učenja drugih učesnika.

Ovaj kurs su kreirale organizacije Scientix i Make it Open.

Zainteresovani se mogu prijaviti putem ovog linka:
REGISTRACIJA