Dobro došli na MOOC Evropske platforme za obrazovanje u školama „Osnažimo učenike“

Digitalne kompetencije ne podrazumevaju samo ovladavanje tehnologijama, već se prevashodno odnose na načine na koje nastavnici mogu da koriste ove tehnologije kako bi unapredili svoj nastavni rad, osnažili učenike i poboljšali ishode učenja. Akcenat četvrtog kursa u seriji „Otključajmo digitalne kompetencije nastavnika“ je na osnaživanju učenika. Upotreba digitalnih tehnologija može da pomogne nastavnicima da kreiraju inovativne modele učenja koji postižu viši stepen uključenosti učenika. S druge strane, moramo da budemo obazrivi kako ne bismo promovisali nejednakost u vidu mogućnosti pristupa modernim tehnologijama ili veština koje neki učenici imaju u višem stepenu od drugih.

Ciljevi koje će polaznici da ostvare:

  • Naučiće da izaberu i koriste digitalne tehnologije u svom nastavnom radu kako bi kreirali inkluzivne obrazovne aktivnosti i dostupne resurse shodno potrebama i sposobnostima svojih učenika.
  • Naučiće da izaberu i koriste digitalne tehnologije u kreiranju personalizovanih obrazovnih okruženja.
  • Naučiće da izaberu i koriste digitalne tehnologije u svom nastavnom radu kako bi pospešili aktivno učešće učenika u individualnim i timskim aktivnostima.
  • Umeće da analiziraju karakteristike digitalnih tehnologija i koriste ih u kombinovanom modelu i učenju na daljinu.

Preduslovi

Kurs je namenjen svim nastavnicima u osnovnim i srednjim školama bez obzira na to koji predmet predaju, kao i svim edukatorima koji bi želeli da unaprede svoje digitalne veštine.

Početak: 15. jul 2024.

Završetak: 21. avgust 2024.

Očekivano potrebno vreme za rad na kursu: 15–20 časova

Trajanje: 5 nedelja i 2 dana

Jezik: engleski

Sertifikat

Raspored rada na kursu može da se planira individualno i omogućava fleksibilno praćenje, nevezano za vreme ili mesto. Moduli se otvaraju svake nedelje i ostaju otvoreni do kraja kursa. Postoji rok za podnošenje završnog proizvoda kursa. Od učesnika se očekuje da učestvuju u aktivnostima kursa i podnesu završni proizvod koji pregledaju tri učesnika tokom završnog modula.

Po završetku kursa, polaznici dobijaju digitalni sertifikat sa osnovnim podacima o kursu.

Zainteresovani mogu da se prijave putem ovog linka.