„Digital SkillUp“ kursevi o novim tehnologijama i praktičnim digitalnim veštinama

Projekat „Digital SkillUp“ je inicijativa evropske mreže škola, nastala uz podršku Evropske komisije kao doprinos razvoju digitalne platforme veština i poslova Evropske unije.

Cilj inicijative je pružanje pomoći svim evropskim građanima da ostanu u toku sa novim tehnologijama i njihovim maksimalnim korišćenjem u profesionalnom i privatnom okruženju. Kursevi su razvijeni tako da na najjednostavniji način pristupaju objašnjavanju novih tehnologija svima, bez obzira na uzrast, profesiju ili IKT iskustvo.

Tri besplatna onlajn kursa su nastala kroz ovaj projekat (Digitalna revolucija, Nove tehnologije i Bezbednost na internetu) i mogu se pratiti na 10 jezika ( uključujući engleski, holandski, nemački, grčki, poljski, rumunski, španski, hrvatski, italijanski).

Iako nisu napravljeni posebno za obrazovni sektor, kursevi imaju dobru sadržinsku osnovu koja se može primeniti na nove tehnologije u bilo kojoj oblasti života i rada, a sa jednim ciljem, približavanje složenih tehnoloških, etičkih i društvenih koncepata svima. Idealan su način da edukatori, stariji studenti, roditelji i bilo ko u sektoru obrazovanja započnu građenje i unapređenje svojih veština koje će im omogućiti primenu novih tehnologija u radu.

Digitalna revolucija (Digital Revolution), je kurs koji objašnjava uspon digitalnih tehnologija, osnovne principe i kroz svakodnevne primere daje primer kako se primenjuju. Nakon ovog kursa trebalo bi da se bolje razume šta su računari i kako funkcionišu, osnove programskih jezika, softvera i aplikacija. Potom, na koji način  je digitalna revolucija postavila temelje veštačkoj inteligenciji i velikim setovima podataka- „Big Data“.

Nove tehnologije (Emerging technologies), se fokusira na objašnjavanje tema poput robotike, interneta stvari (Internet of things- IoT) i  uvećane/ virtuelne realnosti (AR/VR). Nakon kursa trebalo bi da se steknu osnove razumevanja ovih principa, načinima na koji ove tehnologije mogu da imaju interakciju i kako utiču na svakodnevni život.

Kurs bezbednost na internetu (Cybersecurity) pruža osnove bezbedne navigacije kroz digitalne sredine i načina na koje se svako može zaštititi od pretnji na internetu. Nakon kursa bi trebalo da se savladaju rizici koji nastaju usled digitalnih aktivnosti i kako se od njih štiti, potom kako se identifikuju najčešće pretnje i njihove implikacije.

Više informacija o ovim kursevima se može pronaći na ovom linku.