Corrigendum / Izmene i dopune Opšteg Erazmus+ poziva za projekte za 2018. godinu

Evropska komisija je objavila Corrigendum / Izmene i dopune Opšteg Erazmus+ poziva za projekte za 2018 godinu.

Izmene se odnose prvenstveno na projekte namenjene oblasti mladih, gde je došlo do pomeranja rokova za podnošenje određenih projekata (sa 1. na 15. februar 2018).

Više detalja možete pronaći u dokumentu Corrigendum 15/12/2017 koji rezimira izmene, a takođe i u ažuriranoj verziji Erazmus+ Programskog vodiča za 2018. godinu.

Naglašavamo da je Srbija je u procesu pripreme za puno učešće u programu, pa je za institucije i organizacije iz Srbije koje podnose projektne prijave Fondaciji Tempus relevantan pre svega Nacionalni poziv za projekte za 2018. godinu i njegov korigendum.

Više detalja o projektima Nacionalnog poziva kao i svu konkursnu dokumentaciju pogledajte na stranici Nacionalni poziv i u Kalendaru rokova.