CEEPUS mreže za 2018/19. godinu postaju aktivne

Obaveštavamo Vas da je proces odobravanja CEEPUS institucionalnih mreža za rad u 2018/19. godini priveden kraju. Puštanjem u rad institucionalnih mreža ispunjavaju se uslovi za otvaranje prvog konkursnog roka za CEEPUS razmene unutar mreža za zimski semestar 2018/19. godine, koji se očekuje u prvoj polovini maja. Otvaranje poziva biće zvanično objavljeno i na glavnoj platformi programa www.ceepus.info.

U 2018/19. godini institucije iz Republike Srbije učestvovaće u radu 63 mreže za dodeljenom kvotom za mobilnost, što je na nivou prethodne akademske godine, i 14 mreža na rezervnoj listi (umbrella mreže), što predstavlja povećanje u odnosu na 8 mreža na rezervnoj listi u akademskoj 2017/18. godini.

U toku procesa prijave mreža institucije iz Republike Srbije zadržale su visok nivo zainteresovanosti za učešće u CEEPUS programu. Univerzitet u Novom Sadu tako je zadržao prvo mesto, a Univerzitet u Beogradu je sa prošlogodišnjeg petog napredovao do četvrtog mesta na nivou čitavog CEEPUS programa po broju svojih institucija-članica koje su prijavile učešće u programu za akademsku 2018/19. godinu.

Takođe, posmatrano s aspekta mreža čijim će radom koordinisati u akademskoj 2018/19. godini, a kojima je dodeljena kvota za mobilnost, sa ukupno 8 mreža institucije iz Republike Srbije nalaze se na drugom mestu (iza Austrije i Slovenije koje dele prvo mesto sa po 11 mreža), dok se prema ukupnom broju koordinirajućih mreža koji obuhvata i umbrella mreže – 11 – institucije iz Republike Srbije nalaze na trećem mestu, iza visokoškolskih ustanova iz Slovenije sa 14 i Austrije sa 12 mreža.

Srednjeevropski program univerzitetske razmene (CEEPUS) omogućava mobilnost studenata i nastavnog osoblja, prvenstveno unutar institucionalnih mreža koje formiraju visokoškolske ustanove iz partnerskih zemalja koje učestvuju u programu. Dodatne informacije o formiranju i radu mreža dostupne su u CEEPUS odeljku na sajtu Fondacije Tempus.