CEEPUS мреже за 2018/19. годину постају активне

Обавештавамо Вас да је процес одобравања CEEPUS институционалних мрежа за рад у 2018/19. години приведен крају. Пуштањем у рад институционалних мрежа испуњавају се услови за отварање првог конкурсног рока за CEEPUS размене унутар мрежа за зимски семестар 2018/19. године, који се очекује у првој половини маја. Oтварање позива биће званично објављено и на главној платформи програма www.ceepus.info.

У 2018/19. години институције из Републике Србије учествоваће у раду 63 мреже за додељеном квотом за мобилност, што је на нивоу претходне академске године, и 14 мрежа на резервној листи (umbrella мреже), што представља повећање у односу на 8 мрежа на резервној листи у академској 2017/18. години.

У току процеса пријаве мрежа институције из Републике Србије задржале су висок ниво заинтересованости за учешће у CEEPUS програму. Универзитет у Новом Саду тако је задржао прво место, а Универзитет у Београду је са прошлогодишњег петог напредовао до четвртог места на нивоу читавог CEEPUS програма по броју својих институција-чланица које су пријавиле учешће у програму за академску 2018/19. годину.

Такође, посматрано с аспекта мрежа чијим ће радом координисати у академској 2018/19. години, а којима је додељена квота за мобилност, са укупно 8 мрежа институције из Републике Србије налазе се на другом месту (иза Аустрије и Словеније које деле прво место са по 11 мрежа), док се према укупном броју координирајућих мрежа који обухвата и umbrella мреже – 11 – институције из Републике Србије налазе на трећем месту, иза високошколских установа из Словеније са 14 и Аустрије са 12 мрежа.

Средњеевропски програм универзитетске размене (CEEPUS) омогућава мобилност студената и наставног особља, првенствено унутар институционалних мрежа које формирају високошколске установе из партнерских земаља које учествују у програму. Додатне информације о формирању и раду мрежа доступне су у CEEPUS одељку на сајту Фондације Темпус.