Зашто користити ECVET

Шта је ECVET?

ECVET (Европски систем преноса бодова у области стручног образовања и обука) је инструмент за подршку мобилности ученика. Успоставиле су га чланице Европске уније у сарадњи са Европском комисијом 2009 године. ECVET је систем за признавање, вредновање и прикупљање стручних вештина и знања стечених током боравка у другој земљи.

Циљ ECVET-а је…

Усклађивање различитих система у области стручног образовања и обука у Европи и њихових квалификација, као и омогућавање да исходи учења, стечени током праксе на мобилности у партнерској установи постану саставни део квалификације за коју се ученик образује у матичној установи.

Зашто користити ECVET?

ECVET је користан за ученике, школе и послодавце јер:

  • Промовише међународну размену
  • Олакшава признавање остварених исхода учења
  • Повећава атрактивност образовних програма
  • Омогућава боље разумевање постигнутих квалификација
  • Јача везе између образовног сектора и тржишта рада
  • Оснажује позицију на тржишту рада
  • подстиче размену искуства и узајамно поверење између установа

Да ли школе у Србији могу да користе ECVET?

Да. Од 2019. године, Република Србија је пуноправна чланица програма Еразмус+ и школе у Србији могу да користе ECVET.

Како функционише ECVET између партнерских школа?

Организације за стручно образовање и обуке могу применити ECVET систем у оквиру својих активности мобилности, а све се одвија у три фазе: пре, током и после мобилности.

Пре мобилности, партнерске организације потписују Меморандум о разумевању, којим се утврђује оквир за пренос бодова. Меморандум могу склапати мреже надлежних организација/установа из неколико држава, али могу бити и билатерални, у зависности од потреба и жеља партнера.

ECVET се може применити на све исходе и резултате које појединац оствари током учења и стручне праксе. Установе међусобно договарају исходе учења које би ученик требало да стекне током праксе и на који начин се то уклапа у наставни план у матичној школи након његовог повратка са мобилности. После мобилности, полазнику (ученику) се потврђују и признају кредити које је остварио праксом у партнерској установи. Када се користи ECVET, стечени бодови би требало да буду транспарентни и наведени у Меморандуму о разумевању између партнерских организација.

Више информација о ECVET-у….

Можете пронаћи у брошури о Еразмус+ програму за 2020. годину, или погледати снимак целокупне  ECVET конференције одржане 2019. године у Београду.