Ažurirana verzija Erazmus+ Programskog vodiča za konkursni rok za 2019. godinu

Objavljena je druga verzija Erazmus+ Programskog vodiča za konkursni rok za 2019. godinu.

U novoj verziji Vodiča načinjene su izmene u okviru sledećih vrsta projekata:

  1. Erazmus Mundus – Zajednički master programi,
  2. Evropski univerziteti,
  3. Savezi sektorskih veština.

Pored nove verzije Vodiča, objavljen je i poseban dokument sa svim izmenama koje se nalaze u Vodiču.

Rokovi za podnošenje projektnih prijava u okviru Erazmus+ programa nisu promenjeni, a kalendar rokova je dostupan ovde.