Ažurirana lista Erazmus Mundus zajedničkih master programa

Ukoliko želite da konkurišete na neki od Erazmus Mundus zajedničkih master programa (Erasmus Mundus Joint Master Degree – EMJMD), na sajtu Evropske komisije možete pronaći ažurirani spisak sa više od stotinu zajedničkih master programa dostupnih u tekućem konkursnom roku, za upis u akademskoj 2019/2020. godini.

Možete se prijaviti za maksimalno tri programa u jednom konkursnom roku, a prijavom automatski konkurišete i za Erazmus+ stipendiju – iznos od 1000 evra mesečno za troškove života, uz određene dodatne mogućnosti koje se tiču troškova putovanja i preseljenja, kao i zdravstvenog osiguranja. Konkursi su najčešće otvoreni između oktobra i januara, a prijave se vrše direktno preko sajtova željenih master programa sa liste, u rokovima koje svaki konzorcijum programa zasebno precizira.

Erazmus Mundus zajednički master programi su većinom dvogodišnji interdisciplinarni masteri koji se izvode na engleskom jeziku i koji u okviru istog ciklusa podrazumevaju studiranje na najčešće dva do tri univerziteta u različitim evropskim zemljama koji zajednički izvode program.