Konkurs za posao: Asistent za finansijske poslove

AŽURIRANO: Konkurs za poziciju Asistent za finansijske poslove je istekao 22. maja. Aktuelne konkurse možete pogledati na sledećoj stranici.

 

Fondacija Tempus u okviru Grupe za finansije i administraciju raspisuje konkurs za radno mesto:

Asistent za finansijske poslove

Konkurs je otvoren do 22. maja 2021. godine u 23:59 časova.

 Najvažnije aktivnosti asistenta su:

 • unos računa i drugih finansijskih dokumenata u softver u skladu sa procedurama;
 • komunikacija i sravnjivanje sa dobavljačima oko računa;
 • priprema za oslobađanje od PDV-a u apilikaciji Poreske uprave;
 • isplata akontacija i refundacija kod službenih putovanja zaposlenih i trećih lica;
 • staranje o blagajni i komunikacija sa bankom;
 • preuzimanje i arhiviranje izvoda računa Fondacije;
 • priprema za plaćanje u softveru banke;
 • arhiviranje finansijske dokumentacije;
 • poslovi kopiranja i skreniranja finansijske dokumentacije i obavljanje drugih administrativnih poslova iz domena finansija po potrebi;
 • praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi:

 • diploma srednjeg obrazovanja – koja odgovara starom IV nivou stručne spreme (gimnazija ili srednja stručna škola);
 • poznavanje engleskog jezika na nivou B1;
 • najmanje godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • dobre komunikacione veštine;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel,
 • PowerPoint);
 • sposobnost za rad u timu.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom).

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi) 

 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom).
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja i razgovora:

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i  poslovne korespondencije) je 25. maj 2021. godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Očekivani termin za razgovore sa kandidatima predviđen je za 27. i/ili 28. maj 2021. godine.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs

Potrebno je poslati:

 • CV, tj. Biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu 
 • Motivaciono pismo

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):

 • skeniranu kopiju diplome i
 • uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu).

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti u prvoj polovini juna 2021. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.