Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u septembru 2021.

Informativni centar Fondacije Tempus (Beograd, Terazije 39, I sprat), u sklopu svog mesečnog programa aktivnosti tokom septembra 2021. godine organizuje događaje:

  • Vebinar: Uspešan početak školske godine, 6. septembar, 12.30-13.30 časova
  • Vebinar: Erazmus+ mreže i platforme za profesionalno usavršavanje nastavnika, 7. septembar, 13-14 časova
  • Vebinar: Kako koristiti novi Europass u radu sa učenicima i mladima?, 8. septembar, 16-17 časova
  • Prezentacija: Kako da odeš na omladinsku razmenu ili volontiranje u inostranstvu?, 16. septembar, 16-17 časova
  • Prezentacija: Kako na studentsku razmenu kroz programe Erazmus+ i CEEPUS?, 21. septembar, 16-17 časova
  • Vebinar: Studiraj u Srbiji, 30. septembar, 16-17 časova
Stalne aktivnosti tokom septembra
  • Praktične individualne sesije uživo: Registracija OID i PIC broja, sreda, 1, 8, 15. 22. i 29. septembar
  • Individualne konsultacije za učenike srednjih škola: Šta da radim posle mature?
  • Facebook live chat

Ponedeljak, 6. septembar
Vebinar: Uspešan početak školske godine

U okviru ovog vebinara, učenici osnovnih i srednjih škola će imati priliku da saznaju o tome šta je sve potrebno za uspešan početak školske godine. Vebinar će obuhvatiti teme kao što su organizacija vremena, dnevno i nedeljno planiranje, definisanje ciljeva, strategije i tehnike učenja.

Vebinar organizuje Euroguidance centar Fondacije Tempus, u okviru ”Nedelje škola” u ponedeljak, 6. septembra 2021. godine u 13:30 i traje sat vremena. Prijavite se popunjavanjem registracionog formulara do petka, 3. septembra u 16 časova.

Utorak, 7. septembar
Vebinar: Erazmus+ mreže i platforme za profesionalno usavršavanje nastavnika

U okviru “Nedelje škola”, Informativni centar organizuje vebinar “Erazmus+ mreže i platforme za profesionalno usavršavanje nastavnika”, u utorak 7. septembra u 13 časova. Vebinar je namenjen zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama i ustanovama za obrazovanje odraslih. 

Prisutni će biti u prilici da se informišu o mogućnostima za profesionalno usavršavnje i povezivanje sa kolegama širom Evrope putem Erazmus+ platformi i mreža (eTwinning, School Education Gateway, EPALE, Euroguidance, Europass i Eurydice), nezavisno od toga da li već učestvuju ili planiraju učešće u Erazmus+ projektima.

Za prijavu je potrebno popuniti kratak prijavni formular najkasnije do 6. septembra u 15 časova.

Sreda, 8. septembar
Vebinar: Kako koristiti novi Europass u radu sa učenicima i mladima?

Ovaj jednosatni vebinar će se održati u okviru ”Nedelje škola”, u sredu 8. septembra od 16 do 17 časova. Vebinar je namenjen nastavnicima i omladinskim radnicima koji sa učenicima i mladima sprovode, ili su zainteresovani za sprovođenje, aktivnosti na predstavljanju znanja i veština kroz radnu biografiju (CV).

Učesnici će saznati kako se koristi inovirana Europass platforma za kreiranje ličnog profila, CV-a i motivacionog pisma, i kako se ona može iskoristiti u kontekstu rada sa učenicima i mladima na prepoznavanju, samoproceni, definisanju i predstavljanju veština i znanja.

Za prijavu učešća potrebno je popuniti kratak prijavni formular, do 7. septembra u 15 časova.

Četvrtak, 16. septembar
Prezentacija: Kako da odeš na omladinsku razmenu ili volontiranje u inostranstvu?

Prezenzacija će se održati uživo u Info centru Fondacije Tempus (Beograd, Terazije 39, I sprat) u četvrtak, 16. septembra od 16 do 17 časova, uz puno poštovanje epidemioloških mera (obavezno nošenje zaštitne maske, ograničenje broja učesnika i držanje međusobne distance).

Prezentacija je namenjena svim mladima do 30 godina, koji žele da se upoznaju sa Erazmus+ omladinskim razmenama, alatima za potragu i podršku mobilnosti za mlade evropske mreže Eurodesk, kao i mogućnostima za kratkoročno i dugoročno volontiranje u inostranstvu kroz različite programe i međunarodne organizacije.

Za prijavu učešća potrebno je popuniti kratak prijavni formular, najkasnije do 15. septembra u 15 časova.

Imajući u vidu ograničenje broja mesta, prednost će dobiti prijave koje budu podnete ranije.

Utorak, 21. septembar
Prezentacija: Kako na studentsku razmenu kroz programe Erazmus+ i CEEPUS?

Prezenzacija će se održati uživo u Info centru Fondacije Tempus (Beograd, Terazije 39, I sprat) u utorak, 21. septembra od 16 do 17 časova, uz puno poštovanje epidemioloških mera (obavezno nošenje zaštitne maske, smanjen broj učesnika i držanje distance).

Prezentacija je namenjena aktuelnim i budućim studentima osnovnih, master i doktorskih studija na visokoškolskim ustanovama u Srbiji koji su zainteresovani da jedan deo svojih studija provedu na stipendiranoj studentskoj razmeni u inostranstvu kroz programe Erazmus+ i CEEPUS. Na vebinaru će biti reči o aktuelnim mogućnostima za prijavu, uslovima učešća, visini i obuhvatu stipendija, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave. Erazmus+ je program EU koji omogućava razmene studenata državnih i privatnih visokoškolskih ustanova iz Srbije u zemljama Evrope i šire, dok je CEEPUS srednjovropski program koji studentima državnih visokoškolskih ustanova omogućava razmene u zemljama srednje i jugoistočne Evrope.

Za prijavu učešća potrebno je popuniti kratak prijavni formular, najkasnije do 20. septembra u 15 časova.

Imajući u vidu ograničenje broja mesta, prednost će dobiti prijave koje budu podnete ranije.

Četvrtak, 30. septembar
Vebinar: Studiraj u Srbiji

Fondacija Tempus organizuje vebinar u četvrtak, 30. septembra, u 16 časova, namenjen stranim studentima zainteresovanim za upis ili nastavak studija u Srbiji.

Tokom trajanja vebinara, učesnici će biti informisani o visokom obrazovanju u Srbiji i akreditovanim visokoškolskim ustanovama i programima. Osim toga, učesnici će dobiti najvažnije informacije o studiranju u Srbiji (dostupni studijski programi, trajanje studija, jezik izvođenja nastave itd). Na vebinaru će detaljnije biti predstavljena ažurirana elektronska verzija kataloga Study in Serbia i biće objašnjene procedure upisa, kao i vremenski okvir za prijave i polaganje prijemnih ispita. Učesnici će takođe moći da dobiju odgovore i na praktična pitanja u vezi sa životom u Srbiji.

Radni jezik vebinara je engleski, a zainteresovani strani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem registracionog formulara do 29. septembra u 15 časova.

Stalne aktivnosti tokom septembra

Sreda, 1, 8, 15. 22. i 29. septembar
Praktične individualne sesije uživo: Registracija OID i PIC broja

Predstavnici svih organizacija i institucija (škola, predškolskih i visokoškolskih ustanova, nevladinih organizacija…) koje planiraju da učestvuju prvi put u Erazmus+ projektima, a pltrebna im je podrška pri registraciji OID i/ili PIC broja (jedinstveni identifikatori koji se koriste u prijavama Erazmus+ projekata), mogu se prijaviti za individualne sesije u Informativnom centru Fondacije Tempus u Beogradu.

Individualne sesije se obavezno unapred dogovaraju u jednom od raspoloživih termina, za šta je potrebno da zainteresovani minimum dva dana unapred iskažu interesovanje pozivom Info centru (011/3342-430, opcija 1, 10-18 časova) ili slanjem poruke na e-poštu: info@tempus.ac.rs.

Sesije je moguće organizovati i onlajn. Raspoloživi termini su: 1, 8, 15. 22. i 29. septembar od 12 do 13 časova.

Individualne konsultacije za učenike srednjih škola: Šta da radim posle mature?

Fondacija Tempus – Euroguidance centar organizuje za maturante individualne konsultacije – razgovore sa psihologom/savetnikom, kao još jedan način podrške prilikom donošenja odluke na pitanje: „Šta da radim posle mature?“. U ovom trenutku, razgovori se obavljaju isključivo putem Skajpa, a svoj razgovor možete zakazati popunjavanjem kratkog registracionog formulara.

Facebook live chat
Pored mejla i telefona, svi zainteresovani na raspolaganju imaju i mogućnost direktnog informisanja putem društvene mreže Facebook, korišćenjem chat opcije.

Svake srede od 16 do 17 časova i svakog petka od 12 do 13 časova, predstavnici Fondacije Tempus su na raspolaganju za pitanja putem live chat komunikacije na društvenoj mreži Facebook.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Fondaciju Tempus putem telefona 011 33 42 430 (opcija 1) ili putem mejla info@tempus.ac.rs.