Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u maju 2022. godine

Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u maju 2022. godine

Utorak, 10. maj

Uživo u Info centru Fondacije Tempus

Radionica za studente: Kako napisati dobar CV?

Ova radionica u trajanju od sat i po vremena je namenjena studentima, a posebno onima koji nakon ili u toku studija žele da stupe u svet rada ili im je CV potreban kao deo prijave za praksu, volontiranje, kurseve ili buduće zaposlenje.

Studenti će saznati iz kojih delova se sastoji dobar CV, koji su podaci koji se navode u svakom od obaveznih delova i koja je mera u njihovom navođenju, zašto je važna samoprocena veština, koje su najčešće greške pri sastavljanju biografije i kako ih izbeći, kao i korisne savete bazirane na iskustvu onih koji vrše odabir kandidata. Saznanja se na radionici usvajaju iskustveno, kroz rad u grupi i korišćenjem Europass obrasca biografije.

Radionica će se održati uživo, u utorak, 10. maja od 17 do 18.30 časova u Info centru Fondacije Tempus u Beogradu (Terazije 39/I). Za prijavu učešća potrebno je popuniti registracioni formular, najkasnije do utorka, 10. maja u 12 časova. Broj učesnika je ograničen.

Petak, 13. maj

Vebinar: Aktivnosti i resursi Fondacije Tempus za podršku karijernom vođenju i savetovanju u školama

Vebinar ima za cilj informisanje o dostupnim resursima i aktivnostima Euroguidance i Europass centara Fondacije Tempus koji služe stručnom usavršavanju nastavnika, stručnih saradnika i  drugih zaposlenih u osnovim i srednjim školama i aktivnih u oblasti karijernog vođenja i savetovanja (KViS). Između ostalog, biće reči o akreditovanim obukama u oblasti KViS, bazi obrazovnih mogućnosti, zbirkama primera dobre prakse, aktivnostima podrške učesnicima u okviru upisne kampanje i slično.

Vebinar se održava u petak, 13. maja sa početkom u 16 časova, a za prijavu učešća potrebno je popuniti kratak prijavni formular, do 13. maja u podne.

Utorak, 17. maj

Vebinar: Kako da se prijavite za CEEPUS razmenu?

Povodom otvaranja konkursa za mobilnosti u okviru CEEPUS programa, Info centar organizuje vebinar namenjen studentima i predavačima na državnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji zainteresovanim za odlazak na razmene u okviru ovog programa u akademskoj 2022/23. godini. Osim opštih informacija o programu, na vebinaru će, korak po korak, biti demonstrirano kako se podnose prijave za CEEPUS mobilnosti.

CEEPUS je srednjovropski program univerzitetske razmene koji studentima i akademskom osoblju sa državnih visokoškolskih ustanova iz Srbije omogućava akademske boravke u zemljama srednje i jugoistočne Evrope. 

Vebinar se održava u utorak17. maja u 16 časova, a za prijavu učešća potrebno je popuniti kratak prijavni formular, najkasnije do 17. maja u 1časova

Sreda, 25. maj

Vebinar: Kako da pronađete partnere za Erazmus+ projekte?

Vebinar je namenjen predstavnicima organizacija i ustanova aktivnih u sektorima obrazovanja, mladih i sporta koji žele da se informišu o dostupnim resursima koji mogu olakšati povezivanje sa kolegama širom Evrope i pronalaženje partnera za učestvovanje u Erazmus+ projektima. Učesnici će moći da se upoznaju sa bazom svih do sada odobrenih Erazmus+ projekata – Erasmus+ project results, platformama eTwinning, European School Education i EPALE, kao i drugim alatima za pronalaženje partnerskih organizacija u inostranstvu, poput SALTO OTLAS platforme koja okuplja organizacije aktivne u sektoru mladih.

Vebinar se održava u sredu, 25. maja sa početkom u 16 časova, a za prijavu učešća potrebno je popuniti kratak prijavni formular, do 25. maja u podne.

Utorak, 31. maj

Vebinar: Studiraj u Srbiji

Fondacija Tempus organizuje vebinar u utorak, 31. maja, namenjen stranim studentima zainteresovanim za upis ili nastavak studija u Srbiji.

Tokom trajanja vebinara, učesnici će biti informisani o visokom obrazovanju u Srbiji i akreditovanim visokoškolskim ustanovama i programima. Osim toga, učesnici će dobiti najvažnije informacije o studiranju u Srbiji (dostupni studijski programi, trajanje studija, jezik izvođenja nastave itd). Na vebinaru će detaljnije biti predstavljena ažurirana elektronska verzija kataloga Study in Serbia i biće objašnjene procedure upisa, kao i vremenski okvir za prijave i polaganje prijemnih ispita. Učesnici će takođe moći da dobiju odgovore i na praktična pitanja u vezi sa životom u Srbiji.

Radni jezik vebinara je engleski, a zainteresovani strani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem registracionog formulara do 31. maja u 12 časova.

Učešće u događajima drugih organizacija

Sreda, 18. maj

Vebinar: Mogućnosti za mobilnost studenata kroz Erazmus+ program, EESTEC Career expo – Explore Europe

U okviru projekta i manifestacije EESTEC Udruženja studenata elektrotehnike Evrope pod nazivom EESTEC Career expo – Explore Europe koja, koja ima cilj da pruži priliku studentima elektrotehnike i računarstva Evrope da istraže mogućnosti zaposlenja i daljeg studiranja, Informativni centar Fondacije Tempus će 18. maja održati onlajn prezentaciju o mogućnostima za mobilnost studenata iz Srbije ali i drugih zemalja Evrope kroz program Erazmus+.

Subota, 28. maj

Prezentacija: Mogućnosti za mobilnost studenata i mladih kroz programe Erazmus+ i CEEPUS, Trening Western Balkans Alumni Association

U okviru treninga koji organizuje Western Balkans Alumni Association (regionalno udruženje alumni studenata učesnika programa mobilnosti), Informativni centar Fondacije Tempus će zajedno sa Erazmus studentskom mrežom Srbije održati prezentaciju o mogućnostima za mobilnost studenata i mladih iz Srbije i regiona Zapadnog Balkana kroz programe Erazmus+ i CEEPUS. Osim članova asocijacije, prezentacija je namenjena studentima koji do sada nisu bili na mobilnosti, a zainteresovani su da učestvuju. Ciljna grupa učesnika iz Srbije su pre svega studenti visokoškolskih ustanova sa teritorije Beograda. Prezentacija se održava u subotu, 28. maja, a o detaljima (tačno vreme i mesto, uslovi i način prijave) organizatori i Fondacija Tempus će blagovremeno obavestiti javnost putem svojih kanala informisanja.

Stalne aktivnosti tokom maja

Sreda, 4, 11, 18. i 25. maj

Praktične individualne sesije uživo: Registracija OID i PIC broja

Predstavnici svih organizacija i institucija (škola, predškolskih i visokoškolskih ustanova, nevladinih organizacija…) koje planiraju da učestvuju prvi put u Erazmus+ projektima, a potrebna im je podrška pri registraciji OID i/ili PIC broja (jedinstveni identifikatori koji se koriste u prijavama Erazmus+ projekata), mogu se prijaviti za individualne sesije u Informativnom centru Fondacije Tempus u Beogradu.

Individualne sesije se obavezno unapred dogovaraju u jednom od raspoloživih termina, za šta je potrebno da zainteresovani minimum dva dana unapred iskažu interesovanje pozivom Info centru (011/3342-430, opcija 1, 10-18 časova) ili slanjem poruke na e-poštu: info@tempus.ac.rs. Sesije je moguće organizovati i onlajn. Raspoloživi termini su: 4, 11, 18. i 25. maj od 12 do 13 časova.

Individualne konsultacije za učenike srednjih škola: Šta da radim posle mature?

Fondacija Tempus – Euroguidance centar organizuje za maturante individualne konsultacije – razgovore sa psihologom/savetnikom, kao još jedan način podrške prilikom donošenja odluke na pitanje: „Šta da radim posle mature?“. U ovom trenutku, razgovori se obavljaju isključivo putem Skajpa, a svoj razgovor možete zakazati popunjavanjem kratkog registracionog formulara.

Facebook live chat

Pored mejla i telefona, svi zainteresovani na raspolaganju imaju i mogućnost direktnog informisanja putem društvene mreže Facebook, korišćenjem chat opcije.

Svake srede od 16 do 17 časova i svakog petka od 12 do 13 časova, predstavnici Fondacije Tempus su na raspolaganju za pitanja putem live chat komunikacije na društvenoj mreži Facebook.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Fondaciju Tempus putem telefona 011 33 42 430 (opcija 1) ili putem mejla info@tempus.ac.rs.