Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u januaru 2023. godine

Sreda, 18. januar

Vebinar: Korisni resursi za pisanje Erazmus+ projekata u oblasti mladih

Informativni centar Fondacije Tempus organizuje vebinar namenjen organizacijama i institucijama koje žele da učestvuju u omladinskoj komponenti Erazmus+ programa, radi informisanja o resursima koje mogu biti od koristi prilikom odabira i razvoja projektne ideje.

Na vebinaru će biti reči o Erazmus+ platformi projektnih rezultata, Erazmus+ programskom vodiču, kao i o resursima koji su namenjeni organizacijama i pojedincima aktivnim u omladinskom sektoru, uključujući strategije Evropske unije koje se tiču mladih, SALTO OTLAS platformu, Youthpass alat i Eurodesk mrežu.

Vebinar se održava u sredu, 18. januara sa početkom u 16 časova, a za prijavu je potrebno popuniti kratak registracioni formular do 18. januara u 12 časova.

Sreda, 25. januar

Vebinar: Kako da odeš na studentsku razmenu ili praksu kroz Erazmus+?

Informativni centar organizuje vebinar namenjen studentima svih nivoa studija na državnim i privatnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji koji su zainteresovani za učešće u studentskim razmenama i praksama u inostranstvu. Na vebinaru će biti reči o uslovima učešća na Erazmus+ razmenama i praksama, visini i obuhvatu stipendija, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave. Takođe će biti pružene informacije o tome kako Erazmus+ podržava inkluziju i različitost i omogućava učešće različitih kategorija studenata u programu, uključujući i studente sa hendikepom i studente u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju.

Vebinar se održava u sredu, 25. januara od 16 do 17 časova, a za prijavu učešća potrebno je popuniti kratak prijavni formular najkasnije do 25. januara u 12 časova.

Petak, 27. januar

Vebinar: Studiraj u Srbiji

Fondacija Tempus organizuje vebinar u petak, 27. januara, u 16 časova, namenjen stranim studentima zainteresovanim za upis ili nastavak studija u Srbiji.

Tokom trajanja vebinara, učesnici će biti informisani o visokom obrazovanju u Srbiji i akreditovanim visokoškolskim ustanovama i programima. Osim toga, učesnici će dobiti najvažnije informacije o studiranju u Srbiji (dostupni studijski programi, trajanje studija, jezik izvođenja nastave itd). Na vebinaru će detaljnije biti predstavljena ažurirana elektronska verzija kataloga Study in Serbia i biće objašnjene procedure upisa, kao i vremenski okvir za prijave i polaganje prijemnih ispita. Učesnici će takođe moći da dobiju odgovore i na praktična pitanja u vezi sa životom u Srbiji.

Radni jezik vebinara je engleski, a zainteresovani strani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem registracionog formulara do 27. januara u 12 časova.

Stalne aktivnosti tokom januara

Sreda, 11, 18. i 25. januara

Praktične individualne sesije uživo: Registracija OID i PIC broja

Predstavnici svih organizacija i institucija (škola, predškolskih i visokoškolskih ustanova, nevladinih organizacija…) koje planiraju da učestvuju prvi put u Erazmus+ projektima, a potrebna im je podrška pri registraciji ODI i/ili PIC broja (jedinstveni identifikatori koji se koriste u prijavama Erazmus+ projekata), mogu se prijaviti za individualne sesije u Informativnom centru Fondacije Tempus u Beogradu.

Individualne sesije se obavezno unapred dogovaraju u jednom od raspoloživih termina, za šta je potrebno da zainteresovani minimum dva dana unapred iskažu interesovanje pozivom Info centru (011/3342-430, opcija 1, 9-17 časova) ili slanjem poruke na e-poštu: info@tempus.ac.rs. Sesije je moguće organizovati i onlajn. Raspoloživi termini su: 11, 18, i 25. januar od 12 do 13 časova.

Facebook live chat

Pored mejla i telefona, svi zainteresovani na raspolaganju imaju i mogućnost direktnog informisanja putem društvene mreže Facebook, korišćenjem chat opcije.

Svake srede od 16 do 17 časova i svakog petka od 12 do 13 časova, predstavnici Fondacije Tempus su na raspolaganju za pitanja putem live chat komunikacije na društvenoj mreži Facebook.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Fondaciju Tempus putem telefona 011 33 42 430 (opcija 1) ili putem mejla info@tempus.ac.rs.