Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u aprilu 2019. godine

Информативни центар Фондације Темпус (Београд, Теразије 39, I спрат), у склопу свог месечног програма активности током априла 2019. године, организује низ догађаја:

Радионице/ Вебинари

 

Презентације/Вебинари / Сесије

 

Средом, 3, 10. и 17. априла (радионице) и уторком, 2, 9. и 16. априла (вебинари)

 

„Шта после матуре?

Tоком априла, Euroguidance центар наставља да организује активности подршке ученицима завршних разреда основних и средњих школа који трагају за одговором на питање „Шта после матуре?”. Радионице „Шта после матуре?”одржавају се у Инфо центру Фондације Темпус (Београд, Теразије 39, I спрат) и имају за циљ да помогну ученицима завршних разреда средње школе да, кроз интерактивне вежбе, нађу одговоре на њима важна питања о будућим корацима у каријери након завршетка средње школе.

Истоимени вебинари, у облику презентације путем интернета, намењени су пре свега ученицима 8. разреда основних школа, као и ученицима завршних разреда средњих школа изван Београда.

Описи радионица:

  • Радионица „Препознај своје јаке стране” одржава се 3.4.2019. од 11 до 14 часова. У оквиру ове радионице ученици имају прилику да опишу своје вештине, радне навике, особине и интересовања, као и да их повежу са различитима занимањима, радним местима, студијским програмима.

Истоимени вебинар одржава се 2.4.2019. од 12.30 до 13.30.

  • Радионица „Упознај занимања” одржава се 10.4.2019. од 11 до 14 часова. У оквиру ове радионице ученици имају прилику да сазнају на које начине могу да прикупе информације о занимањима и факултетима, као и да опишу карактеристике занимања и образовних програма које су њима важне и значајне.

Истоимени вебинар одржава се 9.4.2019. од 12.30 до 13.30.

  • Радионица „Истражи своје каријерне опције” одржава се 17.4.2019. од 11 до 14 часова. У оквиру ове радионице, ученици прикупљене информације процењују и креирају своје опције кроз низ практичних вежби. Имају прилику да науче различите технике доношења одлука и да на крају радионице дефинишу конкретне опције, нпр. ужи избор факултета на којима ће полагати пријемни испит.

Истоимени вебинар одржава се 16.4.2019. од 12.30 до 13.30.

За учешће на једној или више радионица, заинтересовани ученици се могу пријавити  путем пријавног формулара.

Заинтересовани ученици и наставници са групама ученика (одељењима) се могу пријавити за праћење једног или више вебинара путем пријавног формулара.

Одговоре на често постављана питања о овим радионицама можете прочитати на страници Често постављана питања.

 

 

Четвртак, 4. април

Вебинар: Шта након средње школе? Кораци у доношењу одлуке о избору студијског програма

На вебинару који се одржава у четвртак, 4. априла 2019. године у периоду 12:30-13:15 часова, биће представљена честа питања и проблеми са којима се матуранти сусрећу док размишљају о избору студија као и практичне смернице приликом доношења одлуке о наредном нивоу образовања.

Вебинар могу самостално да прате ученици завршних разреда из свих школа у Републици Србији, као и наставници са својим ученицима групно путем једног рачунара и пројектора, нпр. током часа одељенског старешине или као активност тима за каријерно вођење.

Пријављивање се врши  попуњавањем регистрационог формулара.

 

Четвртак, 18. април

Радионица: Како написати добар CV?

Радионица је намењена ученицима средњих школа, а посебно онима који након средње школе желе да ступе у свет рада или им је CV потребан као део пријаве за упис и/или пријаве за стипендију. Кроз ову бесплатну радионицу, ученици ће сазнати:

  • из којих делова се састоји добар CV,
  • који су подаци који се наводе у сваком од обавезних делова и која је мера у њиховом навођењу,
  • зашто је важна самопроцена вештина,
  • које су најчешће грешке при састављању биографије и како их избећи,
  • корисне савете базиране на искуству оних који врше одабир кандидата.

Радионица ће се одржати у четвртак, 18. априла, од 14 до 17 часова у просторијама Инфо центра Фондације Темпус. За радионицу се могу пријавити директно ученици или их могу пријавити њихове разредне старешине или наставници слањем мејла Europass националном центру на europass@tempus.ac.rs.

 

Четвртак, 18. април

Вебинар: Како савладати трему пред завршни испит?

Вебинар, који се одржава 18. априла 2019. године од 12:30 до 13:15 часова, намењен је ученицима 8. разреда основних школа, који ће имати прилику да сазнају различите начине за превазилажење треме и осмисле свој план за суочавање са тремом приликом полагања пријемног испита.

Вебинар могу самостално да прате ученици 8. разреда из свих школа у Републици Србији, њихови родитељи, као и наставници са својим ученицима групно путем једног рачунара и пројектора, нпр. током часа одељенског старешине.

Пријављивање се врши попуњавањем регистрационог формулара, а рок за пријаву је 18. април 2019. године у 12 часова.

 

 

Среда, 24. април

Вебинар за родитеље: Како подржати дете у процесу доношења одлуке о избору занимања?

На вебинару који се организује у среду, 24. априла у 17 часова,  родитељи ће имати прилику да сазнају за које кораке у избору средње школе, студијског програма или занимања је посебно важна њихова подршка и на који начин могу да подрже своју децу у припреми завршног, односно пријемног испита.

За пријаву за учешће на вебинару потребно је попунити кратак регистрациони упитник.

 

Четвртак, 11. април (презентација) и петак, 19. април (вебинар)

Активности подршке каријерном вођењу и саветовању у школама

Презентација и вебинар исте садржине намењени су наставницима, стручним сарадницима, представницима тимова за каријерно вођење и саветовање/професионалну оријентацију, као и другим заинтересованима који спроводе и/или развијају активности каријерног вођења и саветовања у својим школама.

Присутни ће бити у прилици да сазнају све о активностима и ресурсима Фондације Темпус намењеним стручном усавршавању запослених у школама – акредитованим семинарима, националним и међународним конференцијама, обукама, вебинарима и сличним догађајима, као и да се информишу о другим ресурсима, примерима добрих пракси и могућностима за умрежавање са колегама у Србији и иностранству. Додатно, на презентацији ће бити речи и о активностима подршке које су намењене ученицима завршних разреда, попут индивидуалних консултација и интерактивних радионица на теме: доношењe одлука у вези са наставком школовања, избор занимања, писањe CV-a и друге.

Презентација се одржава у четвртак, 11. априла у 17 часова, у просторијама Информативног центра Фондације Темпус.

Вебинар се одржава у петак, 19. априла у 17 часова.

За пријаву учешћа на презентацији и вебинару потребно је попунити кратак пријавни формулар.

 

Уторак, 23. април

Презентација: Где, шта, како? Алати и ресурси за представљање и мобилност студената и младих у Европи

Догађај је намењен студентима, младима и омладинским радницима који желе да сазнају основне информације о бесплатним алатима и ресурсима на европском нивоу који пружају могућност за представљање и унапређење знања и вештина, као и мобилност зарад формалног и неформалног учења и усавршавања.

На презентацији ће, између осталог бити речи о Europass алатима (CV, језички пасош, пропратно писмо) који се могу користити при конкурисању за мобилност, праксу или посао, затим о Eurodesk претраживачу могућности за професионално усавршавање широм Европе (студије, праксе, волонтирање, стипендије), Европском омладинском порталу, као и другим европским порталима и мрежама као што су SALTO, Euraxess, Eures….

Презентација се одржава у уторак, 23. априла у 17 часова, у просторијама Информативног центра Фондације Темпус. За пријаву учешћа потребно је попунити кратак пријавни формулар.

 

Сталне активности током априла

Индивидуалне консултације за ученике средњих школа: Шта да радим после матуре?

Фондација Темпус – Euroguidance центар организује за матуранте индивидуалне консултације – разговоре са психологом/саветником, као још један начин подршке приликом доношења одлуке на питање: „Шта да радим после матуре?“. Током месеца априла консултације се одржавају сваког четвртка (4, 11, 18. и 25. април) у периоду од 14 до 17 часова у просторијама Инфо центра Фондације Темпус. За ученике који нису из Београда, разговори се одвијају путем Скајпа.

За пријаву на индивидуалне консултације је потребно попунити кратак регистрациони формулар.

.

Регистрација PIC броја – практичне сесије

Представници свих организација и институција (школа, предшколских и високошколских установа, невладиних организација…) које по први пут планирају да учествују у Еразмус+ пројектима, на радионици ће, уз подршку и вођење, моћи да региструју PIC број – јединствени идентификациони код који се користи приликом попуњавања пријава пројеката у оквиру Еразмус+ програма, као и неколико других програма ЕУ.

Сесије се одржавају средом (3, 10, 17. и 24. април) од 12 до 13 часова.

За учешће на сесијама није потребна пријава, али је потребно припремити основне податке о организацији (контакт подаци, матични број, ПИБ, контакт особа) и понети са собом лаптоп или таблет.

 

Facebook live chat

Сви они који нису у могућности да посете Информативни центар Фондације Темпус и из прве руке добију жељене информације, поред мејла и телефона, на располагању имају и могућност директног информисања путем друштвене мреже Facebook, коришћењем chat опције.

Сваке среде од 16-17 часова и сваког петка од 12-13 часова, представници Фондације Темпус су на располагању за питања путем live chat комуникације на друштвеној мрежи Facebook.

За све додатне информације можете посетити Информативни центар Фондације Темпус сваког радног дана од 10 до 18 часова на адреси Теразије 39/I, Београд, као и контактирати путем телефона 011 33 42 430 (опција 1) или путем мејла info@tempus.ac.rs.