Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u maju 2019. godine

Informativni centar Fondacije Tempus (Beograd, Terazije 39, I sprat), u sklopu svog mesečnog programa aktivnosti tokom maja 2019. godine, organizuje i učestvuje u nizu događaja:

Radionice, vebinari i konsultacije za učenike završnih razreda osnovne i srednje škole „Šta posle mature?”:

Vebinar za roditelje: ”Kako podržati dete u procesu donošenja odluke o izboru zanimanja?“, 10. maj, 17-17:45 časova

Prezentacija: „Volontiranje mladih u Evropi”, 7. maj, 17-18 časova

Vebinar: „Volontiranje mladih u Evropi”, 8. maj, 17-18 časova

Prezentacija za nastavnike/stručne saradnike: „Erazmus+ mreže i platforme za profesionalno usavršavanje nastavnika”, 21. maj, 17-18 časova

Vebinar za nastavnike/stručne saradnike: „Aktivnosti podrške karijernom vođenju i savetovanju u školama”, 28. maj, 17-18 časova

Vebinar za studente i nastavno osoblje: ”Iskusite razmene kroz CEEPUS mreže”, 30. maj, 16:30-17:30 časova

Predstavljanje na „Sajmu letnjih mogućnosti”, 24. maj, 14-18 časova

Sredom, 8, 15. i 22. maja(radionice) i utorkom, 7, 14. i 21. maja (vebinari)

„Šta posle mature?

Tokom maja, Euroguidance centar nastavlja da organizuje aktivnosti podrške učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola koji tragaju za odgovorom na pitanje „Šta posle mature?”. Radionice „Šta posle mature?” održavaju se u Info centru Fondacije Tempus (Beograd, Terazije 39, I sprat) i imaju za cilj da pomognu učenicima završnih razreda srednje škole da, kroz interaktivne vežbe, nađu odgovore na njima važna pitanja o budućim koracima u karijeri nakon završetka srednje škole.

Istoimeni vebinari, u obliku prezentacije putem interneta, namenjeni su pre svega učenicima 8. razreda osnovnih škola, kao i učenicima završnih razreda srednjih škola izvan Beograda.

Opisi radionica:

  • Radionica „Prepoznaj svoje jake strane”održava se 8.5.2019.od 11 do 14 časova. U okviru ove radionice učenici imaju priliku da opišusvoje veštine, radne navike, osobine i interesovanja, kao i da ih povežu sa različitima zanimanjima, radnim mestima, studijskim programima.

Istoimeni vebinar održava se 7.5.2019. od 12.30 do 13.30.

  • Radionica „Upoznaj zanimanja”održava se 15.5.2019.od 11 do 14 časova. U okviru ove radionice učenici imaju priliku da saznaju na koje načine mogu da prikupe informacije o zanimanjima i fakultetima, kao i da opišu karakteristike zanimanja i obrazovnih programa koje su njima važne i značajne.

Istoimeni vebinar održava se 14.5.2019. od 12.30 do 13.30.

  • Radionica „Istraži svoje karijerne opcije”održava se 22.5.2019. od 11 do 14 časova. U okviru ove radionice, učenici prikupljene informacije procenjuju i kreiraju svoje opcije kroz niz praktičnih vežbi. Imaju priliku da nauče različite tehnike donošenja odluka i da na kraju radionice definišu konkretne opcije npr. uži izbor fakultetana kojima će polagati prijemni ispit.

Istoimeni vebinar održava se 21.5.2019. od 12.30 do 13.30.

Zainteresovani učenici se mogu prijaviti za učešće na jednoj ili više radionica putem prijavnog formulara.

Zainteresovani učenici i nastavnici sa grupama učenika (odeljenjima) se mogu prijaviti za praćenje jednog ili više vebinara putem prijavnog formulara.

Odgovore na često postavljana pitanja o ovim radionicama možete pročitati na stranici Često postavljana pitanja. 

Petak, 10. maj

Vebinar za roditelje: Kako podržati dete u procesu donošenja odluke o izboru zanimanja?

Na vebinaru koji se organizuje u petak, 10. maja u 17 časova,  roditelji će imati priliku da saznaju za koje korake u izboru srednje škole, studijskog programa ili zanimanja je posebno važna njihova podrška i na koji način mogu da podrže svoju decu u pripremi završnog, odnosno prijemnog ispita.

Za prijavu za učešće na vebinaru potrebno je popuniti kratak registracioni upitnik.

Četvrtak, 16. maj

Vebinar: Izbor srednje škole

Vebinar, kojise održava 16. maja 2019. godine od 12:30 do 13:15 časova, namenjen je učenicima 8. razredaosnovnih škola, kao podrška pri razmišljanju o srednjim školama (obrazovnim profilima) i njihovom rangiranju prilikom sastavljanja liste želja. Pored predstavljanja čestih pitanja i dilema sa kojima se mali maturanti susreću dok razmišljaju o izboru srednje škole, biće predstavljene praktične smernice za donošenje odluke o narednom nivou obrazovanja.

Vebinar mogu samostalno da prate učenici 8. razreda iz svih škola u Republici Srbiji, njihovi roditelji, kao i nastavnici sa svojim učenicima grupno putem jednog računara i projektora, npr. tokom časa odeljenskog starešine.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem registracionog formulara.

Petak, 17. maj

Vebinar: Kako savladati tremu pred prijemni ispit?

Na vebinaru koji se održava u petak, 17. maja 2019. godine u periodu 12:30-13:15 časova, učenici završnih razreda srednjih škola imaće priliku da saznaju različite načine za prevazilaženje treme i osmisle svoj plan za suočavanje sa tremom prilikom polaganja prijemnog ispita.

Vebinar mogu samostalno da prate učenici završnih razreda iz svih škola u Republici Srbiji, kao i nastavnici sa svojim učenicima grupno putem jednog računara i projektora, npr. tokom časa odeljenskog starešine ili kao aktivnost tima za karijerno vođenje.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem registracionog formulara, a rok za prijavu je 17. maj 2019. godine u 12 časova.

Četvrtak, 23. maj

Radionica: Kako napisati dobar CV?

Radionica je namenjena učenicima srednjih škola, a posebno onima koji nakon srednje škole žele da stupe u svet rada ili im je CV potreban kao deo prijave za upis i/ili prijave za stipendiju. Kroz ovu besplatnu radionicu, učenici će saznati:

  • iz kojih delova se sastoji dobar CV,
  • koji su podaci koji se navode u svakom od obaveznih delova i koja je mera u njihovom navođenju,
  • zašto je važna samoprocena veština,
  • koje su najčešće greške pri sastavljanju biografije i kako ih izbeći,
  • korisne savete bazirane na iskustvu onih koji vrše odabir kandidata.

Radionica će se održati u četvrtak, 23. maja,od 14 do 17 časova u prostorijama Info centra Fondacije Tempus. Za radionicu se mogu prijaviti direktno učenici ili ih mogu prijaviti njihove razredne starešine ili nastavnici slanjem mejla Europass nacionalnom centru na europass@tempus.ac.rs.

Utorak, 7. maj (prezentacija) i sreda, 8. maj (vebinar)

Prezentacija i vebinar: Volontiranje mladih u Evropi

Prezentacija i vebinar iste sadržine organizuju se u okviru Evropske nedelje mladih i namenjena je svim mladima (uzrasta do 30 godina) zainteresovanim za učenje i usavršavanje putem volontiranja u Evropi. Šta (ni)je volontiranje i zašto je važno? Koja znanja i veštine mlada osoba stiče volontiranjem u inostranstvu? Koji programi sve to omogućavaju? Odgovore na ova i druga pitanja prisutnima će ponuditi kratka prezentacija i video klipovi sa iskustvima volontera, kao i diskusija samih posetilaca.

Prezentacija se održava u utorak, 7. maja u 17 časovau prostorijama Informativnog centra Fondacije Tempus (Terazije 39/I, Beograd).

Vebinar se održava u sredu, 8. maja u 17 časova.

Za prijavu učešća potrebno je popuniti kratak prijavni formular.

Utorak, 21. maj

Prezentacija: Erazmus+ mreže i platforme za profesionalno usavršavanje nastavnika

Prezentacija, je namenjena zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama i ustanovama za obrazovanje odraslih. Prisutni će biti u prilici da se informišu o mogućnostima za profesionalno usavršavanje i povezivanje sa kolegama širom Evrope, putem Erazmus+ platformi i mreža (eTwinning, School Education Gateway, EPALE, Euroguidance, Europass i Eurydice), nezavisno od toga da li već učestvuju ili planiraju učešće u Erazmus+ projektima.

Za prijavu na događaj je potrebno popuniti kratak registracioni formular.

Utorak, 28. maj

Vebinar: Aktivnosti podrškekarijernom vođenju i savetovanju u školama

Vebinar je namenjen nastavnicima, stručnim saradnicima, predstavnicima timova za karijerno vođenje i savetovanje/profesionalnu orijentaciju, kao i drugim zainteresovanima koji sprovode i/ili razvijaju aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja u svojim školama.

Prisutni će biti u prilici da saznaju sve o aktivnostima i resursima Fondacije Tempus namenjenim stručnom usavršavanju zaposlenih u školama – akreditovanim seminarima, nacionalnim i međunarodnim konferencijama, obukama, vebinarima i sličnim događajima, kao i da se informišu o drugim resursima, primerima dobrih praksi i mogućnostima za umrežavanje sa kolegama u Srbiji i inostranstvu. Dodatno, biće reči i o aktivnostima podrške koje su namenjene učenicima završnih razreda, poput individualnih konsultacija i interaktivnih radionica na teme: donošenje odluka u vezi sa nastavkom školovanja, izbor zanimanja, pisanje CV-a i druge.

Vebinar se održava u utorak, 28. maja u 17 časova.

Za prijavu učešća na vebinaru potrebno je popuniti kratak prijavni formular.

 

Četvrtak, 30. maj

Vebinar: ”Iskusite razmene kroz CEEPUS mreže”

Fondacija Tempus – Nacionalna CEEPUS kancelarija u četvrtak, 30. maja u 16:30 časova organizuje besplatni vebinar ”Iskusite razmene kroz CEEPUS mreže”. Vebinar se organizuje za sve studente ili članove nastavnog osoblja na državnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji koji su zainteresovani za stipendiranu mobilnost u nekoj od država srednje ili jugoistočne Evrope.

Trenutno je u toku prijavljivanje studenata i akademskog osoblja sa državnih visokoškolskih ustanova za CEEPUS razmene tokom zimskog semestra 2019/20. godine koje traje do 15. juna, nakon čega će se do 31. oktobra nastaviti apliciranje CEEPUS kandidata za letnji semestar.

Rok za prijavu za vebinar je 30. maj u 13 časova, a za učešće na vebinaru je potrebno popuniti kratku prijavu na sledećem linku.

 

Događaji i aktivnosti izvan Informativnog centra

Petak, 24. maj

Predstavnici Fondacije Tempus i ove godine će učestvovati na Sajmu letnjih mogućnosti u organizaciji Portala Mladi, koji se održava na 6. spratu Palate ”Beograd” od 14 do 18 časova.

Fondacija Tempus će putem svog štanda predstaviti mogućnosti za mobilnost koje su studentima i mladima dostupne kroz Erazmus+ i CEEPUS program, poput učešća u omladinskim razmenama, volontiranju, stipendiranim studijama i slično. 

Stalne aktivnosti tokom maja

Individualne konsultacije za učenike srednjih škola: Šta da radim posle mature?

Fondacija Tempus – Euroguidance centar organizuje za maturante individualne konsultacije – razgovore sa psihologom/savetnikom, kao još jedan način podrške prilikom donošenja odluke na pitanje: „Šta da radim posle mature?“. Tokom meseca aprilakonsultacije se održavaju svakog četvrtka (9, 16, 23.i 30. maj) u periodu od 14 do 17 časova u prostorijama Info centra Fondacije Tempus. Za učenike koji nisu iz Beograda, razgovori se odvijaju putem Skajpa.

Za prijavu na individualne konsultacije je potrebno popuniti kratak registracioni formular.

Facebook live chat

Svi oni koji nisu u mogućnosti da posete Informativni centar Fondacije Tempus i iz prve ruke dobiju željene informacije, pored mejla i telefona, na raspolaganju imaju i mogućnost direktnog informisanja putem društvene mreže Facebook, korišćenjem chat opcije.

Svake srede od 16-17 časova i svakog petka od 12-13 časova, predstavnici Fondacije Tempus su na raspolaganju za pitanja putem live chat komunikacije na društvenoj mreži Facebook.

Za sve dodatne informacije možete posetiti Informativni centar Fondacije Tempus svakog radnog dana od 10 do 18 časova na adresi Terazije 39/I, Beograd, kao i kontaktirati putem telefona 011 33 42 430 (opcija 1) ili putem mejla info@tempus.ac.rs.