Akreditovani eTwinning seminari u novembru i decembru 2022. godine

Фондација Темпус – eTwinning национални тим за подршку организује бесплатне акредитоване eTwinning семинаре према следећем распореду:

  • 9. новембра 2022. у Београду –eTwinning за почетнике – први кораци”;
  • 10. новембра 2022. године у Београду –„Ка квалитетним eTwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави”;
  • од 21. новембра до 7. децембра 2022. године (онлајн семинар) – „Основе eTwinning-а као алата за реализацију пројектно-оријентисане наставе“ (семинар се састоји од четири вебинара, практичних задатака и једног сусрета уживо);
  • од 29. новембра до 16. децембра 2022. године (онлајн семинар) – „Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе“ (семинар се састоји од четири вебинара, практичних задатака и једног сусрета уживо).

Семинар eTwinning за почетнике – први кораци” регистрован је под каталошким бројем 528 у Каталогу програма стручног усавршавања и носи 8 бодова стручног усавршавања. Циљ овог програма је подизање нивоа дигиталних компетенција наставника и васпитача, унапређење квалитета наставе у школама и предшколским установама коришћењем ИКТ алата у раду са децом/ученицима, пројектне наставе, као и унапређење међупредметних компетенција ученика. Семинар је намењен наставницима који су регистровани на порталу, али немају искуства са eTwinning-ом. Учесници ће бити оспособљени да користе eTwinning портал и алате који се на њему налазе. Циљна група су учитељи, наставници и стручни сарадници у основним и средњим школама, као и васпитачи у предшколским установама. Учесници семинара морају да буду регистровани и валидирани чланови eTwinning заједнице. 

Семинар eTwinning за почетнике – први кораци” одржаће се 9. новембра 2022. године у Београду, у просторијама Фондације Темпус, од   9 до 17  часова. Пријављивање за семинар је могуће искључиво путем регистрационог формулара. Рок за пријаву је 30. октобар до 23:59 часова.

Семинар „Ка квалитетним eTwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави” је регистрован под бројем 561 у Каталогу програма стручног усавршавања и носи 8 бодова стручног усавршавања. Циљ овог програма је унапређење квалитета наставе у предшколским установама и школама креативном употребом ИКТ-а у спровођењу наставног програма, као и подизањем нивоа дигиталних компетенција наставника/васпитача и ученика. Семинар је намењен наставницима који имају искуства са eTwinning порталом и у eTwinning пројектима. Циљна група су учитељи, наставници и стручни сарадници у основним и средњим школама, као и васпитачи у предшколским установама. Учесници семинара морају да буду регистровани и активни чланови eTwinning заједнице. 

Семинар „Ка квалитетним eTwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави” одржаће се 10. новембра 2022. године у Београду, у просторијама Фондације Темпус, од 9 до 17 часова. Пријављивање за семинар је могуће искључиво путем регистрационог формулара. Рок за пријаву је 30. октобар до 23:59 часова.

Семинар „Основе eTwinning-а као алата за реализацију пројектно-оријентисане наставе“ регистрован је под бројем 653 у Каталогу програма стручног усавршавања и носи 10 бодова стручног усавршавања. Циљ овог програма је унапређење компетенција, вештина и знања васпитача и наставника у области дигиталних технологија и пројектне наставе са циљем унапређења квалитета наставног процеса у васпитно-образовним установама. Семинар је намењен наставницима који су регистровани на порталу, али немају искуства са eTwinning-ом. Учесници ће бити оспособљени да користе eTwinning портал и алате који се на њему налазе. Циљна група су учитељи, наставници и стручни сарадници у основним и средњим школама, као и васпитачи у предшколским установама. Учесници семинара морају да буду регистровани и валидирани чланови eTwinning заједнице.

Семинар „Основе eTwinning-а као алата за реализацију пројектно-оријентисане наставе“ организује се путем интернета од 21. новембра до 7. децембра 2022. године. Овај семинар се састоји од четири вебинара, практичних задатака и једног сусрета уживо у Београду, 7. децембра. Пријављивање за семинар је могуће искључиво путем регистрационог формулара. Рок за пријаву је 6. новембар до 23:59 часова.

Семинар „Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе“ регистрован је под бројем 758 у Каталогу програма стручног усавршавања и носи 10 бодова стручног усавршавања. Циљ програма је унапређење квалитета наставе у предшколским установама и школама креативном употребом ИКТ-а у спровођењу наставног програма, као и подизањем нивоа дигиталних компетенција наставника/васпитача и ученика. Семинар је намењен наставницима који имају искуства са eTwinning порталом и у eTwinning пројектима. Циљна група су учитељи, наставници и стручни сарадници у основним и средњим школама, као и васпитачи у предшколским установама. Учесници семинара морају да буду регистровани и активни чланови eTwinning заједнице. 

Семинар „Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе“ организује се путем интернета од 29. новембра до 16. децембра 2022. године. Овај семинар се састоји од четири вебинара, практичних задатака и једног сусрета уживо у Београду, 16. децембра. Пријављивање за семинар је могуће искључиво путем регистрационог формулара. Рок за пријаву је 6. новембар до 23:59 часова.

Због ограниченог броја места, приликом одабира учесника, поред основних критеријума за одабир, водиће се рачуна о равномерној регионалној и заступљености различитих васпитно-образовних установа, као и о времену пријаве.

О статусу Ваше пријаве бићете обавештени након истека рока за пријављивање.

Напомена: Потребно је да на семинар понесете свој лаптоп, нетбук, таблет или други уређај којим можете да приступите свом eTwinning профилу током семинара.

За ове семинаре се не плаћа котизација, али учесници сами покривају трошкове путовања до Београда.

Догађај ће бити фотографисан у сврху обавештавања јавности.