Akreditovani eTwinning seminari u novembru i decembru 2022. godine

Fondacija Tempus – eTwinning nacionalni tim za podršku organizuje besplatne akreditovane eTwinning seminare prema sledećem rasporedu:

  • 9. novembra 2022. u Beogradu –eTwinning za početnike – prvi koraci”;
  • 10. novembra 2022. godine u Beogradu –„Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKT-a u nastavi”;
  • od 21. novembra do 7. decembra 2022. godine (onlajn seminar) – „Osnove eTwinning-a kao alata za realizaciju projektno-orijentisane nastave“ (seminar se sastoji od četiri vebinara, praktičnih zadataka i jednog susreta uživo);
  • od 29. novembra do 16. decembra 2022. godine (onlajn seminar) – „Upotreba IKT alata u cilju unapređenja nastave“ (seminar se sastoji od četiri vebinara, praktičnih zadataka i jednog susreta uživo).

Seminar eTwinning za početnike – prvi koraci” registrovan je pod kataloškim brojem 528 u Katalogu programa stručnog usavršavanja i nosi 8 bodova stručnog usavršavanja. Cilj ovog programa je podizanje nivoa digitalnih kompetencija nastavnika i vaspitača, unapređenje kvaliteta nastave u školama i predškolskim ustanovama korišćenjem IKT alata u radu sa decom/učenicima, projektne nastave, kao i unapređenje međupredmetnih kompetencija učenika. Seminar je namenjen nastavnicima koji su registrovani na portalu, ali nemaju iskustva sa eTwinning-om. Učesnici će biti osposobljeni da koriste eTwinning portal i alate koji se na njemu nalaze. Ciljna grupa su učitelji, nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u predškolskim ustanovama. Učesnici seminara moraju da budu registrovani i validirani članovi eTwinning zajednice. 

Seminar eTwinning za početnike – prvi koraci” održaće se 9. novembra 2022. godine u Beogradu, u prostorijama Fondacije Tempus, od   9 do 17  časova. Prijavljivanje za seminar je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je 30. oktobar do 23:59 časova.

Seminar „Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKT-a u nastavi” je registrovan pod brojem 561 u Katalogu programa stručnog usavršavanja i nosi 8 bodova stručnog usavršavanja. Cilj ovog programa je unapređenje kvaliteta nastave u predškolskim ustanovama i školama kreativnom upotrebom IKT-a u sprovođenju nastavnog programa, kao i podizanjem nivoa digitalnih kompetencija nastavnika/vaspitača i učenika. Seminar je namenjen nastavnicima koji imaju iskustva sa eTwinning portalom i u eTwinning projektima. Ciljna grupa su učitelji, nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u predškolskim ustanovama. Učesnici seminara moraju da budu registrovani i aktivni članovi eTwinning zajednice. 

Seminar „Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKT-a u nastavi” održaće se 10. novembra 2022. godine u Beogradu, u prostorijama Fondacije Tempus, od 9 do 17 časova. Prijavljivanje za seminar je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je 30. oktobar do 23:59 časova.

Seminar „Osnove eTwinning-a kao alata za realizaciju projektno-orijentisane nastave“ registrovan je pod brojem 653 u Katalogu programa stručnog usavršavanja i nosi 10 bodova stručnog usavršavanja. Cilj ovog programa je unapređenje kompetencija, veština i znanja vaspitača i nastavnika u oblasti digitalnih tehnologija i projektne nastave sa ciljem unapređenja kvaliteta nastavnog procesa u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Seminar je namenjen nastavnicima koji su registrovani na portalu, ali nemaju iskustva sa eTwinning-om. Učesnici će biti osposobljeni da koriste eTwinning portal i alate koji se na njemu nalaze. Ciljna grupa su učitelji, nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u predškolskim ustanovama. Učesnici seminara moraju da budu registrovani i validirani članovi eTwinning zajednice.

Seminar „Osnove eTwinning-a kao alata za realizaciju projektno-orijentisane nastave“ organizuje se putem interneta od 21. novembra do 7. decembra 2022. godine. Ovaj seminar se sastoji od četiri vebinara, praktičnih zadataka i jednog susreta uživo u Beogradu, 7. decembra. Prijavljivanje za seminar je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je 6. novembar do 23:59 časova.

Seminar „Upotreba IKT alata u cilju unapređenja nastave“ registrovan je pod brojem 758 u Katalogu programa stručnog usavršavanja i nosi 10 bodova stručnog usavršavanja. Cilj programa je unapređenje kvaliteta nastave u predškolskim ustanovama i školama kreativnom upotrebom IKT-a u sprovođenju nastavnog programa, kao i podizanjem nivoa digitalnih kompetencija nastavnika/vaspitača i učenika. Seminar je namenjen nastavnicima koji imaju iskustva sa eTwinning portalom i u eTwinning projektima. Ciljna grupa su učitelji, nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u predškolskim ustanovama. Učesnici seminara moraju da budu registrovani i aktivni članovi eTwinning zajednice. 

Seminar „Upotreba IKT alata u cilju unapređenja nastave“ organizuje se putem interneta od 29. novembra do 16. decembra 2022. godine. Ovaj seminar se sastoji od četiri vebinara, praktičnih zadataka i jednog susreta uživo u Beogradu, 16. decembra. Prijavljivanje za seminar je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je 6. novembar do 23:59 časova.

Zbog ograničenog broja mesta, prilikom odabira učesnika, pored osnovnih kriterijuma za odabir, vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj i zastupljenosti različitih vaspitno-obrazovnih ustanova, kao i o vremenu prijave.

O statusu Vaše prijave bićete obavešteni nakon isteka roka za prijavljivanje.

Napomena: Potrebno je da na seminar ponesete svoj laptop, netbuk, tablet ili drugi uređaj kojim možete da pristupite svom eTwinning profilu tokom seminara.

Za ove seminare se ne plaća kotizacija, ali učesnici sami pokrivaju troškove putovanja do Beograda.

Događaj će biti fotografisan u svrhu obaveštavanja javnosti.