Akreditovana obuka „Razvijanje aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja (KVIS) u uslugama socijalne zaštite”

Akreditovana obuka Razvijanje aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja (KVIS) u uslugama socijalne zaštite ”  

4. oktobra 2022. godine u Novom Sadu

Fondacija Tempus, kroz aktivnosti EPALE nacionalnog tima za podršku i nacionalnog centra Euroguidance mreže, sprovodi obuku za unapređenje kompetencija karijernih praktičara koji rade sa osobama iz osetljivih grupa.

Tokom jednodnevne obuke polaznici će biti u prilici da saznaju više o ulozi aktivnosti KViS u programima socijalne zaštite, smernicama za kreiranje i izvođenje aktivnosti u odnosu na potrebe ciljne grupe, kao i resursima dostupnim na evropskom i nacionalnom nivou.

Obuka je fokusirana na zaposlene u ustanovama/organizacijama u sistemu socijalne zaštite i akreditovana je kao program obuke u oblasti razvoj opštih kompetencija u socijalnoj zaštiti.

Obuka se održava 4. oktobra 2022. godine  od 10 do 17 časova u Novom Sadu, a konkretno mesto održavanje obuke biće saopšteno pravovremeno učesnicima čije je učešće na obuci odobreno. Učešće na obuci je besplatno, a tokom trajanje obuke za učesnike je obezbeđeno i posluženje tokom pauza. Možete se prijaviti za učešće u obuci do 25. septembra 2022 godine do 16 časova popunjavanjem prijavnog formulara koji je dostupan ovde.

Molimo Vas da imate u vidu da će se u slučaju prekobrojnog prijavljivanja voditi računa o raznovrsnosti ustanova, vremenu prijavljivanja i ranije iskazanom interesovanju za ovaj seminar putem formulara za ispitivanje interesovanja za obuke Euroguidance i EPALE centra.

Za dodatna pitanja u vezi sa prijavom i organizacijom seminara, možete da se obratite putem  imejl adrese: euroguidance@tempus.ac.rs  ili telefonom 011/33 42 430 (opcija 8).

Agenda obuke ”Razvijanje aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja (KVIS)  u uslugama socijalne zaštite”
10.00-10.30  Registracija, predstavljanje učesnika i upoznavanje s planom rada
10.30-11.30Osnovni pojmovi karijernog vođenja i savetovanja i resursi na nacionalnom i evropskom nivou

11.30-12.00  

Kafe pauza

12.00-13.00Aktivnosti karijernog vođenja: predstavljanje karakteristika različitih tipova aktivnosti, odnos aktivnosti KViS i razvoja veština upravljanja karijerom
13.00-13.45    Pauza za posluženje
14.00-15.00Kreiranje ličnog plana sprovođenja aktivnosti KViS: individualni osvrt na predstavljene/sprovedene KVIS aktivnosti
15.00-15.15  Kafe pauza
15.15-16:15  Kreiranje ličnog plana sprovođenja aktivnosti KViS: rad u grupi
16.15-17.00 Sumiranje seminara i dogovor o praćenju rada; Evaluacija  seminara

Pozivamo Vas da pratite novosti u oblasti na EPALE grupi: Karijerno vođenje i savetovanje za odrasle Molimo Vas da imate u vidu da  je neophodno da budete član EPALE platforme da biste imali pristup. Registracija je besplatna, a upustvo možete pronaći na ovoj stranici.