Akademski članak u vezi sa CEEPUS programom objavljen u godišnjaku Cross-Border Review

Istraživački rad „Doprinos CEEPUS-a u podsticanju prekogranične akademske saradnje između Srbije i Hrvatske“, dr Miloša Petrovića, objavljen je u godišnjaku Cross-Border Review (2022), koji izdaje Služba prekograničnih inicijativa centralne Evrope (CESCI) iz Budimpešte.

U svom radu dr Miloš Petrović, dugogodišnji saradnik CEEPUS programa, program predstavlja kao instrument visokog obrazovanja za promovisanje i produbljivanje međunarodne saradnje između srpskih i hrvatskih akademskih zajednica.

Prema rečima autora, program je dao značajne rezultate, što se vidi u povećanom interesovanju za međusobnu saradnju kroz učešće u mrežama kojima koordiniraju obe strane, kao  i u  broju  dodeljenih mobilnosti i realizovanih razmena u obe zemlje. Na osnovu analiziranih podataka autor zaključuje da preko 90% mreža kojima  koordiniraju  visokoškolske ustanove iz Srbije i Hrvatske uključuju partnere iz obe zemlje, što ukazuje na značajno  interesovanje za međusobnu saradnju. Takođe, udeo realizovanih mobilnosti između dve zemlje iznosi između 15-20% nacionalne kvote svake zemlje, što pokazuje da su CEEPUS veze između dve akademske zajednice veoma  snažne, posebno ako se uzme u obzir da program obuhvata preko desetak drugih zemalja. Autor naglašava da podaci ukazuju na to da je srpsko-hrvatska akademska zajednica već duboko povezana u kontekstu CEEPUS-a, što prevazilazi domen visokog obrazovanja.

Članku je moguće pristupiti  ovde.