Godina 2023. je Evropska godina veština

Evropsko tržište rada suočava se sa izazovima, vođenim trendovima kao što su zelena i digitalna tranzicija i demografske promene. Sa ciljem da obuči građane da se prilagode ovim promenama, godina 2023. biće Evropska godina veština.

Razvoj traženih veština kod radne snage doprinosi održivom rastu, vodi većem broju  inovacija i poboljšava konkurentnost kompanija. Istovremeno, kvalifikovani radnici dobijaju bolje prilike za posao i povećane mogućnosti da se u potpunosti angažuju u društvu. Ovo je ključno kako bi se osiguralo da ekonomski oporavak, kao i zelena i digitalna tranzicija, budu korektni i društveno pravedni.

S tim u vezi, pomaganje ljudima da steknu prave veštine za kvalitetne poslove i pomoć kompanijama, posebno malim i srednjim preduzećima, da se izbore s nedostatkom veština, u fokusu je ove inicijative.

Kako Evropska godina veština doprinosi ispunjenju ovog cilja?

  • Prikazujući mogućnosti i aktivnosti za razvoj veština širom Evrope;
  • Podstičući lakše priznavanje kvalifikacija preko granica;
  • Okupljajući organizacije i ljude kako bi podelili svoja iskustva i uvide;
  • Skrećući pažnju na to kako inicijative EU i mogućnosti finansiranja mogu da doprinesu razvoju veština.

Ciljevi Evropske godine veština:

  • Da pruži novi zamah za dostizanjesocijalnih ciljeva EU za 2030. godinu, koji podrazumevaju da najmanje 60% odraslih bude obučeno svake godine i najmanje 78% zaposleno.
  • Da doprinese postizanju ciljevaDigitalnog kompasa za 2030. godinu koji podrazumevaju povećanje broja odraslih koji poseduju osnovne digitalne veštine na najmanje 80%, kao i zapošljavanje 20 miliona IKT stručnjaka u EU.
  • Da istakneizazove koji postoje pri zapošljavanju – trenutno više od tri četvrtine kompanija u EU kaže da imaju poteškoća da pronađu radnike sa potrebnim veštinama, dok samo 37% odraslih redovno pohađa obuke.
  • Da poveća nivo digitalnih veština –Indeks digitalne ekonomije i društva pokazuje da četiri od 10 odraslih i svaka treća osoba koja radi u Evropi nemaju osnovne digitalne veštine. Pored toga, samo jedan od pet stručnjaka za IKT i jedan od tri diplomca iz polja prirodnih, tehnoloških, inženjerskih i matematičkih nauka (STEM) su žene.

Događaji i kampanje za podizanje svesti održaće se širom EU, a na službenoj stranici možete da pronađete i mapu njihovih lokacija, ali i prijavite svoje projekte.

„Potrebno je da mnogo više pažnje posvetimo ulaganju u profesionalno obrazovanje i usavršavanje. Neophodna nam je i bolja saradnja sa kompanijama – one najbolje znaju šta im treba. Ove potrebe moramo da uskladimo sa težnjama ljudi, ali i nađemo način da privučemo prave veštine na naš kontinent – veštine koje pomažu kompanijama i jačaju evropski rast.“
Ursula fon der Lajen
Predsednica Evropske Komisije