Radno vreme tokom praznika

Obaveštavamo Vas da Fondacija Tempus neće raditi  u ponedeljak 12.11.2018. godine zbog praznika Dan primirja u Prvom svetskom ratu.
 
Prvi radni dan nakon praznika biće utorak, 13novembar 2018. godine.
 
S poštovanjem,
 
Fondacija Tempus

Održana treća „Erazmus+ nedelja“

Fondacija Tempus organizovala je treću po redu „Erazmus+ nedelju„, tokom koje su, između ostalog, održana četiri informativna dana posvećena novom konkursu u okviru Erazmus+ programa. Informativni dani održani su u periodu 30.10.-02.11.20108 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Preko 600 predstavnika organizacija i institucija koje se bave obrazovanjem i mladima su imale priliku da se upoznaju sa mogućnostima za podnošenje projekata u okviru najvećeg evropskog obrazovnog programa.

Velika novost ove godine bila je činjenica da se očekuje da Republika Srbija učestvuje u konkursnom roku za 2019. godinu kao punopravna članica Erazmus+ programa. Upravo zbog toga, organizacije iz Srbije će prvi put moći da prijavljuju projekte za sve delove Erazmus+ programa, ravnopravno sa svim članicama iz EU i bez ikakvih ograničenja.

U uvodnom obraćanju na Info danu u Beogradu, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ana Langović Milićević izrazila je zadovoljstvo što će Republika Srbija postati punopravna članica Erazmus+ programa i time postati tek šesta zemlja van EU koja ima taj status. Langović je podsetila da su obrazovne institucije iz Srbije već godinama lider u regionu Zapadnog Balkana i izrazila očekivanje da će nastaviti sa uspesima i u konkurenciji sa zemljama članicama EU.

O značaju koji program Erazmus+ ima za Evropsku uniju govorila je Mateja Norčič Štamcar, zamenica šefa Delegacije EU u Republici Srbiji, koja se osvrnula na 30 godina postojanja Erazmus programa i preko 9 miliona mladih ljudi koji su zahvaljujući njemu imali prilike da steknu vredna lična i profesionalna iskustva. Norčič je naglasila da je punopravno članstvo Srbije u Erazmus+ programu važan korak za Srbiju, koji je u skladu sa perspektivom proširenja koja je predviđena Strategijom za Zapadni Balkan.

Snežana Klašnja, pomoćnica ministra omladine i sporta, istakla je da su ciljevi omladinske komponente Erazmus+ programa ujedno i ciljevi Nacionalne strategije za mlade Republike Srbije i podsetila da je u periodu 2015-2017, organizacijama koje se bave mladima odobreno 83 projekta u iznosu od 4.4 miliona evra.

Detalje oko položaja Srbije u programu Erazmus+ i novim projektima koji su dostupni u Opštem pozivu za 2019. godinu prisutnima je predstavila Marija Filipović Ožegović, upravitelj Fondacije Tempus. Neke od novih delova programa dostupnih organizacijama iz Srbije u ovom konkursnom roku su Savezi sektorskih veština (KA2), Savezi znanja (KA2) i Projekti dijaloga mladih (KA3).

Snimke sa sva tri info dana možete pogledati na našem You Tube kanalu.

Prezentacije sa Info dana

Fotografije sa Info dana u Beogradu možete pogledati na našoj Fejsbuk stranici.

U okviru „Erazmus+ nedelje„, osim Erazmus+ Info dana, organizovani su i drugi događaji, među kojima su i prezentacije „Erazmus+ mreže i platforme za profesionalno usavršavanje nastavnika“ i „Registracija PIC broja“, održane u Informativnom centru Fondacije Tempus, na Terazijama 39. 

Radionice za pripremu KA1 projekata mobilnosti mladih i omladinskih radnika 

Fondacija Tempus organizuje jednodnevne radionice sa ciljem pripreme organizacija i institucija iz Srbije za pisanje i podnošenje KA1 projekata mobilnosti u okviru omladinske komponente Programa Erazmus+ za 2019. godinu. 

Grupa za mlade Fondacije Tempus će organizovati jednodnevne radionice posvećene razvoju predloga projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 (KA1) Mobilnost mladih (Omladinske razmene) i KA1 Mobilnost omladinskih radnika. 

Radionice su namenjene predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija, kancelarija za mlade i drugim akterima iz Srbije koje planiraju da konkurišu za KA1 projekte mobilnosti tri roka za predaju KA1 projekata tokom 2019. godine (05. februar, 30. april i 01. oktobar). Radionice za pisanje projekata u okviru KA2 Strateška partnerstva, će biti realizovane u kasnijem periodu. 

Ciljevi radionica su: 

 • unaprediti znanje učesnika o mogućnostima omladinske komponente Programa Erazmus+ EU za 2019. godinu; 
 • unaprediti znanje učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projekata u okviru KA1 Mobilnost mladih (Omladinske razmene); 
 • unaprediti znanje učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projekata u okviru KA1 Mobilnost omladinskih radnika; 
 • upoznati učesnike sa specifičnostima projektne dokumentacije u okviru KA1 Mobilnost mladih i Mobilnost omladinskih radnika; 
 • upoznati učesnike sa procedurom pisanja budžeta u okviru KA1 
 • informisati učesnike o novom Programu EU „Evropska inicijativa za solidarnost“.

Radionice se organizuju prema sledećem rasporedu: 

 • 27novembar – Novi Sad, od 10 do 17 časova 
 • 29. novembar –Beograd, od 10 do 17 časova 

Radionice imaju isti sadržaj i pokrivaju iste teme. Učesnici radionice bi trebalo da budu osobe koje su u svojim organizacijama/KZM/institucijama odgovorne za razvoj i pisanje projekata. Učesnici će naknadno biti obavešteni o mestu održavanja radionice. Napominjemo da se od svih učesnika/ca očekuje prisustvo tokom celog trajanja radionice. 

Prijavu za radionice možete izvršiti popunjavanjem formulara KA1 radionice Novi Sad 27.11.2018. i Beograd29.11.208. – rok za prijave  20novembar  do 23:59. 

Broj učesnika radionica je ograničen. Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje. Učešće je besplatno. 

Pri izboru učesnika, prednost će imati predstavnici organizacija i institucija koji trenutno ne učestvuju u Erazmus+ projektima mobilnosti ali će se voditi računa o zastupljenosti različitih tipova organizacija, kvalitetu prijave i regionalnoj pokrivenosti. 

Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale, osveženje i hranu tokom radionica.

Poziv za predaju prijava za projekte iz Srbije za 2019. godinu u okviru Erazmus+ KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

Izvršna agencija Evropske komisije (EACEA) je u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu objavila poziv za predaju projekata u okviru KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima – Saradnja programskim i partnerskih zemalja (ACPALA) za 2019. godinu.

U okviru Ključne aktivnosti 2 programa Erazmus+ i podakcije Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih od konkursnog roka za projekte za 2019. godinu, akteri iz Srbije po prvi put mogu biti podnosioci projekata u okviru budžetske linije namenjene programskim zemljama (ACPALA). U okviru posebne programske i budžetske linije Omladinski prozor za Zapadni Balkan, akteri iz Srbije od 2019. godine, ne mogu više biti podnosioci predloga projekata, ali zato i dalje mogu učestvovati kao partneri podnosiocima projekata iz regiona Zapadnog Balkana.

Projekti KA2 Izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti, bazirani na partnerstvima između različitih vrsta aktera aktivnih na polju obrazovanja i treninga, rada sa mladima, kao u drugim sektorima – u programskim i partnerskim zemljama. Akteri iz Srbije su do sada bili najuspešniji korisnici sredstava namenjenih ovim projektima na Balkanu (više informacija možete pronaći ovde).

U 2019. je došlo i do promene roka za predaju projekata Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih. Rok za predaju projekata za 2019. godinu je 24. januara do 12 časova (podne).

Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u Erazmus+ Programskom vodiču za 2019. godinu. Deo koji se odnosi na mogućnost direktnog podnošenja projekata aktera iz Srbije se nalazi u odeljku KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih.

Podsećamo da je registracija PIC broja obavezna za sve partnere na projektu.

Dobitnici Erazmus povelje za visoko obrazovanje u konkursnom roku 2018. godine

Evropska komisija dodelila je Erazmus povelju za visoko obrazovanje visokošokolskim ustanovama u okviru programa Erazmus+.  Pravo na konkurisanje za Erazmus povelju za visoko obrazovanje u 2018. godini imale su sve akreditovane samostalne visokoškolske ustanove iz Republike Srbije. Posedovanje Povelje je preduslov za učešće visokoškolskih ustanova iz Srbije u Erazmus+ programu od konkursnog roka za 2019. godinu.

Ove godine je čak 26 samostalnih visokoškolskih ustanova iz Srbije dobilo ovu povelju. U pitanju su sledeće ustanove:

 1. Univerzitet umetnosti u Beogradu
 2. Univerzitet u Beogradu
 3. Visoka škola socijalnog rada
 4. Univerzitet Singidunum
 5. Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija
 6. Visoka škola za komunikacije
 7. Visokoškolska ustanova Metropolitan univerzitet u Beogradu
 8. Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika
 9. Megatrend univerzitet
 10. Kriminalističko-policijska akademija
 11. Univerzitet u Kragujevcu
 12. Visoka tehnološka škola strukovnih studija Aranđelovac
 13. Univerzitet u Nišu
 14. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Pirot
 15. Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu
 16. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu
 17. Univerzitet u Novom Pazaru
 18. Državni univerzitet u Novom Pazaru
 19. Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu
 20. Univerzitet u Novom Sadu
 21. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
 22. Univerzitet Edukons u Sremskoj Mitrovici
 23. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmium
 24. Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
 25. Visoka škola strukovnih studija Užice
 26. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Celokupan spisak visokoškolskih institucija koje su nosioci Povelje možete pogledati na stranici Izvršne agencije Evropske komisije.

Konkurs za dodelu Povelje raspisuje se jednom godišnje. Povelja se dodeljuje na ceo period trajanja Erazmus+ programa, dok Evropska komisija zadržava pravo da povuče akreditaciju, tj. dodeljenu Erazmus povelju u slučaju nepoštovanja njenih načela.

Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u novembru 2018. godine

Informativni centar Fondacije Tempus (Beograd, Terazije 39, I sprat), u sklopu svog mesečnog programa aktivnosti tokom novembra 2018. godine, organizuje niz događaja:

 

Četvrtak, 1. novembar

Predavanje: Koraci u donošenju odluke o izboru srednje škole i studija

Fondacija Tempus – Euroguidance centar organizuje predavanje namenjeno učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i svim drugim zainteresovanima, u cilju podrške pri donošenju odluke o nastavku obrazovanja.

Predavanje se održava u četvrtak, 1. novembra u 15.30 časova, u prostorijama Informativnog centra Fondacije Tempus.

 

Petak, 2. novembar (prezentacije) i sreda, 14. novembar (vebinar)

Erazmus+ mreže i platforme za profesionalno usavršavanje nastavnika

Događaj je namenjen zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, predškolskim i ustanovama za obrazovanje odraslih, koji, nezavisno od Erazmus+ projekata, žele da se usavršavaju i povezuju sa kolegama u Evropi putem Erazmus+ platformi i mreža: eTwinning, School Education Gateway, EPALE, Euroguidance, Europass i Eurydice.

Prezentacije se održavaju u petak, 2. novembra, u dva termina: od 16.30-17.30 časova, kao i od 18-19 časova, u prostorijama Informativnog centra Fondacije Tempus.

Vebinar se održava u sredu, 14. novembra, u 17 časova. Za prijavu na vebinar je potrebno popuniti kratak registracioni formular.

 

Sreda, 7. novembar

Radionica: Kako napisati dobar CV?

Radionica je namenjena učenicima srednjih škola, a posebno onima koji nakon srednje škole žele da stupe u svet rada ili im je CV potreban kao deo prijave za upis i/ili prijave za stipendiju. Kroz ovu besplatnu radionicu, učenici će saznati:

 • iz kojih delova se sastoji dobar CV,
 • koji su podaci koji se navode u svakom od obaveznih delova i koja je mera u njihovom navođenju,
 • zašto je važna samoprocena veština,
 • koje su najčešće greške pri sastavljanju biografije i kako ih izbeći,
 • korisne savete bazirane na iskustvu onih koji vrše odabir kandidata.

Radionica će se održati u sredu, 7. novembra od 14 do 17 časova u prostorijama Info centra Fondacije Tempus. Za radionicu se mogu prijaviti direktno učenici ili ih mogu prijaviti njihove razredne starešine ili nastavnici slanjem mejla Europass nacionalnom centru na europass@tempus.ac.rs.

 

Petak, 16. novembar

Mobilnost studenata kroz Erazmus+ i CEEPUS programe iskustva studenata iz Srbije

Događaj se održava u petak, 16. novembra od 17-18 časova, kada će svoje iskustvo sa studiranja podeliti alumnisti Erazmus+ i CEEPUS programa iz Srbije. Predavanje je namenjeno svim studentima i mladima koji su zainteresovani za programe studentske mobilnosti i koji žele da iz prve ruke saznaju kako izgleda studirati na studentskoj razmeni u nekoj od zemalja Evrope.

Za prijavu na događaj je potrebno popuniti registracioni formular.

 

Utorak, 20. novembar

Predavanje za roditelje: Kako podržati dete u procesu donošenja odluke o izboru zanimanja

Na predavanju, koje se organizuje u utorak, 20. novembra u 18 časova u prostorijama Info centra Fondacije Tempus, roditelji će imati priliku da saznaju za koje korake u izboru srednje škole, studijskog programa ili zanimanja je posebno važna njihova podrška i na koji način mogu da podrže svoju decu u pripremi završnog, odnosno prijemnog ispita.

Za prijavu na predavanje je potrebno popuniti kratak registracioni formular.

 

Četvrtak, 29. novembar

Moja Erazmus+ mobilnost – Iskustva nastavnika iz Srbije

Prezentacija i razgovor su namenjeni svim nastavnicima koji žele da iz ličnog iskustva nastavnika iz Srbije saznaju kako izgleda jedna mobilnost kroz Erazmus+ program, koje sve aktivnosti ona obuhvata i zašto je značajna za nastavnika lično, ali i za celu školu. Događaj se održava u četvrtak, 29. novembra u 17:30 časova, u prostorijama Informativnog centra Fondacije Tempus.

Za prijavu za učešće na prezentaciji potrebno je popuniti kratak registracioni formular.

 

Događaji i aktivnosti izvan Informativnog centra

 

Četvrtak i petak, 8. i 9. novembar

Informativne sesije o Erazmus+ programu za predstavnike škola, predškolskih ustanova i omladinskih organizacija

U susret novootvorenom pozivu za Erazmus+ projekte i konkursnom roku za 2019. godinu, predstavnici Informativnog centra Fondacije Tempus održaće seriju predavanja o mogućnostima za međunarodnu saradnju i profesionalno usavršavanje zaposlenih u školama, predškolskim ustanovama i omladinskim organizacijama kroz Erazmus+ program. Učesnici će, kroz jednočasovnu prezentaciju saznati kako da se, kroz finansirane projekte Erazmus+ programa, povežu i sarađuju sa kolegama iz Evrope, kao i kako da takve projekte koriste za stručno i profesionalno usavršavanje i razvoj svoje ustanove. Termini i mesta održavanja ovih prezentacija su:

 • četvrtak, 8. novembar u 11 časova – Narodna Biblioteka Bor
 • četvrtak, 8. novembar u 15:30 časova – Ekonomsko-trgovinska škola u Zaječaru
 • petak, 9. novembar u 12 časova – Narodna biblioteka Ilija M. Petrović u Požarevcu
 • petak, 9. novembar u 16:30 časova – Srednja škola Miloje Vasić, Veliko Gradište

Za prijavu i dodatne informacije za svaku od navedene 4 sesije možete se obratiti Informativnom centru Fondacije Tempus putem mejla info@tempus.ac.rs ili telefona 011/33-42-430 (opcija 1).

 

Prezentacija mogućnosti za stipendije programa Erazmus+ i CEEPUS

Za sve zainteresovane studente, kao i predstavnike nastavnog i administrativnog osoblja u četvrtak, 8. novembra sa početkom u 13 časova na Tehničkom fakultetu u Boru održaće se prezentacija o mogućnostima za stipendije programa Erazmus+ i CEEPUS. Svi studenti koji žele da semestar ili dva provedu na stipendiranoj studentskoj razmeni ili ih zanima studiranje na celokupnim master programima u Evropi sa punom stipendijom, moći će da se na ovoj prezentaciji direktno informišu o aktuelnim konkursima i mogućnostima. 

 

Putujući studentski sajam

U zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, predstavnici Info centra Fondacije Tempus će, u okviru devetog Putujućeg studentskog sajma, koji se održava 9. novembra u periodu od 9.30 do 16.30 časova, predstaviti mogućnosti za mobilnost studenata koje su dostupne kroz programe Erazmus+ i CEEPUS.

 

Stalne aktivnosti tokom novembra

 

Individualne konsultacije za učenike srednjih škola: Šta da radim posle mature?

Fondacija Tempus – Euroguidance centar organizuje za maturante individualne konsultacije – razgovore sa psihologom/savetnikom, kao još jedan način podrške prilikom donošenja odluke na pitanje: „Šta da radim posle mature?“. Tokom meseca novembra konsultacije se održavaju svakog četvrtka (8.11., 15.11., 22.11., 29.11.) u periodu od 14 do 17 časova u prostorijama Info centra Fondacije Tempus (Terazije 39, Beograd). Za učenike koji nisu iz Beograda, razgovori se odvijaju putem Skajpa.

Za individualne konsultacije se mogu prijaviti direktno učenici slanjem mejla Euroguidance nacionalnom centru na euroguidance@tempus.ac.rs.

 

Registracija PIC broja – praktične sesije

Predstavnici svih organizacija i institucija (škola, predškolskih i visokoškolskih ustanova, nevladinih organizacija…) koje po prvi put planiraju da učestvuju u Erazmus+ projektima, na radionici će, uz podršku i vođenje, moći da registruju PIC broj – jedinstveni identifikacioni kod koji se koristi prilikom popunjavanja prijava projekata u okviru Erazmus+ programa, kao i nekoliko drugih programa EU.

Sesije se održavaju sredom (7, 14, 21. i 28. novembra) od 12 do 13 časova.

Za učešće na sesijama nije potrebna prijava, a potrebno je pripremiti osnovne podatke o organizaciji (kontakt podaci, matični broj, PIB, kontakt osoba) i poneti sa sobom laptop ili tablet.

 

Facebook live chat

Svi oni koji nisu u mogućnosti da posete Informativni centar Fondacije Tempus i iz prve ruke dobiju željene informacije, pored mejla i telefona, na raspolaganju imaju i mogućnost direktnog informisanja putem društvene mreže Facebook, korišćenjem chat opcije.

Svake srede od 16-17 časova i svakog petka od 12-13 časova, predstavnici Fondacije Tempus su na raspolaganju za pitanja putem live chat komunikacije na društvenoj mreži Facebook.

 

Za sve dodatne informacije možete posetiti Informativni centar Fondacije Tempus svakog radnog dana od 10 do 18 časova na adresi Terazije 39/I, Beograd, kao i kontaktirati putem telefona 011 33 42 430 (opcija 1) ili putem mejla info@tempus.ac.rs.

Objavljen novi Erazmus+ Opšti poziv za 2019. godinu

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne sadržaje i kulturu (EACEA) objavila je novi Erazmus+ Opšti poziv za predloge projekata za 2019. godinu u kojem se nalaze rokovi za sve pojedinačne komponente programa.

Institucije iz Srbije će od ovog konkursnog roka po prvi put moći da punopravno učestvuju u svim delovima Erazmus+ programa, kao koordinatori ili partneri. Ova mogućnost je dostupna, jer se očekuje da do kraja ovog konkursnog roka Republika Srbija postane programska zemlja u okviru programa Erazmus+.

Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u ažuriranoj verziji Erazmus+ Programskog vodiča za 2019. godinu.

S obzirom na ovu veliku promenu, bitno je naglasiti da od ovog roka više neće biti raspisivani Opšti i Nacionalni poziv, već će jednom godišnje biti objavljivan samo Opšti poziv za predloge projekata.

Pregled svih vrsta projekata u kojima Srbija može da učestvuje, kao i rokova u okviru ovog Konkursa, možete pogledati na našoj stranici Kalendar rokova.

 

Snimak Erazmus+ Informativnog dana u Beogradu, koji se održava 30.10. u okviru Erazmus+ nedelje, a na kome će biti objašnjeni svi detalji u vezi sa Opštim pozivom, moći ćete da pogledate na našem You Tube kanalu.

Fondacija Tempus pruža kontinuiranu podršku svima koji su zainteresovani za podnošenje projekata u okviru Erazmus+ programa. U sklopu podrške, Fondacija svake godine organizuje besplatne radionice za pisanje Erazmus+ projekata u Beogradu i drugim gradovima Srbije, a tačne datume, gradove i registracione formulare objavićemo uskoro.

Osim toga, Fondacija pruža podršku za razvoj projektne ideje svima koji žele da učestvuju u Opštem pozivu za 2019. godinu. Zainteresovani mogu posetiti Informativni centar Fondacije Tempus na Terazijama 39 (I sprat), svakog radnog dana 10-18 časova bez predhodne najave ili kancelariju u ulici Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke), uz predhodno zakazivanje.

 

Radionice za pripremu projekata mobilnosti za škole, stručno obrazovanje i obuke i obrazovanje odraslih programa Erazmus+

Tokom novembra 2018. godine, Fondacija Tempus će organizovati radionice sa ciljem priprema škola, ustanova i organizacija u oblasti stručnog obrazovanja i obuka i obrazovanja odraslih za podnošenje KA1 projekata mobilnosti u okviru Opšteg poziva Programa Erazmus+ EU za 2019. godinu.

Radionice su namenjene predstavnicima državnih i privatnih škola i predškolskih ustanova, srednjih stručnih škola, organizacija civilnog društva, preduzeća i drugih institucija koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama, kao i ustanovama, organizacijama, udruženjima, stručnim društvima i ostalim institucijama koje se bave obrazovanjem odraslih, a koje planiraju da konkurišu za projekte mobilnosti.

Ciljevi radionica su:

 • upoznati učesnike sa principima, ciljevima i kriterijumima KA1 projekata mobilnosti;
 • predstavljanje prijavnog formulara i specifičnosti projektne dokumentacije u okviru KA1 projekata mobilnosti;
 • unapređivanje znanja učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projekata u okviru KA1 projekata mobilnosti;
 • jačanje znanja i kompetencija za pisanje projekata i popunjavanje prijavnog formulara.

Radionice se organizuju prema sledećem rasporedu:

 • 13.11.2018. u Novom Sadu u 10 časova. Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je sreda, 7. novembar do 23:59 časova. 
 • 15.11.2018. u Beogradu u 10 časova. Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je sreda, 7. novembar do 23:59 časova. 
 • 16.11.2018. u Beogradu u 10 časova. Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je sreda, 7. novembar do 23:59 časova. 
 • 23.11.2018. u Nišu  u 10 časova. Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je sreda, 7. novembar do 23:59 časova. 

Planirano je da sve radionice imaju isti sadržaj i pokriju iste teme.

Radi blagovremene i adekvatne pripreme, u ponedeljak, 12. novembra, biće organizovan vebinar za sve odobrene učesnike radionica. Napominjemo da na samim radionicama neće biti sesije sa opštim informacijama i objašnjenjima o programu i da je prisustvo vebinaru od velike važnosti za učesnike.

Broj učesnika je ograničen na 30 po radionici, tako da će svaka institucija imati po jednog predstavnika. Pri izboru učesnika, vodiće se računa o tipu institucija, a prednost će imati one koje ne učestvuju u projektima, kao i one čiji predstavnici nisu prisustvovali radionicama organizovanim u okviru prethodnih poziva.

Prijava za radionice moguća je isključivo putem registracionog formulara i naknadne prijave neće biti uvažene. Molimo sve zainteresovane da blagovremeno, pre isteka roka za prijavu, obaveste grupu za škole ukoliko imaju tehničkih problema sa popunjavanjem registracionog formulara.

Radionice su besplatne. Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale i ručak tokom radionica.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Fondaciju Tempus telefonom 011 33 42 430, opcija 3 ili mejlom na neku od sledećih adresa, u zavisnosti od oblasti programa za koju ste zainteresovani:

Škole, predškolske ustanove i stručno obrazovanje:

schools-vet@tempus.ac.rs

Obrazovanje odraslih:

adult-education@tempus.ac.rs

Održana Nedelja stranih jezika

Fondacija Tempus – EPALE nacionalni tim za podršku i Eurydice mreža – organizovala je „Nedelju stranih jezika“ od 1. do 4. oktobra u Beogradu. U okviru ovog događaja održane su konferencija “Metodika nastave stranih jezika u radu sa odraslim polaznicima” i dvodnevna obuka “Razvoj jezičkih kompetencija kod učenika srednjoškolskog uzrasta”. Oko 200 nastavnika stranih jezika učestvovalo je u 29 radionica koje su bile organizovane tokom četiri dana.

Nedelju stranih jezika otvorili su g. Aleksandar Pajić, ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i gđa Marija Filipović-Ožegović, upravitelj Fondacije Tempus. Prva tema u plenarnom izlaganju bila je učenje zasnovano na kontekstu u nastavi stranih jezika, koju je izložila gđa Ana Jovanović, profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zatim je na temu diferencijacije u nastavi stranih jezika govorila gđa Rozmari Bulman iz Gete instituta u Nemačkoj i prisutnima predstavila svoj zanimljiv rad na temu “Nemački za heterogene grupe odraslih polaznika”.

Nakon plenarnog izlaganja, usledile su paralelne sesije u grupama u okviru kojih su se nastavnici kroz praktičan i interaktivan rad bavili temam kao što su aktivna upotreba i praktična primena jezičkih veština sa naglaskom na rad sa odraslim polaznicima.

Druga dva dana bila su posvećena nastavnicima koji rade sa učenicima srednjoškolskog uzrasta i kroz radionice pokrili su sledeće teme: strukturisano izlaganje na stranom jeziku, CLIL metoda u nastavi stranih jezika i projektno orijentisana nastava stranih jezika.

Prezentacije sa konferencije i materijale sa radionica možete pronaći u grupama na EPALE platformi: “Nastavne metode u radu sa odraslim polaznicima” i “Razvoj jezičkih kompetencija kod učenika srednjoškolskog uzrasta”.

Fotografije sa konferencije možete pogledati na našoj Fejsbuk stranici.

Erazmus+ nedelja

U susret konkursnom roku za 2019. godinu, Fondacija Tempus organizuje Erazmus+ nedelju, tokom koje je, između ostalog, predviđeno održavanje Erazmus+ informativnih dana u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.


Erazmus+ nedelja
 će trajati u periodu od 29. oktobra do 2. novembra, a tom prilikom će biti organizovane sledeće aktivnosti:

 • 29.10.2018. Vebinar za studente i mlade: Kako do Erazmus+ mobilnosti?  – 17 časova.

Vebinar je namenjen studentima, ali i svim mladima (do 30 godina) koji žele da saznaju najvažnije informacije o mogućnostima za mobilnost kroz Erazmus+ program, poput studentskih razmena, celokupnih master studija, volontiranja mladih i omladinskih razmena. Više informacija i registracioni formular možete naći ovde.

 • 29.10.2018. Vebinar „EPALE i Erazmus+ projekti za obrazovanje odraslih“ – 16:00 časova.

Vebinar je namenjen pojedincima i organizacijama aktivnim u oblasti obrazovanja odraslih koji žele da saznaju više o EPALE mreži i mogućnostima koje ona pruža za nalaženje partnera za Erazmus+ projekte, kao i širenju rezultata učenja.

Vebinaru možete pristupiti preko ovog linka.

 • 30.10.2018. Informativni dan o mogućnostima u okviru Erazmus+ programa – Hotel „Metropol“, Bulevar Kralja Aleksandra 69, Beograd, 10-17 časova

Učesnicima će biti predstavljene nove mogućnosti u okviru Erazmus+ poziva za konkursni rok za 2019. godinu. Jedna od učesnica Nacionalnog info dana biće i predstavnica austrijske Erazmus+ Nacionalne agencije, gospođa Martina Fridrih, koja će prisutnima predstaviti mogućnosti u okviru Erazmus Mundus zajedničkih master programa, uključujući i primere dobre prakse, te savete za predstavnike visokoškolskih ustanova koji su zainteresovani za učešće u ovoj vrsti projekata.

Formular za registraciju možete pronaći ovde.

Preliminarna agenda

 

 • 31.10.2018. Informativni dan o mogućnostima u okviru Erazmus+ programa – Rektorat Univerziteta u Novom Sadu (ulica Dr Zorana Đinđića 1) i Filozofski fakultet (ulica Dr Zorana Đinđića 2), 11-18 časova

Formular za registraciju možete pronaći ovde.

Preliminarna agenda

 

 • 31. 10. 2018. Praktična sesija „Registracija PIC broja– 12 časova, Informativni Centar Fondacije Tempus, Terazije 39

Predstavnici organizacija i institucija koje planiraju da po prvi put učestvuju u Erazmus+ projektima na sesiji će, uz podršku i vođenje, moći da registruju PIC broj – jedinstveni identifikacioni kod potreban za učešće u programu Erazmus+. Za učešće nije neophodna prijava, već je potrebno pripremiti osnovne podatke o organizaciji (kontakt podaci, matični broj, PIB, kontakt osoba) i poneti sa sobom laptop ili tablet. 

 • 01.11.2018. Informativni dan o mogućnostima u okviru Erazmus+ programa – Kragujevac, Hotel „Kragujevac“, Kralja Petra I, br. 18, 11-18 časova.

Formular za registraciju možete pronaći ovde.

Preliminarna agenda 

 

 • 01.11.2018. Vebinar „Mogućnosti za nastavnike i škole u okviru eTwinning platforme“ – 16:00 časova.

Cilj vebinara je da informiše sve zainteresovane o mogućnostima koje eTwinning platforma nudi zaposlenima u vaspitno-obrazovnim ustanovama u Srbiji, alatima koji su dostupni za uspostavljanje saradnje, razmenu iskustava i profesionalno usavršavanje. Pored ovoga, biće predstavljene bitne stavke o kojima treba voditi računa prilikom planiranja i sprovođenja eTwinning projekta.

Formular za registraciju možete pronaći ovde.

 • 02.11.2018. Informativni dan o mogućnostima u okviru Erazmus+ programa – Hotel „Tami Residence“, Durmitorska prilaz br.1, Niš, 10-17 časova

Formular za registraciju možete pronaći ovde.

Preliminarna agenda

 

 • 02.11.2018Prezentacija: Erazmus+ mreže i platforme za profesionalno usavršavanje nastavnika – 17 časova, Informativni centar Fondacije Tempus, Terazije 39

Događaj je namenjen zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, predškolskim i ustanovama za obrazovanje odraslih, koji, nezavisno od Erazmus+ projekata, žele da se usavršavaju i povezuju sa kolegama u Evropi putem Erazmus+ platforma i mreža: eTwinning, School Education Gateway, EPALE, Euroguidance, Europass i Eurydice. Više informacija i registracioni formular možete naći ovde. 

 

Zbog ograničenog broja mesta, prilikom odobravanja učešća, Fondacija Tempus će imatu u vidu princip ravnomerne regionalne zastupljenosti.

Pozivamo vas da pratite naše aktivnosti na društvenim mrežama, kao i da posetite Informativni centar Fondacije Tempus (Terazije 39, Beograd) svakog radnog dana od 10 do 18 časova i raspitate se o mogućnostima u okviru Erazmus+ programa.