Stručne konferencije i seminari

U okviru podrške institucijama i pojedincima iz sektora obrazovanja i mladih, Fondacija Tempus tokom cele godine organizuje konferencije posvećene raznim temama iz ovih oblasti, kao i seminare za nastavnike, stručne saradnike i vaspitače u školama i predškolskim ustanovama, sa ciljem njihovog profesionalnog usavršavanja u raznim oblastima. Neki od ovih seminara su akreditovani kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

 

Konferencije okupljaju zainteresovane pojedince kao i različite stručnjake iz domaćih i stranih institucija i organizacija koje se bave obrazovanjem i mladima sa ciljem povezivanja, uspostavljanja buduće saradnje, razmene dobrih praksi i daljeg unapređenja sistema obrazovanja i omladinskog sektora.

Redovne konferencije koje Fondacija Tempus organizuje na godišnjem nivou, posvećene su mrežama u okviru Erazmus+ programa: eTwinningEuroguidanceEPALEEurydiceEuropass.

Od početka sprovođenja Erazmus+ programa u Srbiji 2014. godine, Fondacija Tempus je organizovala preko 15 konferencija sa više od 3000 učesnika.

 

Za sve one koji su zainteresovani za oblast karijernog vođenja i savetovanja, nacionalni EUROGUIDANCE centar, koji radi u sklopu Fondacije Tempus, organizuje dve vrste seminara: ,,Karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi”, akreditovanog kod ZUOV-a pod rednim brojem 47 u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/17. i 2017/18. godinu i seminar ,,Unapređenje kvaliteta aktivnosti karijernog vođenja u srednjim školama: efikasno planiranje rada školskog tima za KViS“.

Za nastavnike koje interesuje evropska mreža za saradnju škola i predškolskih ustanova eTwinning, Fondacija Tempus organizuje dva akreditovana seminara: „eTwinning za početnike – prvi koraci” (redni broj 373 u katalogu ZOUV-a) i „Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKTa u nastavi” (redni broj 393 u katalogu ZOUV-a).

 

Osim ovih, Fondacija Tempus organizuje i međunarodne kontakt seminare za korisnike pojedinih delova programa ili mreža, kao što su:

  • HeduFair – kontakt seminar za visokoškolske institucije,
  • eTwinning kontakt seminar
  • Kontakt seminar u oblasti stručnog obrazovanja i obuka – VET kontakt seminar,
  • Prekogranični seminar Euroguidance mreže u oblasti karijernog vođenja – Cross-border kontakt seminar.

Cilj kontakt seminara je da na jednom mestu okupe zainteresovane učesnike iz institucija širom Evrope koje učestvuju u Erazmus+ programu, radi uspostavljanja međusobnih kontakata i razmene iskustva i dobrih praksi. Pored toga, međunarodni kontakt seminari su prilika da se učesnici iz Srbije povežu sa kolegama iz inostranstva i pronađu partnere za buduće projekte.

Sve konferencije i seminari koje organizuje Fondacija Tempus su besplatni, a za učešće je obavezno popunjavanje registracionog formulara.