Студијски боравци наставника

Наставно особље које учествује у CEEPUS програму увек се пријављује у оквиру категорије teacher.

За ову врсту мобилности аплицира наставно особље у сврху одржавања наставе/ менторског рада на установи-домаћину. У складу с Радним програмом CEEPUS III, услов за одобравање ове врсте мобилности је одржавање шест сати наставног/ менторског рада на недељном нивоу. Минимално трајање ове врсте мобилности јесте пет дана, односно три дана у случају кратке групне мобилности.