Начин пријаве

Пријављује се искључиво путем CEEPUS онлајн система на ceepus.info, где се треба регистровати и испунити електронску пријаву.

Пријава за CEEPUS мобилност у три корака

1. Информације о доступним мрежама за мобилност потражи на сајту CEEPUS-а. Уколико пронађеш одговарајући мрежу путем које би ишао/ла на мобилност и у њој учествује твоја институција (катедра/смер, факултет…), треба да се обратиш локалној контакт особи за CEEPUS на твојој институцији, која ти може рећи основне информације о могућностима мобилности у мрежи за коју си заинтересован/а. Ако у мрежи путем које желиш да реализујеш мобилност не учествује твоја институција (катедра/смер, факултет…), можеш да се пријавиш као freemover (пријава ван мрежа).

2. Попуни онлајн пријаву. Пријаву ћеш испунити регистровањем на CEEPUS систем и праћењем ставке Manage your mobility applications. Поступак подношења пријаве покрени притиском на икону Action, а након тога следи даља упутства.

ВАЖНО: Уколико си студент и пријављујеш се као freemover, пре него што испуниш пријаву треба да прибавиш прихватно писмо од институције пријема (Freemover Letter of Acceptance) и два писма препоруке од своје матичне институције (Freemover Letter of Recommendation). За професоре који се пријављују ван мрежа, потребно је приложити прихватно писмо (тзв. Teacher Letter – Freemover Letter of Acceptance by Host Institution). Формулари за та документа се могу пронаћи на сајту CEEPUS-а и њихове попуњене и скениране верзије се прилажу приликом попуњавања онлајн пријаве. У овој процедури изузетак је Аустрија – приликом пријаве за ванмрежну мобилност у тој земљи, поменута документа се прилажу тек након добијања обавештењада је пријава у ужем кругу кандидата, тако да се у првој фази шаље пријаву без тих додатних докумената.

3. Електронском поштом се након одређеног периода добија обавештење о одобравању или одбијању пријаве за стипендију.