Стипендије

CEEPUS предвиђа две основне врсте мобилности за студенте и академско особље са државних високошколских установа из Републике Србије:

• мрежна мобилност (network mobility) – одвија се у оквиру одобрених CEEPUS мрежа, као и у оквиру CEEPUS umbrella мрежа (мреже које испуњавају стандарде квалитета, али нису међу одобреним мрежама за одређену академску годину). CEEPUS подржава мобилност студената различитих нивоа студија, као и мобилност наставног особља;

• мобилност изван CEEPUS мрежа (тзв. freemover mobility) – односи се на сваку мобилност између две високошколске институције које су прихватљиве за учешће у CEEPUS-у, при чему једна или обе установе нису укључене у неку од CEEPUS мрежа.

Основна мерна јединица у CEEPUS III програму јесте тзв. „стипендијски месец”.

Свака земља чланица CEEPUS-а покрива трошкове за студенте и наставно особље из иностранства (тзв. „долазне” учеснике). Висина стипендије варира од земље до земље и у складу је са економским могућностима те државе. Такође, уз износ стипендије, у неким случајевима (зависно од земље где се мобилност реализује) омогућени су смештај у студентским домовима и исхрана по бенефицираним ценама. Више информација о износима стипендија и о евентуалним погодностима смештаја и исхране, доступне су на сајту CEEPUS III програма, у одељку CEEPUS Member Countries and NCOs“.

 

Размене студената

У програму CEEPUS мобилности студената сврстане су у три категорије, с обзиром на категорију стипендиста и сврху мобилности:

студент – за студенте који су завршили најмање 2 семестра на матичној институцији. Стипендије се додељују за најмање три месеца.

краће мобилности студената (short-term student) – предвиђена за студенте који желе да спроведу истраживања за завршни рад/дисертацију. Минимално трајање ове врсте мобилности је један месец.

краће екскурзије (short-term excursion) – за учеснике кратке групне мобилности (попут летње школе).

Наставно особље које учествује у летњој школи у функцији предавача увек се пријављује у оквиру категорије teacher.

Студијски боравци наставника

Наставно особље које учествује у CEEPUS програму увек се пријављује у оквиру категорије teacher.

За ову врсту мобилности аплицира наставно особље у сврху одржавања наставе/ менторског рада на установи-домаћину. У складу с Радним програмом CEEPUS III, услов за одобравање ове врсте мобилности је одржавање шест сати наставног/ менторског рада на недељном нивоу. Минимално трајање ове врсте мобилности јесте пет дана, односно три дана у случају кратке групне мобилности.

Услови и рокови за пријаву

Начин пријаве