О CEEPUS програму

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) је средњеевропски програм за размену студената и наставног особља чије је седиште у Бечу, Аустрија. CEEPUS омогућава размене у виду кредитне мобилности, истраживачких боравака, реализације предавачких активности, као и тзв. летњих школа.

Државе чланице

Од оснивања програма 1994. године, у чланство CEEPUS-а ступила је већина земаља средње, источне и југоисточне Европе: Албанија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Мађарска, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Пољска, Румунија, Србија, Словачка и Словенија. У претходних 20 година, кроз овај програм је организовано преко 47 хиљада размена студената и наставног особља. Трећи циклус CEEPUS програма (CEEPUS III) отпочео је 1. маја 2011. године, а његово предвиђено трајање је седам година.