O CEEPUS programu

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjeevropski program za razmenu studenata i nastavnog osoblja čije je sedište u Beču, Austrija. CEEPUS omogućava razmene u vidu kreditne mobilnosti, istraživačkih boravaka, realizacije predavačkih aktivnosti, kao i tzv. letnjih škola.

Države članice

Od osnivanja programa 1994. godine, u članstvo CEEPUS-a stupila je većina zemalja srednje, istočne i jugoistočne Evrope: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka i Slovenija. U prethodnih 20 godina, kroz ovaj program je organizovano preko 47 hiljada razmena studenata i nastavnog osoblja. Treći ciklus CEEPUS programa (CEEPUS III) otpočeo je 1. maja 2011. godine, a njegovo predviđeno trajanje je sedam godina.