CEEPUS Mreže

Razmena studenata i nastavnog osoblja u programu CEEPUS se prvenstveno realizuje u okviru institucionalnih mreža. Mreže predstavljaju partnerstva visokoškolskih ustanova iz zemalja članica CEEPUS programa i njihovih organizacionih jedinica i usmerene su ka istraživanju određenog područja od zajedničkog značaja za sve učesnice. Ova partnerstva mogu biti grupisana prema širim tematskim oblastima.

Mrežu čine najmanje tri visokoškolske institucije iz barem tri države članice CEEPUS-a, pri čemu jedna ustanova obavlja ulogu koordinatora mreže, dok su stale ustanove učestvuju u mreži u svojstvu partnera. U praksi je broj članova mreže dosta veći, čime se omogućava saradnja sa većim brojem partnerskih institucija.

Pravo učešća u CEEPUS mrežama u akademskoj 2023/2024, kao i prethodnih akademskih godina, imaju državne visokoškolske ustanove iz Republike Srbije, a mreži se mogu priključiti i uže organizacione jedinice visokoškolske ustanove (do nivoa katedre/departmana).

Kako pretražiti CEEPUS mreže i proveriti u kojoj od njih učestvuje određena visokoškolska institucija?

Spisak postojećih mreža po akademskim godinama može se pronaći na CEEPUS sajtu, na ovoj adresi. Mreže je moguće pretraživati na dva načina:

  • po visokoškolskim ustanovama koje učestvuju u radu mreža (by University): odabirom akademske godine i države učesnice u programu, pojavljuje se spisak visokoškolskih institucija (univerziteta/visokih škola/akademija) iz izabrane države.
    Klikom na samu instituciju izlistaće se sve mreže u kojima ona učestvuje, a daljim klikom na pojedinačnu mrežu omogućava se uvid u opis same mreže i podaci o njenom koordinatoru i partnerima.
  • prema tematskoj oblasti mreže (By Network); nakon odabira akademske godine, kandidati mogu pretraživati mreže prema definisanim kategorijama.

U opisu mreže, bez obzira na način pretrage nalazi se i informacija o tome ko tačno u okviru navedenog univerziteta ili visoke škole učestvuje u toj mreži – uglavnom su to fakulteti i, najčešće, određeni departmani (smerovi, katedre) u okviru njih, kao i opis same mreže (prikazuje se klikom na polje Download long program description). Dodatno, spisak mreža u kojima konkretna visokoškolska institucija učestvuje u tekućoj akademskoj godini dostupan je na sajtu te institucije.

Prijava mreža

Liste CEEPUS mreža

Javni poziv za akademske ocenjivače CEEPUS III mreža

Fondacija Tempus – Nacionalna CEEPUS kancelarija objavljuje stalno otvoren javni poziv za akademske ocenjivače koji će učestvovati u ocenjivanju prijavljenih mreža u okviru CEEPUS III programa.

Izbor ocenjivača koji će učestovati u odabiru mreža za narednu akademsku godinu vrši se na osnovu prijava koje su pristigle do 31. decembra tekuće godine. Celokupan tekst javnog poziva i formular za prijavu se nalazi na stranici.