CEEPUS Mreže

Razmena studenata i nastavnog osoblja u CEEPUS programu prvenstveno se sprovodi u okviru institucionalnih mreža. Mreže predstavljaju partnerstva visokoškolskih ustanova iz zemalja članica CEEPUS programa, odnosno njihovih organizacionih jedinica i usmerene su ka istraživanju određenog područja od zajedničkog značaja za sve učesnice. Ova partnerstva mogu da budu grupisana prema širim tematskim oblastima.

Mrežu čine najmanje tri visokoškolske institucije iz barem tri države članice CEEPUS-a, pri čemu jedna ustanova obavlja ulogu koordinatora mreže, dok ostale ustanove učestvuju u mreži u svojstvu partnera. U praksi je broj članica mreže znaćajno veći, čime se omogućava saradnja sa većim brojem partnerskih ustanova.

Od poziva za prijavu mreža koje će biti aktivne u akademskoj 2024/25. godini, pravo učešća u CEEPUS mrežama imaju državne visokoškolske ustanove i akreditovane privatne visokoškolske ustanove iz Republike Srbije, a  mreži mogu da se priključe i uže organizacione jedinice visokoškolske ustanove (do nivoa katedre/departmana).

Visokoškolske ustanove koje žele da se priključe programu detaljnija uputstva mogu da pronađu na stranici Prijava mreža.

Kako da pretražite CEEPUS mreže i proverite u kojoj od njih učestvuje određena visokoškolska institucija?

Spisak postojećih mreža po akademskim godinama  nalazi se na veb-sajtu CEEPUSa, a mreže mogu da se pretražuju na dva načina. Pretraga po visokoškolskim ustanovama koje učestvuju u radu mreža (by University) može da se obavlja na sledeći način:

  1. odabirom akademske godine i države učesnice u programu pojavljuje se spisak visokoškolskih ustanova (univerziteta / visokih škola / akademija) iz izabrane države koje učestvuju u radu neke od mreža;
  2. odabirom konkretne ustanove izlistaće se sve mreže u kojima ona učestvuje;
  3. daljim odabirom pojedinačne mreže omogućava se uvid u opis same mreže i podatke o njenom koordinatoru i partnerima.

Mreže mogu da se pretraže i prema tematskoj oblasti (by Network), pri čemu nakon odabira akademske godine, kandidati mogu da pretražuju mreže prema definisanim naučnim poljima. Savetuje se pretraga po visokoškolskim ustanovama jer se na taj način izlistavaju sve mreže u kojima konkretna ustanova učestvuje.

U opisu mreže nalazi se i informacija o partnerskim ustanvama koje učestvuju u njenom radu  (uglavnom su to fakulteti, ali i određeni departmani/smerovi/ katedre), kao i opis same mreže (prikazuje se odabirom polja Download long program description).

Prijava mreža

Liste CEEPUS mreža

Javni poziv za akademske ocenjivače CEEPUS III mreža

Fondacija Tempus – Nacionalna CEEPUS kancelarija objavljuje stalno otvoren javni poziv za akademske ocenjivače koji će učestvovati u ocenjivanju prijavljenih mreža u okviru CEEPUS III programa.

Izbor ocenjivača koji će učestvovati u odabiru mreža za narednu akademsku godinu vrši se na osnovu prijava koje su pristigle do 31. decembra tekuće godine. Celokupan tekst javnog poziva i formular za prijavu nalazi se na stranici.