Саветник/ца за ИТ/ IT Officer

Фондација Темпус расписује конкурс за ново радно место за следећу позицију:

Саветник/ца за ИТ/ IT Officer

Конкурс је отворен до 30. маја 2018. године у 23:59 часова.

 

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави.)

 • Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима биће организовано за кандидате у најужем избору.

 

Термини тестирања и разговора:

 • Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика и пословне кореспонденције) је 01. јун године. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даље тестирање и разговоре. Очекивани термин за индивидуалне разговоре са кандидатима ће бити јун 2018. године.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради личних података и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу  hr@tempus.ac.rs. 

Потребно је послати:

 • CV, тј. Биографију
 • Мотивационо писмо
 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)-на увид
 • Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)-на увид
 • Скенирану возачку дозволу, уколико је за радно место за које конкуришете назначено да је поседовање исте обавезан услов, или уколико сте активни возачи без обзира на то што за дато радно место вожња није обавезан услов-на увид

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити половином јуна 2018. Радни однос се заснива на одређено време  са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места ФондацијеТемпус.

 

Опис послова:

 • Управљање ИТ процесима у Фондацији под надзором надлежног помоћника управитеља Фондације;
 • Kреирање месечног плана активности у Тиму за информационе технологије и праћење спровођења;
 • Старање о исправном функционисању ИТ инфраструктуре Фондације: Мs Windows Server 2016, Windows Multipoint Server, SQL Server, Office 365 систем, мрежна опрема, Yeastar Voip телефонске централе на две локације;
 • Одржавање постојећих база података (MS SQL) и веб апликација Фондације и сагледавање могућности за развој;
 • Управљање развојем функционалности база података и дефинисање техничких спецификација за проширења постојећих и израду нових база података, wеб апликација и других софтверских решења Фондације;
 • Давање предлога за проширивање функционалности постојећих софтверских решења које Фондација користи;
 • Старање о коришћењу и бекаповању података Фондације;
 • Обављање и других послова везано за техничку опрему и ИТ решења (софтвер и хардвер);
 • Праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга.

Услови:

 • Висока стручна спрема из области информационих технологија;
 • Средња стручна спрема је могућа уз пет година радног искуства на дефинисаним пословима;
 • Радно искуство од минимум 3 године на дефинисаним пословима;
 • Искуство у раду са Office 365 системом;
 • Познавање HTML+CSS, и веб сервиса (пожељно и JavaScript);
 • Познавање Google analytics-a и извештавања;
 • Познавање MS SQL Server, MySQL;
 • Пожељно познавање и искуство у раду са Microsoft Sharepoint-om;
 • Познавање енглеског језика на нивоу Б2;
 • Способност за самосталан рад и за рад у тиму;
 • Поседовање возачке дозволе Б категорије.