Savetnik za finansijske poslove

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse za posao pogledajte našu stranicu Konkursi.

AŽURIRANO: Konkurs je produžen do 06. septembra 2021. godine u 23:59 časova.

Fondacija Tempus u okviru Grupe finansije i administraciju raspisuje konkurs za radno mesto:

Savetnik za finansijske poslove

Konkurs je otvoren do 04. septembra 2021. godine u 23:59 časova.

Najvažnije aktivnosti savetnika za finansijske poslove su:

 • praćenje propisa iz oblasti finansija, instrukcija i vodiča Evropske komisije o sprovođenju programa;
 • vođenje finansijskih poslova za potrebe Fondacije u skladu sa raspodelom posla koju definiše koordinator grupe;
 • odgovara za realizaciju poslova iz svog delokruga, u skladu sa Zakonom i internim aktima Fondacije;
 • knjiženje ugovora u skladu sa odlukom koordinatora grupe;
 • finansijsko praćenje projekata koje Fondacija finansira, kroz ceo ciklus projekta, njihova finansijska evaluacija, evidencija ugovaranja, usaglašavanje sa bazom Evropske komisije, provera finansijskog kapaciteta korisnika, primarne provere korisnika, a u skladu sa važećim vodičem za Nacionalne agencije;
 • praćenje procesa ugovaranja sa korisnicima;
 • komunikacija sa knjigovodstvenom agencijom sa kojom Fondacija ima zaključen Ugovor;
 • priprema, generisanje i kontrola dokumentacije i izveštaja za menadžment, Evropsku komisiju, reviziju;
 • praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi:

 • diploma visokog obrazovanja iz ekonomije ili srodnih oblasti (minimum VII1 po starom režimu studija, odnosno minimum osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine);
 • poznavanje engleskog jezika na nivou B2;
 • poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
 • dobre komunikacione veštine;
 • najmanje dve godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint);
 • sposobnost za samostalan rad i za rad u timu.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom). 
  (Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi) 
 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom). 
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom). 

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja i razgovora:

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) je 7. ili 8. septembar 2021. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Predviđeno je da razgovori sa kandidatima budu organizovani od 9. septembra 2021. godine.

Molimo Vas da pročitate  obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu  hr@tempus.ac.rs.

Potrebno je poslati:

 • CV, tj. Biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu ;
 • Motivaciono pismo.

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju);
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu).

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti u drugoj polovini septembra 2021. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.