Radionice

U sklopu podrške institucijama i pojedincima u sektoru obrazovanja i mladih, Fondacija Tempus organizuje radionice za pisanje projekata.

Radionice namenjene visokoškolskim institucijama:

KA2 – Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE). Ove radionice namenjene su predstavnicima visokoškolskih institucija koje u okviru Erazmus+ programa planiraju da konkurišu za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju kao koordinatori, ili da u njima učestvuju kao partneri.

Tokom radionica učesnici se bave sledećim temama:

– Kreiranje matrice logičkog okvira

– Razrada detaljnog opisa projekta

– Razrada radnog plana i budžeta projekta

Od konkursnog roka za 2018. godinu, visokoškolske insitucije iz Srbije moći će da učestvuju i u projektima strateških partnerstava za visoko obrazovanje u ulozi koordinatora, a Fondacija Tempus je tokom novembra 2017. godine organizovala i radionice za pisanje ove vrste projekata.

 

Radionice namenjene oblastima opšteg, srednjeg i obrazovanja odraslih:

Radionice namenjene školama i predškolskim ustanovama, srednjim stručnim školama, institucijama koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama, kao i svim ustanovama i organizacijama koje se bave obrazovanjem odraslih, organizuju se prema tipovima projekata. Cilj ovih radionica jeste da se navedene ustanove pripreme za podnošenje projekata mobilnosti i projekata strateških partnerstava u okviru Nacionalnog poziva programa Erazmus+.

Vrste projekata za koje se organizuju obuke su:

KA1 – Projekti mobilnosti za škole

KA1 – Projekti mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

KA1 – Projekti mobilnosti u oblasti obrazovanja odraslih

KA2 – Projekti strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

KA2 projekti strateških partnerstava za škola

KA2 projekti strateških partnerstava za obrazovanje odraslih

Radionice namenjene oblasti rada sa mladima

Radionice namenjene organizacijama i institucijama koje se bave radom sa mladima, organizuju se prema tipovima projekata. Cilj ovih radionica jeste da se svi zainteresovani pripreme za podnošenje projekata mobilnosti i projekata strateških partnerstava u okviru Nacionalnog poziva programa Erazmus+.

Sve radionice koje organizuje Fondacija Tempus su besplatne. Obavezno je  popunjavanje registracionog formulara, a učesnici na kraju radionice dobijaju potvrdu o učešću.

POVEZANE VESTI:

Važno obaveštenje o aktivnostima Fondacije Tempus

Prezentacije sa radionica namenjenih opštem i visokom obrazovanju 2018

Prezentacije sa radionice namenjenih oblasti rada sa mladima